Podatki 2021: Nowe uprawnienia dla urzędów skarbowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające przepisy ws. obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej. Regulacje dostosowano do zmian na poziomie ustawowym, a poszczególne urzędy skarbowe otrzymają nowe uprawnienia dotyczące opłat emisyjnej, dodatkowej i sankcyjnej.

Przepisy dostosowano do zmian ustawowych, które wprowadzono m.in. w Prawie celnym, ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawie o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

„Konieczne stało się ustalenie naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązku wynikającego z tytułu opłaty emisyjnej, opłaty dodatkowej i opłaty sankcyjnej” – wskazuje Ministerstwo Finansów.

Opłata dodatkowa będzie dochodzona w trybie egzekucji administracyjnej. Przewidziano ustalenie wierzyciela obowiązku wynikającego z wezwania do wniesienia takiej opłaty. Co do zasady będzie to naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo adres siedziby zobowiązanego w dniu wystawienia wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej.

W przypadku opłaty emisyjnej funkcję wierzyciela obowiązków wynikających z decyzji wydanej w zakresie tej opłaty oraz przyjętej informacji o opłacie pełnić będzie z kolei naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Ten sam urząd będzie też odpowiadać za sprawy związane z opłatą sankcyjną.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 18 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1544).

Nowe przepisy weszły w życie 24 sierpnia 2021 r.

Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...