Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Korekta deklaracji

 • 23-07-2014Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową na gruncie VAT
  Przekształcenie spółek nie może zostać na gruncie VAT zakwalifikowane ani jako odpłatna dostawa towarów, ani jako odpłatne świadczenie usług. Tym samym czynność tego typu nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia jest następcą i niejako kontynuatorem działalności przekształconej spółki osobowej. W takim przypadku nie ma miejsca likwidacja spółki osobowej, a jedynie zmiana jej formy organizacyjno-prawnej. więcej »
 • 22-07-2014Korekty deklaracji będą składane bez uzasadnień?
  W przygotowanych przez prezydencką kancelarię postulatach zmian w przepisach podatkowych, które znajdują się aktualnie na etapie konsultacji społecznych, zaproponowano rezygnację z obowiązku składania uzasadnień korekt deklaracji podatkowych. Projektodawca szacuje, że pozwoli to zaoszczędzić podatnikom ok. 3 mln zł rocznie, a zużycie papieru zmniejszy się nawet o 5 ton. więcej »
 • 13-05-2014Korekta zeznania rocznego
  Termin na złożenie zeznania rocznego mija 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku, gdy podatnik stwierdzi, że w zeznaniu tym popełnił błąd lub też nie skorzystał z przysługujących mu ulg, ewentualnie nie wskazał organizacji pożytku publicznego, której chciałby przekazać 1% swojego podatku – co do zasady może złożyć stosowną korektę. więcej »
 • 14-02-2014NSA: Korekta zeznania spadkodawcy a zwrot nadpłaty podatku
  Z uzasadnienia: Zeznanie złożone przez spadkodawcę sporządzone zostało prawidłowo, a także zaliczki odprowadzone przez niego obliczone zostały właściwie. Tym samym zobowiązanie podatkowe na dzień otwarcia spadku wykazane zostało prawidłowo. Późniejsze działania spadkobierców (zawarcie ugody na podstawie której wynagrodzenie objęte określonymi fakturami VAT nie było należne) nie stanowi podstawy do korekty przez organ podatkowy zobowiązań spadkodawcy. Zatem, spadkobiercy nie przysługuje uprawnienie do otrzymania zwrotu zadeklarowanego i zapłaconego PIT za 2008 r. oraz zaliczek na PIT wpłaconych w 2009 r. przez spadkodawcę. więcej »
 • 03-02-2014Podatki 2014: Zmiany ws. wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku
  Do Ordynacji podatkowej trafią nowe regulacje odnoszące się do problemu załatwiania wniosku o stwierdzenie nadpłaty po upływie terminu przedawnienia – wynika z założeń do projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Nowe regulacje powinny wejść w życie jeszcze w 2014 r. więcej »
 • 30-01-2014Podatki 2014: Korekta deklaracji "z urzędu" do zmiany
  Resort finansów zamierza zmodyfikować zasady dokonywania „z urzędu” korekt deklaracji. Najważniejszą zmianą będzie podniesienie kwoty takich korekt z 1000 do 5000 zł – przewiduje projekt założeń do tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej. więcej »
 • 30-10-2013Sprzedaż należności po skorzystaniu z ulgi na złe długi a korekta zeznania
  Użyty w art. 89a ust. 4 (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r.) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwrot „należność została uregulowana w jakiejkolwiek formie” nie obejmował jej zbycia - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 14-02-2013Korekta deklaracji a umorzenie postępowania egzekucyjnego
  W świetle art. 59 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w związku z art. 21 § 1, 2 i 3 Ordynacji podatkowej skorygowanie przez podatnika deklaracji podatkowej, w oparciu o którą wystawiono tytuł wykonawczy inicjujący egzekucję administracyjną, nie stanowi przesłanki do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Obowiązek podatkowy istniał bowiem w momencie wszczęcia postępowania egzekucyjnego, a dopiero uwzględnienie korekty deklaracji podatkowej, czyli niezakwestionowanie jej przez organ podatkowy w trybie art. 21 § 3 o.p., powoduje że organ egzekucyjny może uwzględniając prawidłową (skorygowaną) wysokość zobowiązania podatkowego umorzyć postępowania egzekucyjne z tego powodu, że zobowiązane w takiej a nie innej wysokości wygasło w myśl art. 59 § 1 pkt 2 u.p.e.a. - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 06-12-2012VAT: Informacja podsumowująca jako deklaracja podatkowa
  Pytanie podatnika: Czy informacja podsumowująca, w rozumieniu art. 100 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi deklarację, w rozumieniu art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej? Czy dokonanie korekty informacji podsumowującej, o której mowa w art. 101 ustawy o VAT stanowi korektę deklaracji, w rozumieniu art. 81 Ordynacji oraz czy dla dokonania prawnie skutecznej korekty informacji podsumowującej wymagane jest jej dokonanie w okresach oraz w zakresie nieobjętych ograniczeniami, o których mowa w art. 81b Ordynacji? więcej »
 • 15-11-2012Rozliczenie roczne: Możliwość korekty zeznania PIT-40A złożonego przez ZUS
  Żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak też innej ustawy, nie zawiera zakazu złożenia korekty odpowiednika zeznania podatkowego po upływie terminu przewidzianego dla złożenia takiego zeznania, czyli po dniu 30 kwietnia danego roku podatkowego. Podatnik ma więc prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego, złożonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i żądania, w związku z korektą, stwierdzenia nadpłaty - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »