Podatki 2021: Dłuższe zwolnienie z akcyzy dla przeterminowanego piwa

Zwolnienie z podatku akcyzowego dla podmiotów dokonujących obrotu hurtowego i detalicznego piwem będzie przedłużone – wynika z projektu rozporządzenia, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Preferencja odnosi się do niszczenia piwa z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.

W nowym projekcie resort finansów zaproponował przedłużenie terminu obowiązywania zwolnienia z akcyzy. Jednocześnie postanowiono, że zwracane podatnikowi piwo nie musi zostać zwrócone po terminie przydatności do spożycia. W praktyce więc zwrot możliwy będzie również przed upływem terminu ważności – znaczenie będzie mieć tylko to, że w chwili zniszczenia piwo będzie już przeterminowane.

„Przyjęto, że podatnikowi, który do końca 1. miesiąca następującego po miesiącu, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszonych w związku z wirusem SARS-CoV-2 zniszczy piwo z przekroczonym terminem przydatności do spożycia, zwrócone temu podatnikowi, przysługuje zwolnienie poprzez obniżenie kwoty akcyzy, do której zapłaty jest obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od zwróconego i zniszczonego piwa” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z projektem, podatnik będzie miał prawo do obniżenia do końca 6. miesiąca następującego po miesiącu, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego albo stan pandemii ogłoszonych w związku z koronawirusem. Dotyczy to sytuacji całkowitego zniszczenia piwa z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.

„Wprowadzenie kontynuacji odliczania podatku akcyzowego również w przypadku zwrotu związanego z przekroczeniem terminu przydatności do spożycia pozwoli lepiej zapobiegać sytuacjom, w których takie piwo mogłoby zostać sprzedane” – wskazuje Ministerstwo Finansów.

Szacuje się, że zwolnienie będzie oznaczać dla budżetu państwa spadek wpływów o ok. 68 mln zł w skali roku.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 2 grudnia 2020 r.) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Nowe przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...