Podatki 2020: JPK_VAT zamiast deklaracji VAT od kwietnia 2020 r.

Deklaracje podatkowe VAT-7 i VAT-7K mają zostać zastąpione przez przekształcony plik JPK_VAT. Resort finansów przedstawił już projekt rozporządzenia w tej sprawie, w którym szczegółowo określony zostanie zakres danych przesyłanych w postaci jednego pliku JPK_VAT. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 kwietnia 2020 r.

Nowe pliki JPK_VAT mają być wysyłane w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT. W efekcie zmniejszeniu ulec powinny obowiązki informacyjne dla podatników. W praktyce podatnik rozliczający się miesięcznie będzie składać jeden dokument, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną. W przypadku rozliczeń kwartalnych JPK_VAT będzie również składany za okresy miesięczne, przy czym w pierwszych dwóch miesiącach danego kwartału nie będzie potrzeby wypełniania części deklaracyjnej.

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, w związku z wprowadzanymi zmianami konieczne jest wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy o VAT, i wydanie nowego rozporządzenia.

„Projektowane rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych objętych deklaracjami, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy o VAT, niezbędny do rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego, a także dane dotyczące podatnika” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W nowym rozporządzeniu określony zostanie również szczegółowy zakres danych objętych ewidencją, o których jest mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, co pozwoli na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzanie informacji podsumowujących.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 29 lipca 2019 r.) Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2020 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mp

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...