PIT za 2022: Rozliczenie ze sprzedaży samochodu (rzeczy ruchomej)

Jeżeli sprzedałeś rzecz ruchomą - np. samochód - to wykażesz tę transakcję w zeznaniu rocznym, w sytuacji gdy:

 • należała ona do twojego prywatnego majątku - czyli była to sprzedaż poza działalnością gospodarczą i
 • sprzedałeś ją przez upływem 6 miesięcy - okres ten liczysz od końca miesiąca, w którym stała się ona twoją własnością.

Uwaga: Sprzedaż po upływie pół roku nie jest opodatkowana podatkiem PIT i nie wykazujesz jej w zeznaniu rocznym.

 

Jakie zeznanie złożyć

Sprzedaż wykażesz w zeznaniu PIT-36, w części E, w wierszu „Odpłatne zbycie rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy”.

 

Jak obliczyć podstawę opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli różnica między przychodem, który uzyskałeś ze sprzedaży rzeczy, a kosztem jej nabycia. Różnicę tę zmniejszasz o nakłady, których dokonałeś w czasie posiadania rzeczy.

 

Jak obliczyć podatek

Do wyliczenia podatku od dochodu ustalonego według zasad ogólnych stosowana jest skala podatkowa. Ten dochód łączysz z innymi dochodami, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, np. z dochodami z pracy, z emerytury, z umowy zlecenia.

 

Skala podatkowa w 2022 roku

Podstawa obliczenia podatku (zł)

Podatek wynosi:

ponad

do

-

120 000

12%

minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł

120 000

-

10 800 zł
+ 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

-

 

Ustalając wysokość podatku według skali podatkowej, uwzględniasz kwotę zmniejszającą podatek. Wysokość tej kwoty jest uzależniona od wysokości dochodu (podstawy obliczenia podatku).

Kwota zmniejszająca podatek w 2022 roku wynosi 3600 zł dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 120 000 zł.

Podatek wpłacasz na swój mikrorachunek podatkowy w terminie złożenia zeznania.

 

Jak i gdzie złożyć zeznanie

Zeznanie możesz złożyć w formie:

 • elektronicznej,
 • papierowej.

Papierowo

Zeznanie w formie papierowej możesz złożyć w urzędzie skarbowym.

Możesz też przesłać je pocztą - najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zwróć uwagę, aby zeznanie zostało nadane:

 • w placówce pocztowej operatora publicznego (Poczty Polskiej),
 • przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

Jeżeli przebywasz za granicą, wypełnione zeznanie podatkowe możesz złożyć w polskim urzędzie konsularnym przed upływem terminu do złożenia zeznania podatkowego.

Elektronicznie

Zeznanie w formie elektronicznej złożysz:

 

W jakim terminie złożyć zeznanie

Zeznanie składasz w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.


Uwaga: Jeżeli złożysz zeznanie przed wyznaczonym terminem uznamy, że będzie ono złożone 15 lutego.


Jeżeli 30 kwietnia wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny, ostatnim dniem na złożenie zeznania jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu lub dniach wolnych.

Oznacza to, że zeznanie za 2022 rok powinieneś złożyć najpóźniej 2 maja 2023 roku.

 

Jak podpisać zeznanie

Zeznanie składane papierowo

Zeznanie składane w formie papierowej podpisz własnoręcznie.

Zeznanie składane przez Twój e-PIT

Jeśli chcesz złożyć zeznanie elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT, zaloguj się do serwisu e-Urząd Skarbowy przy użyciu:

 • login.gov.pl - czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej;
 • danych podatkowych - są to Twoje dane, takie jak Twój PESEL lub NIP i data urodzenia, kwota przychodu z rozliczenia za 2021 r., kwota przychodu z jednej informacji od płatników za 2022 r. (np. PIT-11), które potwierdzisz kwotą nadpłaty lub do zapłaty z rozliczenia za 2021 r. Jeżeli chociaż jedna z tych kwot wynosi „0” (zero), będziesz mógł się zalogować do usługi Twój e-PIT wyłącznie przy użyciu login.gov.pl lub aplikacji mObywatel;
 • aplikacji mObywatel.

Po zalogowaniu, wysłanie zeznania przez usługę Twój e-PIT nie wymaga dodatkowej weryfikacji.

 

Zeznanie składane przez formularz interaktywny

Zeznania składane online przez formularz interaktywny w systemie e-Deklaracje możesz podpisać za pomocą:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego - to płatny, elektroniczny podpis, który służy do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN,
 • „danych autoryzujących” – to bezpłatny podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Na takie dane autoryzujące składają się identyfikator PESEL lub NIP , imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu. Kwota przychodu, którą podaje się przy autoryzacji, to kwota wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek, nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Zeznanie składane przez pełnomocnika

Jeśli nie chcesz składać zeznania osobiście, może to zrobić za ciebie pełnomocnik. Zeznania składane przez pełnomocnika nie mogą być jednak podpisane „danymi autoryzującymi”.

Jeśli chcesz udzielić pełnomocnictwa do przesłania elektronicznego zeznania, wypełnij i dostarcz do urzędu skarbowego druk UPL-1. Możesz to zrobić:

 • papierowo – złóż go w swoim urzędzie skarbowym,
 • elektronicznie – przekaż przez ePUAP.

Pamiętaj! Jedno pełnomocnictwo wystarczy do składania deklaracji we wszystkich urzędach skarbowych.


Ważne: Jeśli wysyłasz zeznanie w formie elektronicznej pamiętaj o wygenerowaniu i zachowaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Jest do dokument, który potwierdza, złożenie formularza w formie elektronicznej. Nie potrzebna jest tu żadna pieczątka urzędu skarbowego.

 

Pytania i odpowiedzi

 

1. Do jakiego źródła przychodów powinienem zaliczyć przychód ze sprzedaży złomu?

Jeżeli sprzedałeś zezłomowane składniki majątku, które pochodzą z twojego gospodarstwa domowego, po upływie pół roku (licząc od końca miesiąca, w którym stałeś się ich właścicielem) - to dochód, który uzyskałeś nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jeżeli jeszcze nie upłynęło pół roku, to dochód ze sprzedaży będzie opodatkowany. Przychód, koszty i dochód (lub stratę) wpisujesz do zeznania PIT-36, w części E, w wierszu „Odpłatne zbycie rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy”.

Natomiast jeżeli sprzedałeś złom, który nie pochodzi z twojego gospodarstwa domowego, lecz „ze zbieractwa”, to kwota uzyskana ze sprzedaży jest przychodem z innych źródeł - bez względu na okres pół roku. Przychód, ewentualne koszty i dochód (lub stratę) wpisujesz do zeznania PIT-36, w części E, w wierszu „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 10”.

 

2. Przeniosłem na inną osobę prawa do działki, która wchodzi w skład Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Otrzymałem wynagrodzenie za przeniesienie własności nasadzeń, urządzeń i obiektów, które były na tej działce. Czy od otrzymanej kwoty mam zapłacić podatek dochodowy?

Jeżeli zbyłeś nasadzenia, urządzenia, obiekty przed upływem pół roku (licząc od końca miesiąca, w którym stałeś się właścicielem poszczególnych rzeczy), to wynagrodzenie, które za nie otrzymałeś należy do przychodów z odpłatnego zbycia innych rzeczy. Dochód będzie opodatkowany stawką 12% lub 32% (czyli według skali podatkowej). Połączysz go z innymi dochodami, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, np. z dochodami z pracy, z emerytury, z umowy zlecenia.

Zbycie wpiszesz w części E, w wierszu „Odpłatne zbycie rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy” zeznania PIT-36.

Jeżeli natomiast od końca miesiąca, w którym stałeś się właścicielem poszczególnych rzeczy (nasadzeń, urządzeń, obiektów) minęło co najmniej pół roku, to wynagrodzenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i nie wykazujesz go w żadnym zeznaniu.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)

 

źródło: www.podatki.gov.pl

 

(Background photo created by xb100 - www.freepik.com)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...