Podatki 2017: Akcyza od aut na nowych zasadach

Do Sejmu przekazano senacki projekt nowelizacji ustawy akcyzowej. Nowe regulacje mają zmienić zasady opodatkowania akcyzą samochodów. Stawka będzie ustalana w zależności od pojemności silnika oraz europejskiej normy poziomu emisji spalin. Z opodatkowania całkowicie wyłączone będą samochody elektryczne.

Jak wskazują projektodawcy, celem nowelizacji jest przede wszystkim wpłynięcie na zachowania obywateli, aby – w miarę możliwości – nabywali nowsze, bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne samochody.
W projekcie założono objęcie akcyzą wszystkich pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 t. Obecnie tymczasem samochody niebędące osobowymi i nieprzekraczające masy 3,5 t nie podlegają ani akcyzie, ani podatkowi od środków transportowych. Równocześnie przewidziano wyłączenie z definicji samochodów wyłącznie z silnikami elektrycznymi.

Zgodnie z projektem, stawka akcyzy nie będzie już ustalana w zależności od wartości pojazdu, ale od pojemności silnika oraz europejskiej normy poziomu emisji spalin. W efekcie preferowane będą samochody o normie wyższej (w mniejszym stopniu zatruwające środowisko naturalne) i mniejszej pojemności silnika.

Znaczenie odgrywać ma również tzw. stopień deprecjacji samochodów, który ustalany jest w zależności od okresu deprecjacji i liczony jest w miesiącach od pierwszej rejestracji.

„W przypadku samochodów o ponadnormatywnym stopniu utraty wartości podatek będzie ustalany z uwzględnieniem dodatkowego współczynnika deprecjacji ustalonego na podstawie opinii biegłego, który uwzględni przebieg samochodu, jego stan techniczny, rok produkcji oraz wyposażenie” – wskazują autorzy projektu.

Z podatku zwolnione będą motocykle, samochody zabytkowe (po spełnieniu określonych kryteriów) i autobusy o masie do 3,5 t. W przypadku samochodów wyposażonych w hybrydowy układ napędowy możliwa stanie się natomiast obniżka akcyzy o 20 proc.

„Projektowana ustawa wywoła pozytywne skutki gospodarcze i społeczne. Spowoduje zwiększenie dostępu obywateli do pojazdów oferowanych na rynkach europejskich oraz ograniczy nieuczciwe praktyki związane z zaniżaniem wartości sprowadzanych samochodów czy też manipulowaniem kategorią pojazdu” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Projekt trafił do Sejmu 14 grudnia 2016 r.

Nowelizacja wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...