NNW – czym są i jak działają ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Leżący na ulicy kask rowerowy, w tle kolizja samochodu z roweremChoć nie da się przewidzieć wszystkich sytuacji, w których Twojemu życiu lub zdrowiu mogłoby zagrażać niebezpieczeństwo, możesz spróbować zabezpieczyć się w wymiarze finansowym przed konsekwencjami różnego rodzaju zdarzeń losowych. Koszty leczenia czy rehabilitacji po doznanym wypadku mogą zrujnować niemal każdy domowy budżet, dlatego warto z odpowiednim wyprzedzeniem wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, skrótowo określane często jako ubezpieczenie NNW. Jak wybierać ubezpieczenie NNW, jak ono działa i na co musisz zwrócić uwagę przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem? O informacje na ten temat poprosiliśmy specjalistów z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali. Oto, czego się dowiedzieliśmy.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – czym jest?

Ogólną ideę ubezpieczenia NNW bardzo dobrze obrazuje już sama jego nazwa. "NNW" oznacza bowiem "następstwa nieszczęśliwych wypadków" i to właśnie w razie ich wystąpienia ma za zadanie chronić Cię polisa NNW. Dokładniej rzecz biorąc, ubezpieczenie NNW pozwala Tobie i Twoim bliskim liczyć na wsparcie finansowe (do wysokości sumy ubezpieczenia) w sytuacji, gdy stracisz zdrowie lub życie w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku. Co ważne, w tym drugim przypadku świadczenie otrzymają wskazane przez Ciebie osoby uposażone.

Pamiętaj, że ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków są dobrowolne – nie masz obowiązku posiadania polisy NNW, ale może się ona okazać dla Ciebie bardzo przydatna jako wsparcie finansowe. Właściwie dobrana polisa NNW pozwoli Ci także zabezpieczyć finansowo najbliższych na wypadek Twojej śmierci w wyniku zdarzenia losowego.

O czym jest ten artykuł:
Dowiedz się, co to są ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i jak działają. Sprawdź, co zyskujesz dzięki kompleksowej ochronie NNW.

 

Kto może posiadać ubezpieczenie NNW?

W wielu towarzystwach ubezpieczeniowych ubezpieczenia NNW są tworzone z myślą o  potrzebach konkretnych grup odbiorców, co sprawia, że są one oferowane w określonych wariantach – np. NNW komunikacyjne, NNW turystyczne, NNW dla dzieci, itd.

Specjaliści Generali przypominają także, że ubezpieczenia NNW są oferowane w dwóch głównych wariantach: jako ubezpieczenia indywidualne lub jako ubezpieczenia grupowe, co ma swoje określone konsekwencje.

Indywidualne ubezpieczenie NNW możesz optymalnie dopasować do swoich potrzeb zarówno pod kątem zakresu oferowanej ochrony, jak i sumy ubezpieczenia. Warto wspomnieć, że zazwyczaj maksymalna suma ubezpieczenia oraz kwoty wypłacanych świadczeń są zauważalnie wyższe, niż w przypadku ubezpieczeń grupowych.

Grupowe ubezpieczenia NNW to z kolei ubezpieczenia standaryzowane, profilowane pod kątem potrzeb danej grupy, np. ubezpieczenie dzieci w szkole czy ubezpieczenie NNW dla pracowników firmy. Dlatego nie ma mowy o indywidualizacji zakresu ochrony (część ubezpieczycieli oferuje kilka wariantów ochrony do wyboru), a suma ubezpieczenia jest często niższa, niż w indywidualnie wykupionym ubezpieczeniu NNW o porównywalnym zakresie.

Ubezpieczenie NNW – co obejmuje i jak działa?

Osoba ze złamaną nogą leży na kanapie

 

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje różny zakres ochrony w przypadku ubezpieczenia NNW, dlatego zawsze należy uważnie zapoznać się z OWU przed zawarciem umowy.

Poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe w odmienny sposób podchodzą także do tego, jakie zdarzenie jest kwalifikowane jako zdarzenie ubezpieczeniowe. Oznacza to w praktyce, że nawet ubezpieczenia NNW o podobnym zakresie, jak choćby NNW szkolne, mogą zapewniać nieco inną ochronę ubezpieczeniową u różnych ubezpieczycieli.

Do przykładowych sytuacji, które mogą być objęte ochroną w ramach NNW, zalicza się najczęściej następujące zdarzenia spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem u osoby ubezpieczonej:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu
 • poważny uraz
 • śmierć osoby ubezpieczonej
 • złamanie kości, oparzenie lub odmrożenie ciała
 • trwała lub czasowa niezdolność do pracy
 • koszty leczenia lub rehabilitacji
 • pobyt w szpitalu

Pamiętaj również, że różne warianty ubezpieczenia NNW mogą mieć także ograniczony zakres terytorialny. Jest on zawsze wskazany w OWU, dlatego uważnie zapoznaj się z tym dokumentem przed zawarciem umowy.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków i sprawdź, od czego zależą koszty NNW.

Ubezpieczenie szkolne (NNW szkolne) – najważniejsze informacje

Uśmiechnięte dziecko huśta się na huśtawce

NNW szkolne to ubezpieczenie dzieci uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych od następstw nieszczęśliwych wypadków.  Ubezpieczenia NNW oferowane przez szkołę to bardzo często ubezpieczenia grupowe charakteryzujące się niskimi składkami. Takie ubezpieczenia zazwyczaj mają dość niskie limity zarówno jeśli chodzi o sumę ubezpieczenia, jak i kwoty wypłacane za poszczególne zdarzenia ubezpieczeniowe.

Z tego względu warto rozważyć wykupienie indywidualnego ubezpieczenia NNW dla dziecka, co pozwoli zapewnić mu pomoc i ochronę w odpowiednim zakresie. Wybierając ubezpieczenie dla dziecka warto zwrócić uwagę na kilka istotnych cech, którymi powinno charakteryzować się takie ubezpieczenie. Dobre ubezpieczenie szkolne musi zapewniać przynajmniej:

 • ochronę przez całą dobę, niezależnie od dnia tygodnia
 • ochronę zarówno na terenie szkoły, jak i poza szkołą
 • możliwość ubezpieczenia kilkorga dzieci w ramach jednej polisy
 • ochronę przed następstwami nieszczęśliwych wypadków wskutek uprawiania przez dziecko sportu (do momentu osiągnięcia pełnoletności)

Poszukujesz kompleksowego ubezpieczenia dla dzieci w szkole, które zapewnia ochronę przez cały rok? Sprawdź ofertę Generali!

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW – co to za dokument i dlaczego musisz dokładnie się z nim zapoznać?

OWU to Ogólne Warunki Ubezpieczenia, czyli dokument, w którym znajdziesz komplet informacji na temat ubezpieczenia, które chcesz wykupić. To właśnie w OWU jest określony przedmiot i zakres ubezpieczenia, definicje pojęć stosowanych w umowie, prawa i obowiązki stron, a także czas trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyłączenia odpowiedzialności oraz sposób wypłaty odszkodowania lub świadczenia.

Zwróć uwagę na to, że wiele pojęć stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe nie ma jednoznacznych, oficjalnych definicji prawnych albo jest definiowana w OWU odmiennie od potocznego rozumienia danego słowa. Dlatego zawsze musisz uważnie przeczytać OWU przed zawarciem umowy, a w razie niejasności lub wątpliwości poprosić przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego o wyjaśnienia.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z polisy NNW (ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków)?

Wszystkie warunki wypłaty odszkodowania i formalności, jakich należy dopełnić, aby do wypłaty doszło, zawsze są jasno wskazane w OWU. Dokument ten zawiera także szczegółową listę wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, w których ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ubezpieczeniowej. Do najczęstszych powodów odmowy wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia NNW należą przede wszystkim wypadki, których przyczyną były:

 • choroby i stany chorobowe,
 • świadome samookaleczenie ubezpieczonego,
 • świadome i dobrowolne uczestnictwo ubezpieczonego w aktach terroru,
 • popełnienie przez osobę ubezpieczoną przestępstwa (stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem),
 • choroby psychiczne osoby ubezpieczonej,
 • pozostawanie przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków, substancji psychotropowych lub środków odurzających.

Zwróć uwagę, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe samodzielnie określa wyłączenia odpowiedzialności, dlatego zawsze musisz się z nimi zapoznać przed zawarciem umowy ubezpieczenia NNW. Ważne są również zapisy w treści poszczególnych świadczeń, np. minimalna liczba dni pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, a w przypadku ubezpieczeń szkolnych: czy ochrona obejmuje również zdarzenia podczas zajęć dodatkowych.

Podsumowanie

Kobieta czyta tekst na smartfonie

Ubezpieczenie NNW może zapewnić Ci finansowe wsparcie i ochronę w czasie, gdy w konsekwencji zdarzeń losowych pojawi się konieczność poniesienia wydatków na leczenie czy rehabilitację, a wykonywanie przez Ciebie pracy będzie utrudnione bądź nawet niemożliwe. Aby jednak wykupiona przez Ciebie polisa NNW w jak największym stopniu odpowiadała na Twoje potrzeby, nie kieruj się tylko jej ceną – znacznie ważniejszy jest zakres ochrony, sumy ubezpieczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Potrzebne Ci dobre NNW? Ubezpieczenie w Generali to doskonały wybór – przekonaj się!

 

Tekst sponsorowany

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...