Podatki 2015: Ustawa wprowadzająca opłatę reklamową podpisana

W piątek prezydent Bronisław Komorowski podpisał tzw. ustawę krajobrazową. Zmiany dotyczą m.in. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nowela przewiduje wprowadzenie nowej opłaty lokalnej - opłaty reklamowej.

Opłata reklamowa będzie mogła być wprowadzona przez radę gminy. Danina dotyczyć ma umieszczonych tablic reklamowych albo urządzeń reklamowych – jeżeli w danej gminie obowiązują, przyjęte przez radę, zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych/urządzeń reklamowych i ogrodzeń.

„Opłata reklamowa pobierana będzie od właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Zwolnione z opłaty będą te tablice/urządzenia reklamowe, które nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie, stanowią szyld lub stanowią realizację obowiązku nałożonego prawem. Opłacie nie będą podlegać również wszelkie tablice/urządzenia reklamowe związane z działalnością kościołów albo innych związków wyznaniowych.

W skład nowej opłaty wejdzie część stała i część zmienna. Ta pierwsza ma stanowić zryczałtowaną wysokość, która będzie niezależna od pola powierzchni tablicy/urządzenia reklamowego. Druga część ma być z kolei bezpośrednio zależna od wielkości pola powierzchni.

W ustawie krajobrazowej przewidziano też wprowadzenie różnych mechanizmów, które docelowo mają umożliwić skuteczniejszą ochronę krajobrazu.

„Ustawa ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowych rozwiązań, które powstrzymają degradację krajobrazu oraz zapewnią jego zachowanie, w szczególności poprzez wprowadzenie możliwości reglamentacji działalności polegającej na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych” – wyjaśnia prezydencka kancelaria.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Prezydent podpisał nowelizację 15 maja br.

Nowe przepisy wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...