PIT za 2020: Ulga na dzieci w przypadku rodzin wielodzietnych (przykłady)

Ulga na dzieci rozliczana jest w systemie miesięcznym. Kwota odliczenia w danym miesiącu uzależniona jest od liczby dzieci, na które w danym miesiącu przysługuje ulga. Dzieci, które w trakcie roku tracą prawo do ulgi, od następnego miesiąca, kiedy prawo to utracą, nie są wliczane do łącznej ilości dzieci, na które przysługuje ulga. Nie ma znaczenia, czy za "pierwsze dziecko" (na które przysługuje kwota ulgi w wysokości 92,67 zł) uznamy najstarsze dziecko czy np. czwarte dziecko - ponieważ w danym miesiącu mamy określoną liczbę dzieci, na które przysługuje ulga. 

Sposób obliczania kwoty ulgi przysługującej w poszczególnych miesiącach w zależności od liczby dzieci, na które przysługuje ulga, obrazują poniższe przykłady.

1. Podatnik posiada troje dzieci:

 • Dziecko 1 - dziecko pełnoletnie, które nie ukończyło 25. roku życia, w czerwcu obroniło pracę magisterską i nie uzyskało w roku podatkowym żadnych dochodów;
 • Dziecko 2 - dziecko małoletnie;
 • Dziecko 3 - dziecko małoletnie.

styczeń - czerwiec

I

II

III

IV

V

VI

Dziecko 1

 

 

 

 

 

 

Dziecko 2

 

 

 

 

 

 

Dziecko 3

 

 

 

 

 

 

Liczba dzieci, na które przysługuje ulga w danym miesiącu

3

3

3

3

3

3

Kwota ulgi za dany miesiąc, przypadająca na kolejne dzieci (w zł)

92,67

92,67

92,67

92,67

92,67

92,67

92,67

92,67

92,67

92,67

92,67

92,67

166,67

166,67

166,67

166,67

166,67

166,67

Razem kwota ulgi za miesiąc (w zł)

352,01

352,01

352,01

352,01

352,01

352,01

 

lipiec - grudzień

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Dziecko 1

 

 

 

 

 

 

Dziecko 2

 

 

 

 

 

 

Dziecko 3

 

 

 

 

 

 

Liczba dzieci, na które przysługuje ulga w danym miesiącu

2

2

2

2

2

2

Kwota ulgi za dany miesiąc, przypadająca na kolejne dzieci (w zł)

0

0

0

0

0

0

92,67

92,67

92,67

92,67

92,67

92,67

166,67

92,67

92,67

92,67

92,67

92,67

Razem kwota ulgi za miesiąc (w zł)

185,34

185,34

185,34

185,34

185,34

185,34

Kolor pomarańczowy - miesiące, za które przysługuje ulga na dane dziecko

 

Kwota ulgi wynosi:

 • Za każdy miesiąc od stycznia do czerwca (3 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł + 166,67 zł = 352,01 zł/m-c
 • Za każdy miesiąc od lipca do grudnia (2 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł = 185,34 zł/m-c

Łączna kwota ulgi wynosi: 3224,10 zł (tj. 6 m-cy x 352,01 zł/m-c + 6 m-cy x 185,34 zł/m-c)

 

2. Podatnik posiada pięcioro dzieci:

 • Dziecko 1 - dziecko pełnoletnie, które nie ukończyło 25. roku życia i uczy się w szkole wyższej, w roku podatkowym uzyskało dochód w wysokości 5000 zł - ulga na to dziecko nie przysługuje;
 • Dziecko 2 - dziecko pełnoletnie, które nie ukończyło 25. roku życia i ukończyło studia w czerwcu, w roku podatkowym nie uzyskało dochodów;
 • Dziecko 3 - dziecko pełnoletnie, które nie ukończyło 25. roku życia i uczy się w szkole wyższej, w październiku zawarło związek małżeński;
 • Dziecko 4 - dziecko małoletnie;
 • Dziecko 5 - dziecko, które urodziło się w kwietniu.

styczeń - czerwiec

I

II

III

IV

V

VI

Dziecko 1

Ulga nie przysługuje

Dziecko 2

 

 

 

 

 

 

Dziecko 3

 

 

 

 

 

 

Dziecko 4

 

 

 

 

 

 

Dziecko 5

 

 

 

 

 

 

Liczba dzieci, na które przysługuje ulga w danym miesiącu

3

3

3

4

4

4

Kwota ulgi za dany miesiąc, przypadająca na kolejne dzieci (w zł)

0

0

0

0

0

0

92,67

92,67

92,67

92,67

92,67

92,67

92,67

92,67

92,67

92,67

92,67

92,67

166,67

166,67

166,67

166,67

166,67

166,67

0

0

0

225,00

225,00

225,00

Razem kwota ulgi za miesiąc (w zł)

352,01

352,01

352,01

577,01

577,01

577,01

 

lipiec - grudzień

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Dziecko 1

Ulga nie przysługuje

Dziecko 2

 

 

 

 

 

 

Dziecko 3

 

 

 

 

 

 

Dziecko 4

 

 

 

 

 

 

Dziecko 5

 

 

 

 

 

 

Liczba dzieci, na które przysługuje ulga w danym miesiącu

3

3

3

2

2

2

Kwota ulgi za dany miesiąc, przypadająca na kolejne dzieci (w zł)

0

0

0

0

0

0

92,67

0

0

0

0

0

92,67

92,67

92,67

0

0

0

166,67

92,67

92,67

92,67

92,67

92,67

0

166,67

166,67

92,67

92,67

92,67

Razem kwota ulgi za miesiąc (w zł)

352,01

352,01

352,01

185,34

185,34

185,34

Kolor pomarańczowy - miesiące, za które przysługuje ulga na dane dziecko

 

Kwota ulgi wynosi:

 • Za każdy miesiąc od stycznia do marca (3 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł + 166,67 zł = 352,01 zł/m-c
 • Za każdy miesiąc od kwietnia do czerwca (4 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł + 166,67 zł + 225,00 zł = 577,01 zł/m-c
 • Za każdy miesiąc od lipca do września (3 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł + 166,67 zł = 352,01 zł/m-c
 • Za każdy miesiąc od października do grudnia (2 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł = 185,34 zł/m-c

Łączna kwota ulgi wynosi 4399,11 zł (tj. 6 m-cy x 352,01 zł/m-c + 3 m-ce x 577,01 zł/m-c + 3 m-ce x 185,34 zł/m-c)

 

źródło: www.sip.mf.gov.pl

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...