Okulary korekcyjne BHP dla przedsiębiorcy w kosztach firmy

Przedsiębiorca pracuje na wysokości oraz z narzędziami niebezpiecznymi jak m.in. szlifierka kątowa. Ma wadę wzroku. Przedsiębiorca poniósł wydatek na wykonanie szkieł korekcyjnych okularów BHP oraz zakup oprawek BHP wraz ze szkłami ochronnymi BHP z dodatkowymi wkładkami pod szkła korekcyjne. Czy koszt zakupu nietłukących się okularów korekcyjnych BHP stanowi koszt uzyskania przychodu?

 

Okulary korekcyjne BHP są wykorzystywane wyłącznie przy pracy na wysokości i przy korzystaniu z narzędzi niebezpiecznych, do których niezbędne jest użycie okularów ochronnych, a w związku z wadą wzroku, specjalnie wykonanych w wersji korekcyjnej. Te nietłukące się, okulary ochronne spełniają odpowiednie normy bezpieczeństwa.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, dlatego przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, winien, w myśl powołanego na wstępie przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu,
  • być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, enumeratywnie wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • być właściwie udokumentowany.

Jeżeli w istocie nietłukące się, ochronne okulary korekcyjne BHP są przedsiębiorcy niezbędne przy wykonywaniu usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i są faktycznie wykorzystywane wyłącznie przy pracy na wysokości i przy korzystaniu z narzędzi niebezpiecznych, do których niezbędne jest użycie okularów ochronnych BHP, a w związku z wadą wzroku, specjalnie wykonanych w wersji korekcyjnej, to wydatki z tytułu ich zakupu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem należytego ich udokumentowania.

Jeśli podatnik nie wykaże, ww. związku lub nie przedstawi rzeczowych argumentów wskazujących na celowość wydatków poniesionych na zakup nietłukących się, ochronnych okularów korekcyjnych BHP z punktu widzenia zachowania, lub zabezpieczenia ww. źródła przychodów, to wydatek ten nie może zostać uznany za koszty uzyskania przychodów. Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia tych wydatków (w szczególności związek między ich poniesieniem a osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu) do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

 

Interpretacja indywidualna z 29 sierpnia 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.476.2023.1.KD - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

 

(Image by Freepik.com)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...