Podatki 2016: Nowe wzory pełnomocnictw

Ministerstwo Finansów zmieni wzory formularzy pełnomocnictw PPS-1, PPD-1, OPS-1 i OPD-1. Modyfikacje dotyczyć będą m.in. treści pouczeń i objaśnień. Wskazana zostanie także możliwość wykorzystania wzorów pełnomocnictw do ustanowienia dalszego pełnomocnika. 

Zmiany mają mieć głównie charakter porządkujący i doprecyzowujący – obejmą np. doprecyzowanie treści pouczeń i objaśnień. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, ujednoliceniu ulegnie ponadto m.in. zakres danych mocodawcy oraz pełnomocnika.

„Wprowadzenie zmian porządkujących treść formularzy oraz doprecyzowujących objaśnienia usunie dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne, usprawni stosowanie wzoru pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw, uprości kontakty podatników, płatników oraz inkasentów z administracją podatkową” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak twierdzi resort finansów, zmiany zaowocują również zmniejszeniem liczby przypadków, gdy organy podatkowe muszą wzywać mocodawcę/pełnomocnika do uzupełnienia braków.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 16 września 2016 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 16 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...