Kasowy PIT coraz bliżej. Resort finansów pracuje nad projektem

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem nowelizacji, który zakładać będzie wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów – tzw. kasowego PIT. Nowa formuła ma być dostępna dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

Szczegóły nt. planowanych zmian opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Kasowy PIT ma zostać wprowadzony w ramach szykowanej ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

„W obecnym stanie prawnym w podatku dochodowym od osób fizycznych zasadą jest memoriałowy sposób ustalania przychodów z działalności gospodarczej. Przychodem są bowiem kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Dla przedsiębiorcy przychód z działalności gospodarczej powstaje w dacie wystawienia faktury, wykonania usługi lub wydania towaru, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca otrzymał należną mu zapłatę. W konsekwencji, przedsiębiorca jest obowiązany do zapłaty podatku dochodowego od dochodu, którego jeszcze faktycznie nie otrzymał” – wskazuje resort finansów.

Nowelizacja wprowadzić ma możliwość wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów. W ramach kasowego PIT przedsiębiorca będzie mógł płacić podatek dochodowy PIT dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar lub wykonaną usługę, a także potrącać koszty uzyskania przychodów w dacie zapłaty za otrzymany towar albo wykonaną usługę. Co ważne, po 2 latach od dnia wystawienia faktury, rachunku lub zawarcia umowy podatnik będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu z działalności gospodarczej, nawet jeśli nie otrzyma od kontrahenta zapłaty za wydany towar czy wykonaną usługę.

Kasowy PIT będzie przy tym możliwy do stosowania jedynie wobec transakcji między przedsiębiorcami (tzw. b2b). Nowa formuła ma być dostępna dla podatników osiągających przychody z działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem dochodowym PIT na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, a także dla podatników opłacających od przychodów z działalności gospodarczej zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

„Kasowy PIT będą mogli wybrać przedsiębiorcy wykonujący działalność wyłącznie indywidualnie, jeżeli ich przychody z tej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 500 tys. zł oraz przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Kasowego PIT nie będą mogli wybrać przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe” – wyjaśnia resort finansów.

Projekt ma zostać przyjęty przez rząd w II kwartale 2024 r.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...