Ochrona miejsc pracy i zasiłki. Co zmieni specjalny pakiet osłonowy?

W najbliższych dniach resort rozwoju przedstawi szczegółowe projekty zmian w prawie, które będą związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. Pakiet osłonowy ma stanowić wsparcie dla przedsiębiorców i objąć m.in. udogodnienia dotyczące ochrony miejsc pracy oraz zasiłków chorobowych i opiekuńczych.

Jak zapowiada Ministerstwo Rozwoju, zmieniona zostanie m.in. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. W przypadku przedsiębiorców znajdujących się w kryzysie okres spowolnienia, który uprawnia do objęcia wsparciem, ma zostać skrócony z obecnych 6 do 3 miesięcy. Co istotne, za kryzys uznaje się spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o co najmniej 15 proc.

W sytuacji przestoju pracownicy mogliby liczyć na: – świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł), zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne; – wynagrodzenia finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pakiet osłonowy będzie dotyczyć także zasiłków chorobowych i opiekuńczych. W praktyce przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności, otrzyma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach.

„Przedsiębiorca otrzyma także zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (zwolnienie lekarskie), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (decyzja sanepidu), albo dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (oświadczenie ubezpieczonego)” – wyjaśnia resort rozwoju.

mp

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...