Nowy plik JPK_VAT złożysz dopiero za lipiec 2020 r.

W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej wprowadzono zmiany do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przesunięto m.in. termin wejścia w życie nowego JPK_VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców na 1 lipca 2020 r. Co oznacza, że JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 lipca 2020 r. (tj. duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520), deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K zostanie zastąpiona plikiem JPK_V7M i JPK_V7M. Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym obejmującym deklarację VAT i ewidencję VAT. Zmiana ta miała wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r., z tym że obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT od tej daty miał dotyczyć wyłącznie dużych przedsiębiorców. W stosunku do pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r.

Po ostatnich zmianach nowy JPK_VAT będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 lipca 2020 r.

 

Tylko VAT-7 i VAT-7K

Nowy plik JPK_VAT będzie, co do zasady, odzwierciedlał dane przesyłane obecnie w deklaracjach VAT oraz w obecnym pliku JPK_VAT oraz będzie zawierał dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy rozliczeń VAT i kontroli. Pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K) zostaną przeniesione do części nowego pliku JPK_VAT.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie tylko do rozliczeń podatku VAT dokonywanych obecnie w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K; nie będą miały natomiast zastosowania do skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), a także do pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy (VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D).

Deklaracja VAT-27 (informacja podsumowująca w obrocie krajowym) zostanie „wchłonięta” przez JPK_VAT, co oznacza, że dane znajdujące się obecnie w tej deklaracji zostaną uwzględnione w nowym JPK_VAT. Nie będzie zatem obowiązku odrębnego jej składania.

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

  • JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i
  • JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

 

Termin wysyłki JPK_VAT

Podatnicy rozliczający się miesięcznie, ewidencję wraz z deklaracją podatkową będą mieli obowiązek przesłać w terminie właściwym do złożenia deklaracji, tj. do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Obowiązek ten zastępuje obecny obowiązek przesyłania plików JPK_VAT. Podatnik będzie przesyłał do właściwego urzędu skarbowego pełną ewidencję VAT, a nie tylko informację o prowadzonej ewidencji.

Jednocześnie podatnicy rozliczający się kwartalnie będą przesyłać ewidencję VAT za każdy miesiąc kwartału osobno. Podatnicy ci będą zobowiązani przesyłać za pierwszy i drugi miesiąc kwartału ewidencję VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy. W praktyce dokument przesłany przez podatników „kwartalnych” będzie zawierał dane wynikające z ewidencji VAT za każdy miesiąc odrębnie, natomiast część deklaracyjna nowego pliku JPK_VAT za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału będzie „zerowa”. Za ostatni miesiąc danego kwartału podatnik rozliczający się kwartalnie składa ewidencję za ten miesiąc łącznie z deklaracją w terminie właściwym do złożenia deklaracji kwartalnej.

Nie jest to nowy obowiązek, gdyż obecnie podatnicy rozliczając się za okresy kwartalne, również mają obowiązek składania w okresach miesięcznych pliku JPK_VAT zawierającego dane z prowadzonej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług. A zatem zmianie ulegnie jedynie forma przesyłu danych.

Wprowadzane zmiany zmniejszają zatem obowiązki informacyjne dla podatników podatku VAT, gdyż w znacznym stopniu uproszczają rozliczenia z urzędem skarbowym. Wszyscy podatnicy będą składali jeden dokument, odpowiednio w terminie miesięcznym lub kwartalnym, bez dodatkowych załączników, które były wymagane przy składaniu tradycyjnych deklaracji VAT-7 (VAT-7K).

Przykład rozliczenia miesięcznego

JPK_VAT za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego

JPK_VAT za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca

JPK_VAT za marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

Przykład rozliczenia kwartalnego

JPK_VAT tylko część ewidencyjną za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego

JPK_VAT tylko część ewidencyjną za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca

JPK_VAT część ewidencyjną za marzec oraz część deklaracyjną za styczeń, luty i marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

 

Od kiedy?

Przed zmianami, które wprowadziła tzw. Tarcza Antykryzysowa, w pierwszej kolejności, od 1 kwietnia 2020 r., obowiązkiem tym miały być objęte co do zasady duże przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, a następnie po 6 miesiącach nowe regulacje mieli stosować pozostali podatnicy.

Obecnie, JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 lipca 2020 r. (tj. duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy). Od 1 lipca 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT.

Jak poinformowało Ministerstwo Finasów w komunikacie z 3 kwietnia br., przesunięcie terminu wejścia w życie nowego JPK_VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców na 1 lipca 2020 r., wpływa także na termin uruchomienia nowego środowiska produkcyjnego (API) do wysyłki JPK i wyłączenie dotychczasowych środowisk produkcyjnych, w tym interfejsu MF (mikro JPK). Oznacza to, że wysyłka plików JPK_VAT do czasu uruchomienia nowej bramki będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach.

Również w późniejszym terminie MF udostępni bezpłatne narzędzia do wysyłki nowych plików w postaci formularza interaktywnego i Klienta JPK.

O nowych terminach wystawienia zmienionego środowiska produkcyjnego do wysyłki plików i oddania bezpłatnych narzędzi Ministerstwo Finasów ma poinformować w dodatkowym komunikacie.

 

Redakcja podatki.biz

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...