Nadpłata zasiłku chorobowego w PIT - MF wyjaśnia

Jeśli płatnik nie odliczy dokonanego przez podatnika zwrotu od bieżących dochodów podatnika (na skutek upływu roku podatkowego bądź osiągania przez niego niewielkich dochodów lub ustania źródła przychodu), to odliczenia w zeznaniu podatkowym (składanym za rok podatkowy, w którym podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranego świadczenia) dokonuje sam podatnik.

 

Pytanie dziennikarza:

Podatkowe rozliczenie zwrotu nienależnie pobranego przez pracownika zasiłku chorobowego może nastąpić odpowiednio za pośrednictwem płatnika na podstawie art. 41b ustawy o pdof lub samodzielnie przez podatnika na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o pdof.

Pracownik przez cały grudzień 2023 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby i za ten miesiąc otrzymał tylko zasiłek chorobowy. Pod koniec stycznia 2024 r. pracodawca stwierdził, iż w wyniku błędnego ustalenia okresu zasiłkowego nastąpiła nadpłata tego zasiłku za 14 dni. Pracownik chce dobrowolnie zwrócić nadpłacony mu zasiłek. Czy powinien go zwrócić łącznie z pobraną kwotą zaliczki na podatek dochodowy od nadpłaconego zasiłku? Który z wymienionych na wstępie przepisów należy zastosować w przedstawionych okolicznościach w celu podatkowego rozliczenia ww. zwrotu?

 

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na zapytanie dziennikarza:

Przepisy ustawy PIT, nie regulują zasad zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. W zakresie nienależnie pobranych składek społecznych zasady ich zwrotu określają przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, których interpretacja należy do kompetencji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Powołane w wystąpieniu przepisy art. 41b, jak i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy PIT normują zasady uwzględniania zwróconych świadczeń w rozliczeniu podatkowym. W zależności od konkretnego stanu faktycznego zastosowanie ma art. 41b ustawy PIT, dotyczący sytuacji rozliczenia zwrotu nienależnie pobieranych świadczeń za pośrednictwem płatnika albo art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy PIT, normujący rozliczenie zwrotu nienależnie pobieranych świadczeń przez podatnika. Jeśli płatnik nie odliczy dokonanego przez podatnika zwrotu od bieżących dochodów podatnika (na skutek upływu roku podatkowego bądź osiągania przez niego niewielkich dochodów lub ustania źródła przychodu), to odliczenia w zeznaniu podatkowym (składanym za rok podatkowy, w którym podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranego świadczenia) dokonuje sam podatnik.

Zasadą jest, że zarówno art. 41b, jak i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy PIT dotyczy sytuacji, w której zwracane przez podatnika nienależnie pobrane świadczenia uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, dlatego też zwrot ten dokonywany powinien być łącznie z pobranymi przez płatnika zaliczkami na podatek dochodowy.

 

(Informacja Ministerstwa Finansów z 7 lutego 2024 r. przekazywana do mediów na zapytania dziennikarzy)

 

źródło: eureka.mf.gov.pl

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...