PIT i agroturystyka - Kto może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od podatku dochodowego dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5 (to art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy).

 

Zwolnienie określone w tym przepisie uzależnione jest więc od spełnienia łącznie kilku warunków, a mianowicie:

  • najem musi dotyczyć pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych,

  • budynki, w których pokoje przeznaczone są na wynajem, położone są na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym,

  • przedmiotem usług jest najem pokoi gościnnych osobom przebywającym na wypoczynku,

  • liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Jednym z warunków skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest, aby budynki, w których pokoje przeznaczone są na wynajem, położone były na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym.

Czym jest gospodarstwo rolne

Art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, iż ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Jeżeli zatem grunt na którym znajduje się budynek nie spełnia kryterium gospodarstwa rolnego to opisane zwolnienie nie przysługuje.

Pokoje gościnne

Warto pochylić się także nad kwestią wyjaśnienia użytego w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy PIT pojęcia „pokoje gościnne”.

Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera legalnej definicji pojęcia "pokoje gościnne", przyjmuje się więc, za wykładnią językową, że "pokój" to część domu, mieszkania, hotelu, biura itp., oddzielona ścianami od innych pomieszczeń, niewyposażona w kuchenkę i urządzenia sanitarne, natomiast "gościnny" oznacza m.in. zawsze dostępny dla gości, przeznaczony dla gości, związany z wizytą osoby zaproszonej.

"Sypialnię" stanowi natomiast pokój przeznaczony do spania.

Z powyższego wynika, że nie można utożsamiać pojęcia "pokoju gościnnego" z "sypialnią", czyli pokojem przeznaczonym do spania. Definicja pokoju gościnnego jest w tym względzie pojęciem szerszym, aniżeli definicja sypialni. Różne są przy tym skutki podatkowe wynajmu takich pomieszczeń. Jako "pokój gościnny" należy bowiem uznać wszelkie pomieszczenia dostępne dla gości, niewyposażone w kuchenkę i urządzenia sanitarne, a nie tylko pomieszczenia udostępnione gościom do spania. Pokojem gościnnym jest więc zarówno sypialnia, jak i pokój przeznaczony do wypoczynku dziennego.

Wynajmujący domek letniskowy nie skorzysta ze zwolnienia

Jak możemy przeczytać w interpretacji Dyrektora KIS z dnia 22.03.2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.33.2019.1.AK:

Jak wynika z powołanego przepisu, aby skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w ww. przepisie, najem musi dotyczyć pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych. Natomiast w sprawie będącej przedmiotem wniosku, przesłanka ta nie zostanie spełniona, bowiem Wnioskodawca nie przeznaczy pod wynajem pokoi gościnnych, znajdujących się w budynku mieszkalnym, lecz przeznaczy pod wynajem domek letniskowy. Przedmiotem najmu nie będą zatem pokoje w budynkach mieszkalnych lecz domek letniskowy.

Wobec tego dochody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu wynajmu ww. budynku letniskowego - nie będą mogły podlegać zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: agroturystyka, zwolnienie z podatku, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...