Odliczanie VAT z faktur za wynajem miejsca parkingowego

W przypadku braku przypisania konkretnego miejsca parkingowego do konkretnego samochodu zastosowanie znajduje art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W tej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 86a ustawy. Najem miejsc parkingowych nie jest związany bowiem z używaniem konkretnych pojazdów samochodowych, lecz wynika z całokształtu funkcjonowania działalności. Zatem, w takim przypadku przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku VAT z faktur dokumentujących czynsz najmu za miejsca parkingowe.

 

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, której głównym przedmiotem działalności jest działalność rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe oraz pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Jest zarejestrowanym oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą najmuje przestrzeń biurową oraz miejsca parkingowe. Wszystkie miejsca parkingowe wykorzystywane są wyłącznie na cele prowadzonej działalności, tj. przeznaczone są na rzecz pracowników, jak również partnerów biznesowych oraz gości spółki. Ze względu na szerokie grono osób, które będą miały uprawnienia do korzystania z miejsc parkingowych, nie jest możliwe przypisanie konkretnego miejsca do danego samochodu osobowego czy korzystającego. Miejsca te nie będą zatem opisane numerem rejestracyjnym samochodu, a więc nie będą przypisane do konkretnego samochodu, a jedynie oznaczone logo spółki.

W związku z powyższym spółka zapytała, czy ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT na podstawie faktur dokumentujących czynsz najmu za miejsca parkingowe w przypadku, gdy najem miejsc parkingowych nie jest związany z używaniem konkretnych pojazdów samochodowych, lecz wynika z całokształtu funkcjonowania jej działalności. W jej opinii - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji wskazał:

Podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Podkreślić należy także, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

 

 

Na podstawie art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Stosownie do art. 86a ust. 2 ustawy o VAT do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

  1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
  2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
  3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Jak wskazała spółka, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a wynajem miejsc parkingowych jest w całości związany z jej działalnością opodatkowaną. Istotna jest również okoliczność, że nie jest możliwe przypisanie konkretnego miejsca do danego samochodu osobowego czy korzystającego. Miejsca parkingowe są przeznaczone na rzecz pracowników, partnerów biznesowych oraz gości spółki.

Zatem, w przypadku braku przypisania konkretnego miejsca parkingowego do konkretnego samochodu zastosowanie znajduje art. 86 ust. 1 ustawy. Natomiast w tej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 86a ustawy o VAT. W tym przypadku najem miejsc parkingowych nie jest związany z używaniem konkretnych pojazdów samochodowych, lecz wynika z całokształtu funkcjonowania działalności spółki. Spółce przysługuje więc prawo do odliczenia całości podatku VAT z faktur dokumentujących czynsz najmu za miejsca parkingowe.

 

Interpretacja indywidualna z 9 maja 2024 r., sygn. 0114-KDIP4-2.4012.183.2024.3.AA - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...