INDEKS TEMATYCZNY » podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

 • 19-06-2024
  Praca wykonywana w różnych miejscach w tym samym miesiącu - jak ustalić koszty?
  Pracownicy często wykonują pracę w różnych miejscowościach, co uwzględnia ich umowa o pracę. Świadczą pracę przez część miesiąca w jednym z tych miejsc, a przez część w innym. W jaki sposób należy uwzględniać pracownicze koszty uzyskania przychodów, ustalając zaliczkę na podatek? więcej »
 • 14-06-2024
  Czy przychody z prostytucji podlegają opodatkowaniu PIT?
  Podatniczka świadczy usługi seksualne za pieniądze. Klientów pozyskuje m.in poprzez portal internetowy. Szczegóły i ceny spotkania ustala indywidualnie na spotkaniu, telefonicznie bądź poprzez komunikatory internetowe. Czy podatniczka musi odprowadzać podatek do urzędu skarbowego od otrzymywanych z tytułu nierządu/ prostytucji pieniędzy? więcej »
 • 14-06-2024
  E-commerce i podatki (1) Działalność gospodarcza czy sprzedaż prywatna? Wprowadzenie
  Dynamiczny rozwój Internetu sprawił, że obrót towarami i usługami zyskał zasięg globalny. Obecnie nie stanowi już żadnego problemu zakup przedmiotów z drugiego krańca świata. Szeroki dostęp do wielu różnych portali aukcyjnych sprawia, że obecnie coraz więcej osób zajmuje się internetowym handlem. Ta okoliczność powoduje jednak pewne komplikacje, jeżeli chodzi o prawo podatkowe. Z uwagi bowiem na fakt, iż coraz więcej osób fizycznych zajmuje się sprzedażą towarów przez Internet, dochodzi do zacierania granicy pomiędzy zwykłym zbyciem składników majątku prywatnego, a działalnością gospodarczą. Sytuacja ta powoduje wiele rozbieżności interpretacyjnych, a co za tym idzie - również wiele sporów na linii podatnik-urząd skarbowy. więcej »
 • 13-06-2024
  Obowiązki płatnika PIT: Gadżety i nagrody dla pracowników
  Spółka prowadzi wiele inicjatyw związanych z budowaniem pozytywnych relacji z pracownikami oraz kreowaniem wśród nich dobrego wizerunku koncernu i marek sprzedawanych przez koncern, m.in. przekazuje pracownikom gadżety z logo koncernu lub sprzedawanych marek. Pracownicy mają również możliwość wygrania takich gadżetów w konkursach wewnętrznych. Czy wartość przekazanych/wygranych gadżetów będzie stanowić dla pracowników przychód? więcej »
 • 13-06-2024
  NSA. Podział majątku po rozwodzie: Spłata byłego małżonka a PIT
  Zniesienie współwłasności nieruchomości, w wyniku którego jej współwłaściciel (obdarowany) w zamian za udział we współwłasności nieruchomości otrzymuje spłatę, będącą jego równowartością, nie uzyskuje przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet wówczas, gdyby inne przesłanki opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości zostały spełnione. więcej »
 • 12-06-2024
  Wydatki na okulary pracowników – koszty, przychód i ujęcie w księgach
  Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. więcej »
 • 11-06-2024
  WSA. Leasing samochodu i koszty: Wykup jest transakcją odrębną od samej umowy
  Przedsiębiorcy będą przysługiwać dwa limity odnoszące się do jednej kwoty 150 tys. zł w odniesieniu do zawartej umowy leasingu operacyjnego, tj. jeden wynikający z art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT (dotyczący opłat wynikających z umowy leasingu), a drugi określony w art. 23 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy dotyczący ewentualnych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych po wykupie przedmiotu umowy leasingu operacyjnego (przy obliczaniu którego należy uwzględnić wartość wykupu leasingowanego samochodu) - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. więcej »
 • 11-06-2024
  Obowiązki płatnika z tytułu zapłaty zaległych składek ZUS pracownika
  Po stronie pracownika bądź byłego pracownika nie powstanie przychód z tytułu zapłaty przez pracodawcę zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w części finansowanej przez pracownika w związku z przeprowadzoną przez ZUS kontrolą, a w konsekwencji nie będą w tym zakresie ciążyć na nim obowiązki płatnika w tym w szczególności obowiązki określone odpowiednio w art. 31 ust. 1, art. 39 ust. 1 oraz art. 42a ust. 1 ustawy o PIT. więcej »
 • 10-06-2024
  Rodzina w Polsce? Nie masz prawa do ulgi na powrót
  Z uwagi na trudną sytuację finansową w 2015 roku podatnik wyjechał do pracy w Niemczech. W czasie ostatniej umowy o pracę w Niemczech od 2016 r. do 2024 r. przez cały czas mieszkał w Niemczech, tam był zameldowany i ubezpieczony, miał rachunek w niemieckim banku. Obecnie gdy podatnik znalazł pracę w Polsce nie zamierza wyjeżdżać już do Niemiec. Czy przysługuje mu ulga na powrót? więcej »
 • 07-06-2024
  Kontynuacja działalności przez spadkobiercę a prawo do podatku liniowego
  Czy spadkobiercy, przysługuje prawo do kontynuacji wybranej przez spadkodawcę formy opodatkowania podatkiem liniowym dochodów osiąganych z tytułu uczestnictwa w spółkach osobowych oraz spółce cywilnej w ramach sukcesji podatkowej, począwszy od chwili otwarcia spadku z mocy prawa? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

24.06.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
26.06.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.06.2024

Szkolenie on-line: Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym (KSR 11)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY