Podatki 2019: Ważny wyrok TS UE ws. usług budowlanych i obowiązku podatkowego

Odbiór usług budowlanych może mieć decydujący wpływ na powstanie obowiązku podatkowego – stwierdził w niedawnym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). Jak tłumaczą eksperci firmy doradczej PwC, wyrok ten stoi w sprzeczności z dotychczasową praktyką polskich organów podatkowych.

W wyroku z 2 maja 2019 r. (sygn. akt – C-224/18) TS UE wskazał, że to formalny odbiór usługi budowlanej można dla celów podatku VAT uznać za moment wykonania danej usługi. Warunkiem w takiej sytuacji miałoby być to, że formalność odbioru została uwzględniona w umowie i stanowiła materialne zakończenie usługi.

Rozstrzygana sprawa odnosiła się do polskiej spółki świadczącej usługi budowlane. Zgodnie z postanowieniami zawieranych przez nią umów, dla określania momentu zakończenia robót decydująca była ich akceptacja przez odbiorcę. Następnie spółka zwróciła się o wydanie indywidualnej interpretacji ws. momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy dla celów VAT.

W interpretacji resort stwierdził, że postanowienia umowne nie mają znaczenia dla określenia obowiązku podatkowego, a decydujący jest moment, w którym usługi faktycznie wykonano. Finalnie jednak Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się do TS UE z odpowiednim pytaniem prejudycjalnym.

„Wyrok ten może oznaczać odwrócenie dotychczasowej praktyki w zakresie określania momentu opodatkowania usług budowlanych. Do tej pory, zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej uznawały moment, w którym prace zostały zgłoszone do odbioru przez wykonawcę. Konsekwencją tego wyroku jest także możliwość wznowienia zakończonych postępowań podatkowych - w ciągu miesiąca od publikacji sentencji orzeczenia TS UE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej” – komentują eksperci PwC.

mp

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...