Nowe przepisy dotyczące waloryzacji wynagrodzeń w zamówieniach publicznych

Do przepisów dotyczących zamówień publicznych wprowadzono nowe regulacje odnoszące się m.in. do waloryzacji wynagrodzeń wykonawców. Zmiany przewidują m.in. wskazanie wyraźnych podstaw do waloryzacji w sytuacji braku klauzuli w umowie. Ustawodawcy wskazują, że nowe regulacje powinny poprawić pozycję wykonawców w kontekście trudnej sytuacji gospodarczej i rosnących kosztów realizacji zamówień.

Nowe przepisy to efekt szerokich konsultacji, jakie przeprowadziliśmy z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców, zamawiającymi i ekspertami. Są one korzystne zarówno dla zamawiającego jak i dla wykonawcy. Pomogą firmom w zachowaniu rentowności zawartych kontraktów, a tym samym, w ich terminowej realizacji – przekonuje szef resortu rozwoju i technologii, Waldemar Buda.

Nowelizacja wprowadziła podstawę prawną do zmiany zawartych umów w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawców, a także do wprowadzania nowych lub modyfikacji dotychczasowych klauzul waloryzacyjnych (np. zmiana wysokości limitu waloryzacji). Co istotne, strony otrzymały swobodę w obszarze sposobu dokonania waloryzacji. W praktyce wzrost wynagrodzenia wykonawcy spowodowany kolejną zmianą nie będzie mógł przekroczyć 50 proc. wartości umowy pierwotnej. Nowe zasady dotyczą również umów zawartych na podstawie uchylonych przepisów. Dodatkowa ochrona dotycząca waloryzacji ma objąć także podwykonawców.

Zgodnie z nowymi regulacjami, obowiązek zawierania klauzul waloryzacyjnych dotyczy obecnie również umów o długości powyżej 6 miesięcy (do tej pory było to 12 miesięcy) oraz umów na dostawy (do tej pory katalog obejmował tylko roboty budowlane i usługi).

Nowela umożliwia ponadto dokonywanie innych zmian w kontraktach niż te dotyczące wynagrodzeń. Chodzi m.in. o zmiany w kontekście wykonania, w tym zakresu świadczenia wykonawcy, terminu wykonania umowy czy też czasowego zawieszenia wykonania umowy albo jej części.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r., poz. 2185).

Zmiany dotyczące zamówień publicznych weszły w życie 10 listopada br.

Z ustawą można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...