Paczki spoza UE: Poczta Polska przypomina o nowych przepisach

Przed nami szczyt świąteczny i szał zakupów w Internecie. To pierwsze Święta, podczas których Pocztę Polską, podobnie jak i innych operatorów pocztowych w Unii Europejskiej, obowiązują nowe unijne przepisy, dotyczące odprawy celnej przesyłek zawierających towary pochodzące spoza krajów Wspólnoty.

Polacy coraz chętniej korzystają z szerokiego wachlarza możliwości, jakie dają zakupy w Internecie. Szybkość, wygoda i – co istotne szczególnie w pandemii – brak konieczności fizycznej obecności w sklepie, przyczyniają się do popularyzacji zamówień online. Szczególnie niskimi cenami kuszą konsumentów producenci i wielcy hurtownicy, prowadzący działalność np. w Chinach. Dlatego też coraz więcej Polaków decyduje się na zakup produktów właśnie z Państwa Środka, a trend ten ulega dodatkowemu nasileniu w okresie przedświątecznym. Stąd też Poczta Polska pragnie przypomnieć wszystkim odbiorcom przesyłek zawierających towary pochodzące z krajów spoza Unii Europejskiej, że w związku z wprowadzeniem 1 lipca br. nowych, unijnych przepisów, zmianie uległa procedura odprawy celno-podatkowej takowych. To pierwszy przedświąteczny pik zakupowy, jaki obsługuje Spółka po wejściu w życie tych regulacji.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Wprowadzenia pakietu VAT dla przesyłek pocztowych (w tym e-Commerce), to efekt regulacji Komisji Europejskiej i dyrektyw unijnych. Na Pocztę Polską, jak i na pozostałych operatorów działających na terytorium Unii Europejskiej, zostały nałożone nowe obowiązki celno-podatkowe. Dotyczą one przesyłek zawierających towary pochodzących z krajów spoza UE, które trafią do odbiorców – zarówno zamówień ze sklepów internetowych jak i prezentów. Coraz częściej sami sprzedawcy informują klientów o możliwych dodatkowych kosztach, związanych z dostarczeniem zamówionego towaru (takich jak VAT i cło).

Prawidłowo wypełniona deklaracja skraca czas doręczenia

Szczególnie w okresie przedświątecznym, kiedy liczba przesyłek obsługiwanych przez operatorów pocztowych wzrasta do rekordowych poziomów, warto zwrócić uwagę na poprawność danych, określających zawartość przesyłki. Poprawnie wypełniona deklaracja celna, zgodna ze stanem faktycznym, umożliwia sprawniejszą jej obsługę (tyczy się to także wskazania realnej wartości zawartości). Jeżeli nadawcą jest osoba znajoma, warto mu o tym uprzednio przypomnieć! Poczta Polska zachęca do uprzedniego sprawdzania sprzedających w Internecie, gdyż wielu z nich próbuje obniżyć wartość przesyłki, myśląc, że oszczędzi klientowi kosztów. Taka taktyka zamiast pomóc adresatowi, może narazić go na znaczne wydłużenie czasu doręczenia.  

Poczta Polska nie ma uprawnień do weryfikacji zawartości przesyłek, takie uprawnienia mają jedynie służby celne. Zgłaszając przesyłkę z towarem do procedury celno-skarbowej opieramy się na deklaracji, jej prawidłowe wypełnienie jest warunkiem sprawnej obsługi przesyłek. Dotyczy to zarówno przesyłek przychodzących do naszego kraju spoza UE, jak też przesyłek wysyłanych do krajów, w których będą podlegać procedurom celno-skarbowym, np. do Wielkiej Brytanii. Wszystkim nam zależy, aby przesyłki dostarczane były w najszybszym możliwym terminie, a szczególnie w okresie przedświąteczny – podkreśla Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Nadawca, który w sposób niezgodny ze stanem faktycznym opisuje zawartość przesyłki, także naraża odbiorcę na opóźnienie w doręczeniu oraz konieczność złożenia wyjaśnień służbom celno-podatkowym.

W przypadku jakichkolwiek problemów z odprawą celną przesyłki, Poczta Polska powiadamia adresata o działaniach, które powinien podjąć, aby otrzymać kierowaną do niego przesyłkę.

Deklaracje w przypadku wysyłki przesyłek

Nadawcy przesyłek listowych z zawartością towarów adresowanych do krajów i terytoriów nienależących do Unii Europejskiej, zobowiązani są do szczegółowego wymienienia zawartości w deklaracji celnej CN 22 lub CN 23 oraz poświadczenia podpisem, że ich przesyłki nie zawierają żadnego niebezpiecznego przedmiotu zabronionego przepisami pocztowymi.

Nadawcy paczek pocztowych adresowanych do krajów i terytoriów nienależących do Unii Europejskiej powinni szczegółowo wymienić zawartości w formularzu – pliku CP 72 oraz poświadczenia podpisem, że paczki nie zawierają żadnego niebezpiecznego przedmiotu zabronionego przepisami pocztowymi.

Uwaga: Urząd Celny i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych (CBP) poinformował, że od 1 stycznia 2022 roku przesyłki z towarami skierowane do Poczty Amerykańskiej bez wypełnionej deklaracji celnej będą zwracane do nadawców w Polsce.

Progi wartości przesyłek, które zgłasza Poczta Polska do odprawy celnej

Warto pamiętać, że w świetle obowiązujących przepisów, nie każdy towar pochodzący z krajów spoza UE, który trafia w ręce Pocztowców, traktowany jest identycznie. Poczta dokona zgłoszenia celnego przesyłek o wartości do 1000 euro, których adresaci udzielili jej pełnomocnictwa do tej czynności. W odniesieniu do przesyłek o wartości do 150 euro, Spółka, na mocy przepisów, dysponuje pełnomocnictwem domyślnym. Można z niego zrezygnować, składając odpowiednie oświadczenie w placówce pocztowej. W odniesieniu do przesyłek o wartości powyżej 150 a 1000 euro, adresat może udzielić Poczcie pełnomocnictwa do działania w charakterze przedstawiciela pośredniego, składając takowe w placówce pocztowej. Przesyłki o wartości powyżej 1000 euro podlegają zgłoszeniu, dokonywanemu bezpośrednio przez adresata przesyłki lub wyznaczonego przez niego agenta celnego.

Nowej procedurze zgłoszenia celnego nie podlegają także przesyłki zawierające towary objęte podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem prezentów, w ilościach określonych przepisami, o wartości do 45 euro, wysyłanych okazjonalnie od osoby fizycznej do osoby fizycznej) – w przypadku takich paczek konieczne jest samodzielne dokonanie zgłoszenia celnego przez adresata przesyłki lub wyznaczonego przez niego agenta celnego.

Przesyłki o wartości od zera do 150 euro podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jednak są zwolnione z opłat celnych. Przesyłki o wartości powyżej 150 do 1000 euro podlegają zarówno podatkowi VAT, jak i opłatom celnym. Poczta nie dokonuje zgłoszeń celnych przesyłek o wartości powyżej 1000 euro – podlegają one samodzielnemu zgłoszeniu przez adresata lub wyznaczonego przez niego agenta celnego.

Prezenty także podlegają należnościom podatkowym

W przypadku przesyłek zawierających towary akcyzowe, oznaczonych jako „prezenty”, ważne jest, aby ich wartość nie przekroczyła kwoty 45 euro. W przeciwnym razie należy liczyć się z reakcją służb celnych, naliczeniem należności i wydłużeniem procesu odprawy.

Do popularnych towarów akcyzowych, które docierają do Polaków jako „prezenty”, zaliczamy perfumy. Pamiętajmy, że w świetle obowiązującego prawa, ich pojemność nie może przekroczyć 50 ml. Większy flakon może zostać zatrzymany przez służbę celną, a adresat wezwany do podjęcia stosownych czynności.

Przesyłki z niektórymi towarami mogą zostać zatrzymane przez służby celne

Do grup przesyłek, które najczęściej przysparzają odbiorcom problemy, należą: żywność, leki i suplementy diety. Takie towary są zatrzymywane przez służby celne, a adresat otrzymuje wiadomość od Poczty Polskiej z instrukcją dalszego postępowania. Odprawa celna wstępnie zatrzymanej przesyłki może się odbyć za pośrednictwem agencji celnej, którą wybiera klient lub samodzielnie przez odbiorcę. Warto mieć na uwadze, że skorzystanie z pomocy agencji to usługa dodatkowo płatna.

Dane o należnościach celno-podatkowych dla wszystkich przesyłek, w tym nierejestrowanych, nie są dostępne w systemach śledzenia przesyłek. Od 1 listopada 2021 roku na przesyłkach znajduje się kartka należnościowa z wyliczonymi należnościami. Po doręczeniu przesyłki klient może także, na stronie śledzenia Poczty Polskiej, wydrukować dokument o nazwie „poświadczone zgłoszenie celne, gdzie umieszczone są wymierzone należności celno-podatkowe.

Należy podkreślić, że Poczta nie określa wysokości należności celnych i podatkowych. Spółka dokonuje zgłoszenia celnego, obejmującego przekazanie informacji o zawartości przesyłki, zgodnie z deklaracją nadawcy. Na podstawie zgłoszenia celnego Krajowa Administracja Skarbowa określa wysokość należności celnych i podatkowych, a następnie przekazuje tę informację Poczcie. Spółka zobowiązana jest do pobrania wskazanej przez KAS kwoty od adresata przesyłki przy jej doręczeniu i przelania jej na rachunek tej instytucji.

Poczta Polska pobiera opłatę pocztową w wysokości 8,50 zł za czynności związane z dokonaniem zgłoszenia celnego. Opłatę tę Poczta Polska pobiera także w przypadku, gdy nie naliczono należności celno-podatkowych (np. przy przesyłach z prezentami lub gdy adresat przesyłki zapłacił podatek VAT od razu przy zakupie towarów o wartości 150 EUR), ze względu na fakt dokonania zgłoszenia celnego.

Klientom oczekującym na przesyłkę z zagranicy, Poczta Polska przypomina także o możliwych formach płatności. Kurierzy doręczający adresatom przesyłki kurierskie dysponują terminalami płatniczymi. Kartą zapłacić można także w placówkach pocztowych. Listonosze przyjmują płatność w wyłącznie w gotówce.

 

źródło: media.poczta-polska.pl

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...