Kredyt a ubezpieczenie mieszkania – co obejmuje polisa na mieszkanie pod kredyt?

Jednym z wymogów stawianych przez bank udzielający kredytu hipotecznego jest zawarcie ubezpieczenia dla finansowanego w ten sposób mieszkania. Co obejmuje taka polisa? Czy istnieje obowiązek wykupienia jej w banku? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 

 

Co obejmuje polisa na mieszkanie pod kredyt?  

Jak wspomniano we wstępie jednym z wymagań stawianych przez banki udzielające kredytów hipotecznych, jest wykupienie ubezpieczenia mieszkania pod kredyt. Tego typu ubezpieczenie do kredytu hipotecznego nie zabezpiecza jednak kredytobiorców na wypadek braku możliwości płacenia rat, ale stanowi ochronę interesów banku. Konieczne w tym przypadku jest bowiem dokonanie cesji, czyli przeniesienia praw do odszkodowania na bank. W efekcie w przypadku pożaru mieszkania, czy wybuchu gazu odszkodowanie otrzymuje nie klient, który je ubezpieczył, ale bank, który pożyczył środki na jego zakup. Jak wygląda to w przypadku drobnych szkód? Wiele w tym przypadku zależy od zapisów znajdujących się w umowie kredytowej, ponieważ niektóre banki określają kwotę, do której wysokości ewentualne odszkodowanie będzie należne klientowi. Jeżeli jednak wartość szkody ją przewyższy, odszkodowanie zostanie wypłacone bankowi.

Jaki zakres musi mieć polisa na mieszkanie pod kredyt? Większość banków wymaga tego, by ubezpieczone zostały mury oraz stałe elementy mieszkania. Kredytobiorca nie musi zatem ubezpieczać ruchomości, zarówno od zdarzeń losowych, jak i kradzieży. Oczywiście warto to uczynić oraz mieć świadomość, że w przypadku szkody w ruchomościach odszkodowanie zostanie wypłacone ubezpieczającemu niezależnie od zawartej cesji. Co istotne, w przypadku ubezpieczenia mieszkania pod kredyt banki nie wymagają z reguły by była to polisa All Risk, co oznacza, że w większości przypadków wystarczy ubezpieczenie od ryzyk nazwanych, wymienionych przez wspomniane banki. Musi ono zostać zawarte na cały okres kredytowania, jednak w praktyce tego typu polisy są odnawiane co rok, a kredytobiorcy przesyłają również co rok potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia do banku, co jest wymagane zapisami w umowie.

Ubezpieczenie mieszkania pod kredyt - gdzie kupić?

Możliwość zawarcia ubezpieczenia mieszkania pod kredyt hipoteczny oferują z reguły banki przy zaciąganiu hipoteki, co wynika z faktu, że podmioty te współpracują z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze mamy obowiązek zakupu tego typu polisy w banku, ponieważ w praktyce można zawrzeć ją w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym, czyli np. samodzielnie przez Internet lub u agenta. Istotne w tym przypadku jest tylko to, by zakres oraz sumy ubezpieczenia pokrywał się z tym, czego wymaga bank, a także to, by w polisie dokonana została cesja. Pozwala to zatem znaleźć atrakcyjną cenowo polisę mieszkaniową pod kredyt, by po jej zawarciu przesłać ją do banku. Obowiązek wynikający z umowy kredytowej zostaje w efekcie wypełniony, a kredytobiorca może oszczędzić względem ubezpieczenia zaproponowanego przez bank.

Ubezpieczenie mieszkania pod kredyt - czy warto ubezpieczać ruchomości?

Ubezpieczając mieszkanie pod kredyt, wiele osób idzie po najmniejszej linii oporu koncentrując się jedynie na tym, by zakres polisy odpowiadał wymaganiom banku. Dobrą praktyką jest jednak zawarcie kompleksowej polisy, ponieważ w przypadku wielu ryzyk i zdarzeń cesja nie będzie miała zastosowania, co jest zgodne z zapisami umowy kredytowej. Chodzi przede wszystkim o ubezpieczenie ruchomości, które są własnością ubezpieczającego niezależnie od tego, że znajdują się w kredytowanym mieszkaniu. Objęcie ich zakresem ubezpieczenia jak najbardziej ma zatem sens, ponieważ chronimy w ten sposób własny dobytek. Inną możliwością jest zawarcie odrębnej polisy obejmującej ruchomości oraz zdarzenia, których nie wymaga bank. W przypadku szkód nieistotnych dla banku można wówczas dokonać zgłoszenia z polisy, w której nie ma cesji. Istotne w tym przypadku jest to, by mieć świadomość, że dane ryzyko i daną szkodę można zgłosić wyłącznie raz i tylko z jednej polisy mieszkaniowej.

Podsumowując, należy stwierdzić, że polisa na mieszkanie pod kredyt obejmuje przede wszystkim mury i elementy stałe. Jest to z reguły ubezpieczenie od ryzyk nazwanych, ponieważ bank zabezpiecza się na wypadek najpopularniejszych zdarzeń losowych.

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...