Jak zostać starszym specjalistą ds. księgowości?

Stereotypowy księgowy jest nieciekawy i skoncentrowany wyłącznie na podatkach. Tymczasem nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwa na stanowisku specjalisty i starszego specjalisty ds. księgowości zatrudniają osoby kreatywne, pewne siebie i efektywnie pracujące w zespole. Jak znaleźć zatrudnienie w branży i zająć satysfakcjonującą pozycję?

Starszy specjalista ds. księgowości - charakterystyka zawodu

Specjalista i starszy specjalista ds. księgowości to osoba zaangażowana w prowadzenie księgowości firmy lub instytucji. Obecnie, głównie w nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach pracownik na tym stanowisku jest jednym z członków zespołu i odpowiada za bieżące ewidencjonowanie operacji księgowych, przygotowuje także okresowe raporty. Starszy specjalista ds. księgowości realizuje powierzone zadania z uwzględnieniem wszystkich wewnętrznych procedur, wcześniej opracowanych przez kierownika działu. Przestrzega również obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 

Warto wiedzieć, że pracę na tym stanowisku bardzo często wspierają nowoczesne technologie, jak chociażby specjalne oprogramowania księgowe. Usprawniają one wykonywanie regularnych zadań, m.in. wystawianie faktur i śledzenie płatności i kosztów przedsiębiorstwa, pozwalając skoncentrować uwagę np. na analizie wyników finansowych firmy. To istotne, gdyż przekłada się na stabilność pozycji przedsiębiorstwa i jego wydajność. 

Starszy specjalista ds. księgowości - wymagania 

Wymagania kwalifikacyjne względem kandydatów na stanowisko starszego specjalisty ds. księgowości nie zawsze są oczywiste. Mimo że konieczne jest posiadanie dyplomu ukończenia wyższej uczelni ekonomicznej, nie bez znaczenia są: doświadczenie na stanowisku związanym z księgowością (najlepiej co najmniej kilkuletnie), dogłębna znajomość procedur księgowych oraz obowiązujących przepisów prawnych (przede wszystkim tych, które bezpośrednio dotyczą księgowości. Niezbędna jest także umiejętność biegłej obsługi komputera (w tym programu finansowo-księgowego). 

Sprawdzając przykładowe CV księgowej, można zauważyć, że na stanowisku starszego specjalisty ds. księgowości powinna znaleźć się osoba, która posiada konkretne kompetencje miękkie. Od kandydatów zainteresowanych pracą w księgowości obecnie oczekuje się m.in. umiejętności efektywnej pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem, kreatywności, skupienia na celu i nastawienia na realizację zadań oraz umiejętności logicznego i analitycznego myślenia. 

Warto pamiętać także o konieczności posiadania przez kandydata na stanowisko starszego specjalisty ds. księgowości:

- pełnej zdolności do czynności prawnych,

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Dodatkowo taka osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także za przestępstwo skarbowe i inne przestępstwa. 

Starszy specjalista ds. księgowości - przykładowe obowiązki

Specjaliści ds. księgowości mogą podjąć zatrudnienie w małych, średnich i dużych firmach, korporacjach oraz instytucjach finansowych. Alternatywą dla pracy etatowej jest działalność gospodarcza, związana z obsługą księgową przedsiębiorstw lub przedsiębiorców. Zakres obowiązków, zależnie od charakteru pracy i specyfiki stanowiska, może obejmować m.in.: ewidencję wynagrodzeń pracowników, ewidencję wyciągów bankowych z rachunków w złotych i innych walutach, prowadzenie inwentaryzacji sald rachunków bankowych i kasowych oraz współpracę w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego. 

Do obowiązków specjalisty i starszego specjalisty ds. księgowości należy także raportowanie realizacji budżetu i przygotowywanie dokumentacji księgowej i udzielanie niezbędnych wyjaśnień na potrzeby audytów i kontroli zewnętrznych i wewnętrznych. 

Jak zostać starszym specjalistą ds. księgowości i zdobyć zatrudnienie?

Zastanawiasz się, jak zostać starszym specjalistą ds. księgowości? Nie wiesz, jak zdobyć zatrudnienie i zrobić karierę w branży? Należy pamiętać, że już od kilku lat nie jest możliwe uzyskanie certyfikatu księgowego, wydawanego przez Ministerstwo Finansów. Księgowym można więc zostać już po ukończeniu specjalistycznego kursu, szkoły policealnej albo szkoły średniej. Jeśli jednak zależy Ci na zatrudnieniu w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie i możliwości awansu, wykształceniu i przygotowaniu do zawodu warto poświęcić więcej uwagi. Jak zostać starszym specjalistą ds. księgowości? 

- Wśród najczęściej spotykanych wymagań kwalifikacyjnych względem kandydatów na stanowisko specjalisty ds. księgowości (z perspektywą rozwoju kariery) jest wykształcenie. Kandydaci mają obowiązek posiadania dyplomu ukończenia uczelni wyższej, najlepiej ekonomicznej. Jednym z najczęściej wybieranych są studia na kierunku finanse i  rachunkowość, ale przyszli księgowi często decydują się także na ich pochodne.

- Wykształcenie można (i jak najbardziej warto) uzupełnić. Dobrze widziane są studia podyplomowe i kursy zawodowe oraz doszkalające. 

- Firmy niechętnie zatrudniają osoby nieposiadające udokumentowanych kwalifikacji lub doświadczenia. Podstawą zatrudnienia wciąż mogą być specjalistyczne certyfikaty, np. zrealizowane w ramach czteroetapowego programu certyfikatów nadawanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Czy certyfikowany księgowy może zostać starszym specjalista ds. księgowości? Czteroetapowy program nadawania certyfikatów, realizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce może być alternatywą dla studiów wyższych kierunkowych: jest oficjalnym potwierdzeniem jakości i aktualności posiadanej przez kandydata wiedzy i realnie podnosi jego szanse na rynku pracy. Zgodnie z powyższym, osoba, która uzyska certyfikat IV stopnia i tytuł dyplomowanego księgowego, może zostać specjalistą ds. księgowości, a w perspektywie czasu - starszym specjalistą ds. księgowości. 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...