Księgowi powinni być cierpliwi, wnikliwi i odpowiedzialni - rozmawiamy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu

Branża finansowa jest atrakcyjna nie tylko ze względu na dobre zarobki i wiele ofert pracy, ale również możliwość wybrania różnych ścieżek kariery zawodowej. Nic więc dziwnego, że (jak podają media) wśród tegorocznych maturzystów najczęściej wybieranymi kierunkami studiów są ekonomia, finanse i rachunkowość oraz ekonometria. Zapraszamy do lektury naszej rozmowy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu.

podatki.biz: Finanse i rachunkowość to niezwykle popularny kierunek studiów licencjackich na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Teraz w ofercie pojawiły się nowe studia podyplomowe on-line: Finanse i rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych. Do kogo kierowana jest ta oferta?

Agnieszka Klasa z Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu: Oferta jest kierowana do pracowników działów finansowo–księgowych sektora finansów publicznych oraz osób zamierzających rozszerzyć wiedzę w obszarze finansów publicznych, jak również absolwentów wyższych uczelni pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej, zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych oraz wiedzę na temat aktualnych zmian odnoszących się, m.in. do centralizacji VAT.

podatki.biz: Jakie kompetencje zawodowe zdobędą absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych?

A.K.: Absolwenci zdobędą przede wszystkim praktyczną i bieżącą wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów w sektorze finansów publicznych. Wykładowcy są praktykami, księgowymi i prawnikami oraz cenionymi szkoleniowcami z zakresu tematyki prawnej, podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości.

podatki.biz: Choć w otaczającej nas rzeczywistości coraz bardziej popularne staje się nauczanie on-line, przy braku bezpośredniego kontaktu z wykładowcami, innymi studentami oraz przy rosnącym udziale pracy samodzielnej pojawia się ryzyko mniejszej efektywności nauki. Jak Państwo poradzą sobie z tym zagrożeniem?

A.K.: Efektywność nauki nie zależy od stosowanych narzędzi w nauczaniu, lecz od indywidualnego podejścia studenta i sposobu przekazywania wiedzy przez wykładowców. Wykładowcy, będący praktykami dołożą wszelkich starań, aby przekazywana wiedza była zrozumiała dla odbiorcy i odpowiednio zobrazowana za pomocą prezentacji praktycznych przykładów, zawierających w sobie zarówno praktyczne, jak i obowiązujące zasady wynikające z przepisów prawa, norm i dobrych praktyk.

podatki.biz: Rachunkowość i sprawozdawczość w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych to przedmiot, na który w programie studiów zostanie poświęcone najwięcej czasu - jakie jest tego uzasadnienie?

A.K.: Podstawowym celem Rachunkowości i sprawozdawczości w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji jednostki, jego zasoby i wyniki. Sprawozdawczość jest narzędziem do przedstawienia prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji jednostki.

podatki.biz:  Zainteresował nas również przedmiot: Jakość w administracji publicznej kontra postawa polskiego urzędnika - czego na nim będą uczyli się studenci?

A.K.Jakość w administracji publicznej kontra postawa polskiego urzędnika został celowo tak nazwany, aby przyciągał zainteresowanych i pokazał z jednej strony Urząd jako instytucję wysoko sformalizowaną, a z drugiej organizację skupiającą grupę ludzi i infrastrukturę z przypisanymi powiązaniami i odpowiedzialnościami (ISO 9001-2015). Studenci otrzymają wiedzę, czym jest jakość w administracji publicznej, zgodnie z obowiązującymi standardami, czyli wiedzę na czym polega doskonalenie systemu w celu dążenia do ładu organizacyjnego w Urzędzie, który jest określony w systemie prawa, zachowaniach organizacyjnych, kulturze organizacyjnej, stosowanych stylach zarządzania. Uczestnicy studiów podyplomowych otrzymają wiedzę na temat postawy urzędnika jako przykładu zbioru kompetencji, znajomości przepisów, procedur, praw i obowiązków oraz uprawnień i odpowiedzialności.

Podatki.biz: W jakiej formie będą odbywały się zaliczenia?

A.K.Egzamin ustny w formie prezentacji, współpraca w zajęciach,  udział w zajęciach minimum 80%, test zaliczeniowy po każdym semestrze.

podatki.biz: Dokładność, cierpliwość, wnikliwość, odpowiedzialność  czy umiejętność analitycznego myślenia? Jakie są najważniejsze cechy, którymi powinien wyróżniać się dobry księgowy?

Każdy zawód wymaga posiadania specyficznych cech psychofizycznych, tak samo i zawód księgowego.  Oczywiście księgowi powinni być cierpliwi, wnikliwi i odpowiedzialni co pozwoli im uniknąć wielu błędów. Na pewno fakt, że lubimy matematykę i mamy zdolności analitycznego myślenia i umiejętności pracy z dużą ilością informacji jest dużym atutem, pomagającym odnieść sukces w świecie finansów. Oczywiście każdy pracodawca doceni także zaangażowanie i sumienne wykonywanie swoich obowiązków. Mogę także dodać, że po kierunku Finanse i rachunkowość w WSH będziemy mogli zostać nie tylko księgowymi, ale także pracować jako finansiści.

Dla przykładu - nasi studenci nie tylko potrafią oszacować wartość podmiotu będącego przedmiotem wyceny (a więc zdobywają wiedzę ściśle specjalistyczną), ale także potrafią zaprezentować swoje wyniki przed zarządem czy inwestorami, wykazując się umiejętnością zasad prezentacji biznesowych, wysoką kulturą osobistą i sprawną komunikacją (opanowywanie kompetencji społecznych).

Takie zajęcia prowadzimy nie tylko w murach naszej Uczelni, ale także wychodząc na zewnątrz do naszych partnerów biznesowych, np. ostatnio studenci kierunku Finanse i rachunkowość 3-go semestru prezentowali wyniki swoich projektów przed prezesem Firmy Mercedes Benz Grupa Wróbel. Innowacyjność naszych działań w zakresie prowadzonych zajęć została doceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną, która wysoko oceniła współpracę Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz zaangażowanie pracodawców w prowadzenie zajęć i udział w egzaminach, a takie działania na pewno ułatwiają naszym absolwentom znalezienie pracy chociażby w firmach współpracujących z Uczelnią.

podatki.biz:  Wróćmy jeszcze do kierunku Finanse i rachunkowość I stopnia, zwracając uwagę na rolę, jaką w tworzeniu programu udział odegrały Krajowa Izba Doradców Podatkowych, grupy naukowców, ekonomistów i praktyków (doradcy finansowi, konsultanci strategiczni, dyrektorzy finansowi, maklerzy giełdowi). To unikatowe podejście na rynku edukacji. Dodatkowo w ramach studiów zapewniają Państwo praktykę w renomowanych instytucjach, co daje gwarancję, że wiedza ze studiów zostanie skonfrontowana z tą, którą absolwenci będą musieli wykorzystywać w pracy. Ale po tej dygresji czas na pytanie: Gdzie znajdują pracę absolwenci tego kierunku?

dr inż. Halina Węgrzyn, Dziekan Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu: Branża finansowa jest atrakcyjna nie tylko ze względu na dobre zarobki i wiele ofert pracy, ale również możliwość wybrania różnych ścieżek kariery zawodowej. Nic więc dziwnego (jak podają media), że wśród tegorocznych maturzystów najczęściej wybieranymi kierunkami studiów są ekonomia, finanse i rachunkowość oraz ekonometria.

W zależności jednak od wybranej specjalności absolwenci Finansów i rachunkowości studiujący na naszej Uczelni znajdują zatrudnienie na różnych stanowiskach i w różnego typu organizacjach. Absolwenci specjalności Podatki i rachunkowość pracują jako specjaliści, menedżerowie średniego szczebla, w takich obszarach jak: działy finansowo-księgowe, podmioty sektora publicznego w doradztwie podatkowym, audycie i kontroli wewnętrznej, a także w różnego rodzaju biurach rachunkowych, firmach konsultingowych czy nawet są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jeśli natomiast bardziej interesują nas finanse i bankowość - absolwenci tej specjalności rozwijają swoją karierę zawodową w dużych bankach komercyjnych, w bankach spółdzielczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych, a także w firmach consultingowych. W przypadku specjalności analityk finansowy – absolwenci mogą zaleźć zatrudnienie jako analitycy finansowi lub specjaliści ds. finansów/controllingu w różnego rodzaju organizacjach: bankach,  funduszach inwestycyjnych, działach finansowych przedsiębiorstw i korporacji, a także organizacjach prowadzących księgowość, audyt, finanse, controlling czy w firmach konsultingowych.

Dużym atutem jest to, że zajęcia prowadzone w WSH na kierunku FiR są realizowane głównie przez praktyków (księgowych, bankowców, maklerów giełdowych, analityków finansowych, dyrektorów finansowych itp.), którzy nie tylko przekazują naszym studentom specjalistyczną wiedzę,  ale również zapoznają ich z niuansami każdej ze ścieżek rozwoju kariery zawodowej.

Rekapitulując - kariera w świecie finansów wbrew pozorom nie jest nudna, z uwagi na dużą różnorodność, a wszystko zależy od naszych zainteresowań i chęci osobistego rozwoju.

podatki.biz: Zawód księgowego nieustannie ewoluuje,  powstają nowe specjalności w jego ramach. Kierunek Finanse i rachunkowość I stopnia posiada trzy specjalności: Rachunkowość i podatki, Finanse i bankowość oraz analityk finansowy - którą z nich najczęściej wybierają studenci?

dr inż. Halina WęgrzynTo prawda, że zawód księgowego ewaluuje i ma to swoje odzwierciedlenie w naszych programach kształcenia, które podlegają ciągłym modyfikacjom w celu jak najlepszego dostosowania się do wymagań rynku pracy. Dla przykładu, w związku ze zgłaszaną przez środowisko interesariuszy zewnętrznych potrzebą umiejętności pracy na dużych bazach danych (środowisko Power BI, dane w Power Query Editor) wprowadzono kierunkowy przedmiot BUSINESS INTELLIGENCE.

Jeśli jednak chodzi o wybór specjalności to nieustannie, od kiedy WSH uruchomiła kierunek Finanse i rachunkowość, największą popularnością cieszy się specjalność podatki i rachunkowość. Jest to specjalność corocznie wybierana przez naszych studentów i chyba nic w tym dziwnego, ponieważ najwięcej ofert pracy jest właśnie z tego obszaru. Kolejną specjalnością cieszącą się uznaniem są finanse i bankowość – specjalność realizowana między innymi przez pracowników Banku Santander w ramach umowy o współpracy. Jeśli natomiast chodzi o analityka finansowego to specjalność ta została uruchomiona niedawno, na prośbę naszych studentów, którzy chcieliby rozwijać swoją karierę zawodową w korporacjach międzynarodowych i firmach konsultingowych.

podatki.biz: Dziękujemy za rozmowę.

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...