MF o propozycjach zmian w PIT

Ulga w PIT dla młodych pracowników (do ukończenia 26. roku życia), zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu oraz obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17% - to rządowe propozycje zmian w PIT obniżających koszty pracy, które przedstawiła minister finansów, prof. Teresa Czerwińska. Zmiany mają wejść w życie od początku 2020 r., a ulga w PIT dla młodych pracowników – już od 1 października 2019 r.

Bez PIT dla młodych

Nowa ulga obejmie osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej).

Według szacunków MF z ulgi skorzysta 1,5 mln młodych pracowników. Z PIT zwolnione będą przychody do wysokości 42 764 zł w roku podatkowym. Limit będzie obowiązywać niezależnie od liczby etatów lub liczby pracodawców. Jeżeli pracownik zarabi więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 42 764 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Dzięki tej zmianie pracownik otrzymujący np. minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. (2250 zł) zyska rocznie 1592 zł. Przy zarobkach na poziomie rocznego limitu 42 764 (3563,67 zł) zysk wyniesie 2986 zł:

 

Wynagrodzenie miesięczne

Zysk miesięczny

Zysk roczny

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.

2250 zł

133 zł

1592 zł

Na poziomie rocznego limitu 42 764 zł

3563,67 zł

249 zł

2986 zł

 

Przepisy wejdą w życie 1 października 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

W 2019 r. płatnik będzie obliczać i wpłacać zaliczki bez stosowania zwolnienia (od października do grudnia). Natomiast młody pracownik w zeznaniu rocznym za 2019 r. otrzyma zwrot podatku od przychodu uzyskanego w ostatnim kwartale 2019 r. Limit stosowania ulgi w 2019 r. to 10 691 zł (czyli 1/4 limitu rocznego 42 764 zł).

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek.

Co ze składkami na ZUS i NFZ

Ulga w PIT dla młodych pracowników nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ, a składki te nie będą podlegać odliczeniu w PIT.

Odliczenia składek na ZUS i NFZ (podobnie jak pracownicze koszty uzyskania przychodów) będą stosowane wyłącznie do tej części, która przypada na przychody z pracy podlegające opodatkowaniu.

Wyższe koszty uzyskania przychodów

Osoby osiągające przychody z pracy ponoszą również wydatki, tzw. koszty uzyskania przychodów. Ustawa określa je w zryczałtowanej wysokości.

Podwyższone koszty uzyskania przychodów wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. i będą dotyczyć przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Po zmianach koszty wzrosną ponad dwukrotnie np. obecne 1335 zł (koszty roczne – jednoetatowcy) wzrosną do 3000 zł:

 

Obecne KUP

KUP po zmianie

Roczne

(jednoetatowcy)

1335,00 zł

Roczne

(jednoetatowcy)

3000 zł

Roczne

(jednoetatowcy, dojeżdzający)

1668,72 zł

Roczne

(jednoetatowcy, dojeżdzający)

3600 zł

Roczne

(wieloetatowcy)

2002,05 zł

Roczne

(wieloetatowcy)

4500 zł

Roczne

(wieloetatowcy, dojeżdzający)

2502,56 zł

Roczne

(wieloetatowcy, dojeżdzający)

5400 zł

 

Wyższe koszty uzyskania przychodów to niższy dochód podlegający opodatkowaniu, czyli niższy podatek do zapłaty w rozliczeniu rocznym lub wyższy zwrot podatku.

Niższy PIT

Niższa stawka PIT (17%) będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej.

Obniżka będzie dotyczyć zatem przychodów uzyskiwanych m.in.:

  • ze stosunku pracy
  • z działalności wykonywanej osobiście
  • z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych
  • z emerytury i renty
  • z praw majątkowych.

Jak będzie przedstawiać się nowa skala podatkowa?

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

Do

 

42 764

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

42 764

85 528

7 269 zł 88 gr + 18% nadwyżki ponad 42 764 zł

85 528

 

14 967 zł 40 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Bez zmian pozostanie degresywna kwota wolna od podatku (wynosząca od 8 000 zł do 0 zł).

Ile zyskujesz

Dzięki obniżeniu o 1 pkt procentowy stawki PIT i przy uwzględnieniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów zysk podatnika wyniesie:

 

Wynagrodzenie miesięczne

Zysk roczny

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.

2250 zł

472 zł

Prognozowane na 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

4765 zł

696 zł

 

Kiedy zmiany zaczną obowiązywać

Niższa stawka PIT (17%) oraz podwyższone koszty uzyskania przychodów wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. i będą dotyczyć przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

Dzięki temu pracodawca (płatnik) nie będzie musiał zmieniać systemu rozliczeniowego w trakcie roku podatkowego i ponosić związanych z tym kosztów. W przeciwnym razie pracodawca (płatnik) w krótkim odstępie czasu musiałby dwukrotnie zmodyfikować swój system rozliczeń.

Z tych względów, zwrot z tytułu ulgi dla młodych – przysługującej za miesiące od października do grudnia 2019 r. – pracownik otrzyma w rozliczeniu podatku dochodowego za 2019 r. Ulgę uwzględni usługa Twój e-PIT.

 

żródło: www.gov.pl


Przeczytaj także:

Zmiany ws. PIT i kosztów uzyskania przychodów będą mało odczuwalne?

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...