Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Korekta deklaracji

 • 05-10-2011Faktura korygująca a korekta przychodów podatkowych
  Pytanie podatnika: Czy w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca w prawidłowy sposób dokonuje korekty przychodów, w dacie wystawienia faktury korygującej, czy powinien dokonywać korekty przychodów w okresie, w którym wystawiona została faktura pierwotna (korygowana), nawet jeżeli faktura dotyczy zakończonego roku podatkowego? więcej »
 • 31-08-2011Korekta przychodów w przypadku zwrotu towaru
  Zarówno wykładnia językowa, jak i systemowa oraz funkcjonalna art. 14 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują na to, że korekta przychodu o wartość zwróconych towarów może odnosić się tylko do tego roku podatkowego, w którym przychód ten powstał - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 17-08-2011Skutki złożenia korekty deklaracji podatkowej
  Słuszne jest twierdzenie organu podatkowego, że złożenie korekty deklaracji przez podatnika prowadzi do przerwania biegu terminu dla dokonania sprawdzenia samoobliczenia podatku w tej korekcie przez organy podatkowe i sprawia, że zaczynają one biec od początku, tj. od dnia złożenia korekty deklaracji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. więcej »
 • 17-06-2011Nie można anulować faktury wprowadzonej do obrotu
  Brak jest podstaw do anulowania wystawionej i wprowadzonej do obrotu faktury VAT, gdyż potwierdza ona zaistniałe zdarzenie gospodarcze (tzn. potwierdza wykonanie usług budowlanych). Tym samym brak jest również podstaw prawnych do korygowania zadeklarowanego uprzednio przychodu należnego wynikającego z przedmiotowej faktury oraz deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 16.05.2011 r., sygn. IBPBI/1/415-134/11/BK. więcej »
 • 18-10-2010Zaliczenie nieodliczonego VAT do KUP a korekta wysokości kosztów
  W każdym przypadku dokonania korekty deklaracji w podatku od towarów i usług, wskutek czego zwrócony zostanie podatek VAT, zaliczony uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, podatnik jest obowiązany ten zwrócony podatek zaliczyć do przychodów. Wyłącza to obowiązek wstecznej korekty deklaracji w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. więcej »
 • 01-10-2010Korekta deklaracji na podstawie znowelizowanej ustawy o kontroli skarbowej
  30 lipca 2010 r. weszła w życie długo oczekiwana, obszerna nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej, przeprowadzona przez ustawodawcę na mocy ustawy z 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 858, dalej: uoks). Nowelizacja m.in. doprecyzowuje przepisy regulujące uprawnienia organów kontroli skarbowej, zmienia niektóre rozwiązania organizacyjne, uszczegóławia zakres kontroli, modyfikuje status inspektora kontroli skarbowej oraz dostosowuje przepisy ustawy w zakresie pozyskiwania przez organy kontroli informacji do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 czerwca 2008 r. (sygn. akt K 8/04). więcej »
 • 25-08-2010MF o rozbieżności w terminach: Nie można porównywać sytuacji organów podatkowych do sytuacji podatników
  Interpelacja nr 16400 do prezesa Rady Ministrów w sprawie barier rozwoju przedsiębiorczości więcej »
 • 24-08-2010Korekta deklaracji VAT i jej skutki w podatku dochodowym
  Tezy: Przepis art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) nakazuje - bez wprowadzania dodatkowych uwarunkowań - zaliczyć do przychodów naliczony podatek VAT, w części uprzednio zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku późniejszego obniżenia lub zwrotu tego podatku. Prowadzi to do wniosku, że w każdym przypadku dokonania korekty deklaracji w podatku od towarów i usług, wskutek czego zwrócony zostanie podatek VAT, zaliczony uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, podatnik jest obowiązany tenże zwrócony podatek zaliczyć do przychodów. Wyłącza to obowiązek wstecznej korekty deklaracji w podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów. więcej »
 • 17-08-2010Korekta podatku VAT w przypadku darowizny na rzecz powodzian
  Zapytanie nr 7409 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku VAT darowizny materiałów budowlanych na rzecz powodzian więcej »
 • 18-06-2010Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej, należy zrezygnować z ulgi odsetkowej
  Istota interpretacji: Wnioskodawczyni, w wspólności ustawowej, nabyła w 2005 r. własność lokalu mieszkalnego oraz udział 2/38 w parkingu podziemnym (dwa miejsca postojowe). Zakup tych lokali został sfinansowany z kredytu bankowego. W odniesieniu do tego kredytu w latach 2005 i 2006 Wnioskodawczyni wraz z mężem korzystała z tzw. ulgi odsetkowej. Dnia 27 kwietnia 2009 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem złożyli korekty zeznań podatkowych za lata 2005 i 2006, w efekcie których zrezygnowali z tzw. ulgi odsetkowej i jednocześnie zwrócili należny podatek wynikający z tej ulgi wraz z odsetkami. Wnioskodawczyni stwierdziła we wniosku, że z uwagi na rezygnację z ulgi odsetkowej, przychód uzyskany ze sprzedaży w 2009 r. ww. lokalu mieszkalnego i miejsc postojowych będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ został on przeznaczony na cele mieszkaniowe w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od ich zbycia. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »