Koszty przesyłki na fakturze sprzedaży

Środki pieniężne przekazywane na rachunek bankowy, w wysokości stanowiącej równowartość kosztów wysyłki będących zobowiązaniem kupującego względem podmiotów realizujących odpłatną dostawę towaru, nie stanowią podstawy opodatkowania i w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu VAT. W takim przypadku nie należy ewidencjonować kosztów wysyłki za pomocą kasy rejestrującej czy wskazywać ich jako odrębnej pozycji na fakturze wystawianej nabywcy. Koszty wysyłki mogą być natomiast wskazane na fakturze w formie adnotacji.

 

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności jest sprzedaż internetowa suplementów diety za pośrednictwem platform sprzedażowych i własnego sklepu internetowego. Każda sprzedaż ewidencjonowana jest na kasie fiskalnej online. Jak wskazał przedsiębiorca, klient składa zamówienie na portalu sprzedażowym, następnie uzyskuje unikalny numer zamówienia, po zakupie klient uiszcza na rachunek bankowy zapłatę za towar powiększoną o koszty przesyłki (płaci poprzez konto bankowe lub systemy używane do uregulowania płatności w sieci). Klient na etapie składania zamówienia ma możliwość wyboru odbioru przesyłki osobiście albo też zleca sprzedawcy dostawę towaru za pośrednictwem firm kurierskich. Koszty przesyłki widoczne są dla kupującego na stronie aukcji/oferty, a ich wysokość zależna jest od wybranej firmy kurierskiej lub metody dostawy (przesyłki kurierskie, odbiór w punkcie, automaty paczkowe). Zarówno sprzedawca, jak i kupujący z góry wiedzą, z jaką firmą kurierską będą współpracować w celu dostarczenia towaru do kupującego i obojgu stronom znane są koszty przesyłki towarów.

Ponadto, przedsiębiorca zaznaczył, że dokonanie zakupu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. W regulaminie sklepu/sprzedawcy zawarty jest następujący zapis: „Kupując na naszych aukcjach/ofertach, kupujący udziela sprzedającemu upoważnienie (pełnomocnictwo) na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego. W związku, z czym koszt wysyłki nie jest ujmowany, na dowodzie zakupu”.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy środki pieniężne, które wpływają na jego rachunek bankowy na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru, zwiększają podstawę opodatkowania podatkiem VAT sprzedawanego towaru, a w konsekwencji czy zgodne z przepisami jest nie ujmowanie kosztów wysyłki na dowodzie zakupu (paragon, faktura).

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

W przypadku, gdy przedsiębiorca posiada jako sprzedawca upoważnienie (pełnomocnictwo) do zawarcia umowy z firmą kurierską (realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki) w imieniu i na rachunek kupującego, mamy do czynienia z kwotą, którą przedsiębiorca ponosi na zrealizowanie i przesłanie zakupionego towaru. Kwota stanowiąca równowartość poniesionych kosztów przesyłki nie wchodzi do podstawy opodatkowania, gdyż nie stanowi dla przedsiębiorcy obrotu, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W takim przypadku sprzedawca nie świadczy usługi przesyłki towarów, a nabywa ją od podmiotów realizujących odpłatną dostawę towaru na rzecz (w imieniu) kupującego.

Sposób rozliczania środków pieniężnych wpływających na rachunek bankowy pozwala stwierdzić, że kwota stanowiąca równowartość poniesionych kosztów przesyłki nie wchodzi do podstawy opodatkowania, gdyż nie stanowi dla przedsiębiorcy obrotu, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy. W przedmiotowym przypadku następuje jedynie zwrot kosztów, który nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż zgodnie z art. 29a ust. 7 pkt 3 podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Środki te, traktuje się jako środki powierzone w celu zawarcia umowy z firmą kurierską. Warto jednak pamiętać, że podatnik powinien posiadać dowód, z którego wynikają rzeczywiste koszty przesyłki.

Dyrektor KIS zaznaczył, że nie podlega opodatkowaniu jedynie kwota stanowiąca zwrot kosztów przesyłki. Natomiast w sytuacji wystąpienia nadwyżki wpłaconej opłaty za przesyłkę, powstała nadwyżka z niewykorzystanej kwoty będącej zwrotem wydatków związanych z nadaniem przesyłki, która została zapłacona sprzedawcy towaru, a która nie będzie zwracana kupującemu będzie podlegać opodatkowaniu. Pozostała nadwyżka stanowi bowiem dla sprzedającego dodatkowe wynagrodzenie związane z transakcją sprzedaży towaru, która w efekcie kształtuje kwotę ostatecznie żądaną od nabywcy (kupującego). Zatem nadwyżka z niewykorzystanej kwoty będącej zwrotem wydatków związanych z nadaniem przesyłki wchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów.

Reasumując, środki pieniężne przekazywane na rachunek bankowy przedsiębiorcy (sprzedawcy), w wysokości stanowiącej równowartość kosztów wysyłki będących zobowiązaniem kupującego względem podmiotów realizujących odpłatną dostawę towaru, nie stanowią dla niego podstawy opodatkowania i w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W takim przypadku nie należy ewidencjonować tych kosztów wysyłki za pomocą kasy rejestrującej czy wskazywać ich jako odrębnej pozycji na fakturze wystawianej nabywcy. Koszty wysyłki mogą być natomiast wskazane na fakturze w formie adnotacji.

 

Interpretacja indywidualna z 12 lipca 2023 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.320.2023.2.MC - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...