Pakiet pracowniczy już w Sejmie

Posłowie klubu parlamentarnego Lewicy skierowali do Sejmu projekt ustawy – Pakiet pracowniczy. Nowy projekt przewiduje wprowadzenie szeregu rozwiązań mających zwiększyć ochronę pracowników przed negatywnymi skutkami kryzysu gospodarczego związanego z pandemią koronawirusa. Na większą ochronę mieliby liczyć także zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych.

„Rozwiązania, które służyć mają ochronie praw pracowniczych, w szczególności w związku z pandemią COVID-19 i jej społeczno-gospodarczymi skutkami, są zdecydowanie niewystarczające. Co więcej, część rozwiązań przyjętych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 można uznać za antypracownicze: jak np. art. 15x ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który de facto wprowadza obozy pracy” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie zaproponowano m.in. rozszerzenie podstawowych praw pracowniczych, wynikających z umowy o pracę, również na umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Projektodawcy wskazują m.in. na obowiązek poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika, gwarancję równego traktowania mężczyzn i kobiet, zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu oraz prawa do godziwego wynagrodzenia za pracę, wypoczynku, zrzeszania się w związkach zawodowych i jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę.

Lista projektowanych zmian obejmuje także m.in. zwiększenie z 80 do 100 proc. wynagrodzenia, na jakie może liczyć pracownik w czasie choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego.

„W czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 30 dni po jego zakończeniu pracownikowi, u którego wystąpiła czasowa niezdolność do pracy, przysługiwałby zasiłek chorobowy od pierwszego dnia tej niezdolności. Pozwoliłoby to częściowo odciążyć budżety przedsiębiorstw w czasie, gdy prawdopodobieństwo zachorowania pracowników jest wyższe niż w normalnych warunkach, a sytuacja gospodarcza staje się szczególnie trudna” – wskazują autorzy projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski, zgłoszony przez klub parlamentarny Lewicy, projekt ustawy – Pakiet pracowniczy. Projekt trafił do Sejmu 8 maja 2020 r.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...