Podatki 2022: Zmiany w przepisach ws. przesyłania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów zmieni rozporządzenie dotyczące sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Katalog dokumentów, które można opatrywać podpisami elektronicznymi, zostanie rozszerzony. W praktyce zmiany będą dotyczyć m.in. deklaracji dla podatku dochodowego PIT i akcyzy.

W projekcie przewidziano usunięcie z rozporządzenia formularzy podatkowych PIT-16/PIT-16S, PIT-16A i PIT-19A, co jest związane z wcześniejszymi zmianami.

W przypadku podatku akcyzowego deklaracje AKC-4/AKC-4zo, AKC-EN, AKC-WW, AKC-ST/AKC/STn oraz AKC-PA będą mogły być opatrywane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jeśli są przesyłane za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Lista nowości obejmuje także wprowadzenie możliwości podpisywania podpisami elektronicznymi wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy – podobnie jak w odniesieniu do wniosku o wydanie lub sprzedaż znaków akcyzy.

Projekt zakłada ponadto mniejsze zmiany o charakterze technicznym i dostosowującym rozporządzenie do zmian ustawowych.

„Proponuje się aby, co do zasady, rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, co ma na celu skorelowanie zmian ze zmianami wprowadzanymi w wyżej wymienionych deklaracjach w podatku akcyzowym oraz w Polskim Ładzie, z uwzględnieniem stosownych okresów przejściowych” – wskazują projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 3 lutego 2022 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...