Obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur już w 2023 r.

Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dla proponowanego przez Ministerstwo Finansów rozwiązania zakładającego rozszerzenie obowiązku wystawiania faktur przez Krajowy System e-Faktur na wszystkich polskich podatników już od 1 kwietnia 2023 roku. To ważna zmiana choćby ze względu na wykrywalność nieprawidłowości i prób wyłudzeń środków finansowych na stratę Skarbu Państwa. Zmiany te budzą jednak strach i niepokój ze strony przedsiębiorców ze względu na konieczność prowadzenia przez wielu z nich podwójnego systemu do fakturowania - zwłaszcza tych prowadzących wymianę z podmiotami międzynarodowymi. Obawiają się również mikroprzedsiębiorcy, którzy w wielu przypadkach korzystali z prostych programów, a teraz czeka ich zmiana na system krajowy.

 

Interpelacja nr 32894 do ministra finansów w sprawie przewidywanych szczegółów dotyczących wprowadzenia obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Szanowny Panie Premierze!

Przedsiębiorczość Polaków pozwoliła w ciągu trzydziestu lat wolnej Polski ustabilizować naszą pozycję gospodarczą oraz stworzyć najlepsze warunki dla inwestorów w Europie Środkowo-Wschodniej. Czas pandemii oraz obecnej sytuacji geopolitycznej pokazał, jak ważne jest współdziałanie oraz pomoc organów państwa w zakresie ochrony polskiego biznesu.

Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dla proponowanego przez Ministerstwo Finansów rozwiązania zakładającego rozszerzenie obowiązku wystawiania faktur przez Krajowy System e-Faktur na wszystkich polskich podatników już od 1 kwietnia 2023 roku. To ważna zmiana choćby ze względu na wykrywalność nieprawidłowości i prób wyłudzeń środków finansowych na stratę Skarbu Państwa. Od 2016 roku konsekwentnie stawiamy akcent na te działania. Dzięki nim udało się sfinansować wiele inwestycji i programów z myślą o społeczeństwie. Zmiany takie, budzą jednak strach i niepokój ze strony przedsiębiorców ze względu na konieczność prowadzenia przez wielu z nich podwójnego systemu do fakturowania - zwłaszcza tych prowadzących wymianę z podmiotami międzynarodowymi. Obawiają się również mikroprzedsiębiorcy, którzy w wielu przypadkach korzystali z prostych programów, a teraz czeka ich zmiana na system krajowy. Wątpliwości dotyczą także zabezpieczenia informatycznego i możliwości występowania awarii ze względu na przeciążenie serwerów.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. W jaki sposób ministerstwo ma zamiar przygotować się do tej zmiany? Czy planowane są szkolenia, akcje informacyjne, programy wsparcia służące przygotowaniu przedsiębiorców na wprowadzenie nowego systemu? Jeżeli tak, to w jakiej perspektywie czasowej możemy się spodziewać powzięcia takich działań.
  2. Kiedy planowane jest oddanie pełnej wersji programu Aplikacja Podatnika KSeF, skierowanej właśnie do mikroprzedsiębiorców?

 

Poseł Daniel Milewski

9 kwietnia 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 32894 w sprawie przewidywanych szczegółów dotyczących wprowadzenia obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 32894 z 13 kwietnia 2022 roku Pana posła Daniela Milewskiego w sprawie wprowadzenia obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Pytanie 1. W jaki sposób Ministerstwo ma zamiar przygotować się do tej zmiany? Czy planowane są szkolenia, akcje informacyjne, programy wsparcia służące przygotowaniu przedsiębiorców na wprowadzenie nowego systemu? Jeżeli tak, to w jakiej perspektywie czasowej możemy się spodziewać powzięcia takich działań.

Od 1 stycznia 2022 roku Krajowy System e-Faktur (KSeF) został udostępniony już w formule dobrowolnej. Ten okres, poprzedzający wprowadzenie powszechnego fakturowania elektronicznego w Polsce, chcemy przeprowadzić we współpracy z biznesem, po to by jak najlepiej przygotować firmy do nowego systemu. Ministerstwo Finansów już podejmuje działania w tym zakresie. Szczegółowe informacje na temat tego rozwiązania można znaleźć na stronach www https://www.podatki.gov.pl/ksef/, gdzie podatnicy mogą znaleźć m.in. informacje ogólne, strukturę, strefę testową bezpłatnych narzędzi KSeF, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Na stronach www MF i resortu finansów publikowane są także komunikaty w tym zakresie:

Od 1 stycznia rusza krajowy system e-faktur https://www.gov.pl/web/kas/od-1-stycznia-rusza-krajowy-system-e-faktur

Jest zgoda Komisji Europejskiej na obowiązkową e-fakturę w Polsce
https://www.gov.pl/web/finanse/jest-zgoda-komisji-europejskiej-na-obowiazkowa-e-fakture-w-polsce,

Aplikacja Podatnika KSeF - wersja testowa już dostępna
https://www.gov.pl/web/finanse/aplikacja-podatnika-ksef--wersja-testowa-juz-dostepna

Rozpoczęły się także webinaria tematyczne. Dotychczas odbyły się już dwa takie spotkania. Były to warsztaty poświęcone integracji z systemem dla branży IT, podczas których omawiano techniczną stronę systemu i zaprezentowane zostało przykładowe użycie API oraz webinarium nt. Aplikacji Podatnika KSeF, gdzie prezentowano i omawiano funkcjonalności narzędzia. Zapis webinarium - warsztatów poświęconych integracji z systemem dla branży IT jest dostępny na kanale Ministerstwa Finansów na YT.

Temat ten jest także poruszany podczas konferencji/kongresów ogólnopolskich, np. 25 kwietnia br. takie dedykowane spotkanie z przedsiębiorcami z cyklu Dialog z Biznesem podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach zostało poświęcone tematyce KSeF. Także w mediach społecznościowych MF i KAS (TT i FB) publikowane są informacje na temat e-Faktury: ogólne informacje o rozwiązaniu, zalety korzystania, możliwości korzystania fakultatywnego obecnie. Zamieszczane są również informacje o webinarach, w których mogą wziąć udział podatnicy.

Zakres, zasięg oraz okres prowadzenia dalszych działań informacyjnych dla użytkowników systemu jest uzależniony od kalendarza prac legislacyjnych wprowadzających system obowiązkowy do krajowego porządku prawnego. W ramach działań informacyjnych przewidziano dalsze webinaria / spotkania dla przedsiębiorców zarówno na szczeblu centralnym jak i regionalnym, współpracę z instytucjami, producentami oprogramowania, organizacjami i biurami księgowymi, promocję bezpłatnych narzędzi oraz informacje w urzędach skarbowych w całej Polsce.

Pytanie 2. Kiedy planowane jest oddanie pełnej wersji programu Aplikacja Podatnika KSeF, skierowanej właśnie do mikro-przedsiębiorców?

Aplikacja Podatnika KSeF w wersji produkcyjnej będzie udostępniona niezwłocznie po przeprowadzeniu testów i zebraniu uwag od zainteresowanych podmiotów. Testy prowadzone są od początku kwietnia br. Wszelkie propozycje i sugestie, które pozwolą nam udoskonalić produkt i dostosować go do potrzeb użytkowników, są analizowane i wdrażane przez zespół projektowy. Dokładamy wszelkich starań, aby produkt końcowy w jak najpełniejszym zakresie spełnił oczekiwania użytkowników.

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Mariusz Gojny

Warszawa, 29 kwietnia 2022 r.

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...