Mały ZUS plus: ZUS blokuje dokumenty, a Rzecznik apeluje o podjęcie działań naprawczych

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców informował już, iż zgodnie z literalną interpretacją przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS (od lutego 2020 r. - Małego ZUS Plus) w latach 2019-2021, a następnie przez dwa lata: 2022, 2023 opłacali standardowe składki na ubezpieczenia społeczne, od stycznia 2024 r. mają prawo ponownie skorzystać z Małego ZUS Plus.

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłaszają się przedsiębiorcy, którym ZUS blokuje, unieważnia, odrzuca dokumenty ubezpieczeniowe dotyczące preferencyjnego oskładkowania nazywanego Małym ZUS Plus.

 

Praktyka odrzucania dokumentów bez rozpoznania sprawy w drodze decyzji administracyjnej podlegającej kontroli sądowej sama w sobie stanowi naruszenie praw przedsiębiorców. Niestety z relacji przedsiębiorców wynika, iż Zakład stosuje tez inne reperkusje.

Zakład przestrzega o możliwości nałożenia kary grzywny w wysokości do 5000,00 złotych za składanie rzekomo nieprawidłowych dokumentów ubezpieczeniowych, pomimo iż nie dysponuje prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego, na podstawie którego mógłby chociaż domniemywać, iż interpretacja ZUS jest nie do podważenia.

A zgodnie z Kodeksem wykroczeń odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę, nie popełnia wykroczenia ten, komu nie można przypisać winy.

Zakład informuje o możliwości wstrzymania wypłaty zasiłku chorobowego, pomimo iż dokonanie zgłoszenia z kodem właściwym dla ww. preferencji składkowej w żaden sposób nie odpowiada żadnej z przesłanek do wstrzymania wypłaty zasiłku wskazanej w art. 66 ustawy zasiłkowej.

Wskutek działań Zakładu przedsiębiorcy w systemie e-WUŚ (elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców) widnieją jako osoby nieuprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pomimo iż sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej jest równoznaczny z podleganiem ubezpieczeniu zdrowotnemu, a tym samym oznacza, iż mają oni bezwzględne prawo do świadczeń.

Działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowią formę nadużycia pozycji organu, który dysponuje kapitałem osobowym, technicznym i finansowym, wobec przedsiębiorców o najniższych dochodach, czyli siłą rzeczy dysponujących najskromniejszymi narzędziami służącymi do obrony swoich praw.

Wobec praktyk Zakładu Rzecznik ponownie zwrócił się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako organu nadzorującego zgodność działań Zakładu z obowiązującymi przepisami prawa o podjęcie działań naprawczych.

 

źródło: rzecznikmsp.gov.pl

 

(Business photo created by yanalya - www.freepik.com)

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...