Kto zapłaci mniej za firmowy prąd w 2023 roku

Jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w 2023 roku będziesz mógł płacić za energię elektryczną niższą stawkę - 785 zł/MWh. Zamrożenie ceny prądu to nadzwyczajny środek, który ma wesprzeć firmy. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać.

 

Kto może skorzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej

Mikro-, małe i średnie firmy, przez co najmniej 13 miesięcy - od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku - będą mogły płacić stałą cenę za energię elektryczną w wysokości 785 zł/MWh.

Z zamrożonej ceny mogą skorzystać wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy i średni przedsiębiorcy:

  • którzy, zatrudniają średniorocznie mniej niż 250 pracowników
  • których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub których suma aktywów bilansu końcowego nie przekroczyła 43 mln euro w przeliczeniu na złotówki.

Stawka 785 zł/MWh dotyczy wyłącznie energii elektrycznej zużywanej na potrzeby podstawowej działalności przedsiębiorcy.

 

Na jak długo zostaną zamrożone ceny energii elektrycznej

Mechanizm zamrożenia cen energii elektrycznej dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców na poziomie 785 zł/MWh będzie obowiązywał od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

W przypadku MŚP, które podpisały umowę sprzedaży energii elektrycznej (lub umowę kompleksową) przewidującą stawkę wyższą niż 785 zł/MWh po 23 lutego 2022 roku, stawka 785 zł/MWh będzie obowiązywała również z mocą wsteczną, za okres do 30 listopada 2022 roku.

 

Co zrobić, żeby skorzystać z niższej ceny energii elektrycznej

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze stawki 785 zł/MWh muszą złożyć do 30 listopada 2022 roku oświadczenie odbiorcy uprawnionego

Jeżeli złożysz oświadczenie po 30 listopada 2022 roku, stawka 785 zł/MWh będzie miała zastosowanie do rozliczenia za miesiąc następujący po miesiącu otrzymania oświadczenia przez dostawcę energii elektrycznej. Na przykład, jeżeli złożysz oświadczenie 2 grudnia 2022 roku, to z niższej ceny energii elektrycznej możesz skorzystać od 1 stycznia 2023 roku.

Oświadczenie trzeba przesłać do przedsiębiorstwa energetycznego, które dostarcza przedsiębiorcy energię elektryczną. Oświadczenie prześlij na adres do korespondencji wskazany przez przedsiębiorstwo energetyczne w umowie na dostawie energii elektrycznej (lub umowie kompleksowej) lub na fakturze za dostawę prądu.

Warto potwierdzić adres, na który ma zostać złożone oświadczenie bezpośrednio ze swoim przedsiębiorstwem energetycznym.

Zobacz wzór oświadczenia składanego przez odbiorców uprawnionych.

Oświadczenie złóż:

  • osobiście w siedzibie lub w innych miejscach wykonywania działalności wskazanych przez dostawcę energii elektrycznej
  • pocztą
  • elektronicznie.

Pamiętaj! Oświadczenie składane elektronicznie musisz podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Co zawiera oświadczenie

Oświadczenie musi zawierać:

  • szacunkowe wyliczenie energii elektrycznej zużywanej przez przedsiębiorstwo na potrzeby jego podstawowej działalności
  • wskazanie wszystkich punktów poboru energii elektrycznej (PPE), które mają zostać objęte mechanizmem zamrożenia cen.

 

Dodatkowe 10% upustu do ceny energii

Przedsiębiorcy, którzy w trakcie 2023 roku zmniejszą zużycie energii elektrycznej o 10% w porównaniu do średnio rocznego zużycia energii elektrycznej z okresu od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku będą mogli otrzymać dodatkowy upust do ceny energii elektrycznej.

Kwota upustu wyniesie 10% wartości nabytej przez przedsiębiorstwo energii elektrycznej za cały 2023 rok i zostanie zastosowana przez dostawcę energii elektrycznej w rozliczeniach z przedsiębiorcą w trakcie 2024 roku.

 

Powiązane treści

 

źródło: www.biznes.gov.pl

 

 

(Photo by Dora Pete from freeImages.com)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...