Możliwość wystawienia faktury z NIP do paragonu bez NIP

W przypadku, gdy sprzedający wystawi na żądanie klienta fakturę niezawierającą NIP nabywcy do paragonu fiskalnego niezawierającego NIP, sprzedający nie ma prawa do wystawienia faktury korygującej zawierającej NIP lub zaakceptowania noty korygującej wystawionej przez klienta z NIP wskazanym przez klienta i analogicznie, nabywca nie może wystawić noty korygującej.

 

We wniosku o interpretację podatnik (rolnik) wyjaśnił, że w sierpniu 2023 r. zamówił olej opałowy do suszarni zbożowej. Fakturę wystawiono na osobę prywatną, co podatnik zauważył dopiero przy drugiej fakturze. Firma odmawia wystawienia korekty czy też podpisania noty korygującej, tłumacząc to obostrzeniami ze strony urzędu celnego, urzędu skarbowego, ponieważ wystawili już paragon do faktury. Bez dopisania NIP-U (na obecnej fakturze widnieje imię i nazwisko oraz pesel), nazwy gospodarstwa, adresu siedziby podatnik nie może odpisać sobie podatku VAT.

Podatnik zapytał, czy na wystawioną już fakturę na osobę prywatną można zastosować notę korygującą na tę samą osobę, ale prowadzącą gospodarstwo rolne z NIP. Jego zdaniem - tak, ponieważ paliwo zostało dostarczone na adres gospodarstwa rolnego i zużyte na cele związane z działalnością gospodarczą, którą prowadzi jako rolnik opcja wystawienia korekty danych z osoby prywatnej z peselem na tę samą osobę tylko z danymi gospodarstwa rolnego i NIP powinna być uznana, bo tylko w takim przypadku daje to możliwość odliczenia należnego podatku VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji:

W myśl art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Ww. przepis art. 106b ust. 5 ustawy, wprowadza zasadę, zgodnie z którą w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP (lub numerem podatku od wartości dodanej) wystawia się tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera ten numer.

Należy podkreślić, że przepisy art. 106b ust. 5 ustawy regulują szczegółowo kwestie dokumentowania transakcji, które zostały uprzednio zewidencjonowane przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Ww. przepisy wymuszają pewną konsekwencję podatnika. To znaczy, jeżeli dokonuje on zakupu jako podatnik, a nie jako konsument, to powinien o tym fakcie poinformować sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu i przedstawić sprzedawcy swój numer identyfikujący go na potrzeby podatku w taki sposób, aby sprzedaż towarów lub usług była właściwie udokumentowana - albo fakturą VAT albo paragonem z tym numerem pozwalającym na ewentualne późniejsze prawidłowe wystawienie do tego paragonu faktury zawierającej ten numer.

Jeżeli nabywca nie poinformuje skutecznie sprzedawcy, że nabywa towary lub usługi jako podatnik VAT i nie poda numeru NIP i otrzyma paragon bez NIP-u, to w przypadku żądania wystawienia faktury zostanie potraktowany jak konsument i może otrzymać wyłącznie fakturę bez NIP-u.

Tym samym w przypadku, gdy sprzedający wystawi na żądanie klienta fakturę niezawierającą NIP nabywcy do paragonu fiskalnego niezawierającego NIP, sprzedający nie ma prawa do wystawienia faktury korygującej zawierającej NIP lub zaakceptowania noty korygującej wystawionej przez klienta z NIP wskazanym przez klienta i analogicznie, nabywca nie może wystawić noty korygującej.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że podatnik nie może jako nabywca wystawić noty korygującej do otrzymanej faktury bez NIP, wystawionej do paragonu fiskalnego na którym nie umieszczono numeru NIP, gdyż byłoby to niezgodne z przepisami ustawy o VAT.

 

Interpretacja indywidualna z 15 stycznia 2024 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.764.2023.1.KO - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...