INDEKS TEMATYCZNY » Korekta deklaracji

 • 22-10-2014
  Korekta deklaracji in minus po zaliczeniu zwrotu VAT na poczet innego podatku
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku złożenia korekty deklaracji VAT in minus zwrot VAT, dla których wnioskowane było pierwotnie zaliczenie zwrotu na poczet innych podatków (dla których organami właściwymi mogą być również organy inne niż naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatku VAT), powstanie zaległość podatkowa w podatku VAT, i to wyłącznie w wysokości różnicy wysokości pierwotnego zwrotu i wartości wynikającej z korekty, natomiast korekta taka nie wpłynie na kwotę, ani moment wnioskowanego zaliczenia na poczet tego innego podatku? więcej »
 • 16-09-2014
  Podatki 2015: MF promuje samodzielną korektę błędów w deklaracjach
  Do Ordynacji podatkowej trafi nowy mechanizm promujący samodzielne korygowanie błędów w deklaracjach w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego – wynika ze zaktualizowanej wersji projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Nowe regulacje mają wejść w życie w przyszłym roku. więcej »
 • 29-07-2014
  Podatki 2016: Korekta deklaracji możliwa w toku postępowania
  Razem z wprowadzeniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania Ministerstwo Finansów planuje umożliwić skorygowanie deklaracji w toku postępowania podatkowego. Będzie to dotyczyć jednak tylko „rozliczeń stanowiących unikanie opodatkowania”. Nowe regulacje wejdą w życie najprawdopodobniej z początkiem 2016 r. więcej »
 • 23-07-2014
  Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową na gruncie VAT
  Przekształcenie spółek nie może zostać na gruncie VAT zakwalifikowane ani jako odpłatna dostawa towarów, ani jako odpłatne świadczenie usług. Tym samym czynność tego typu nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia jest następcą i niejako kontynuatorem działalności przekształconej spółki osobowej. W takim przypadku nie ma miejsca likwidacja spółki osobowej, a jedynie zmiana jej formy organizacyjno-prawnej. więcej »
 • 22-07-2014
  Korekty deklaracji będą składane bez uzasadnień?
  W przygotowanych przez prezydencką kancelarię postulatach zmian w przepisach podatkowych, które znajdują się aktualnie na etapie konsultacji społecznych, zaproponowano rezygnację z obowiązku składania uzasadnień korekt deklaracji podatkowych. Projektodawca szacuje, że pozwoli to zaoszczędzić podatnikom ok. 3 mln zł rocznie, a zużycie papieru zmniejszy się nawet o 5 ton. więcej »
 • 13-05-2014
  Korekta zeznania rocznego
  Termin na złożenie zeznania rocznego mija 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku, gdy podatnik stwierdzi, że w zeznaniu tym popełnił błąd lub też nie skorzystał z przysługujących mu ulg, ewentualnie nie wskazał organizacji pożytku publicznego, której chciałby przekazać 1% swojego podatku – co do zasady może złożyć stosowną korektę. więcej »
 • 14-02-2014
  NSA: Korekta zeznania spadkodawcy a zwrot nadpłaty podatku
  Z uzasadnienia: Zeznanie złożone przez spadkodawcę sporządzone zostało prawidłowo, a także zaliczki odprowadzone przez niego obliczone zostały właściwie. Tym samym zobowiązanie podatkowe na dzień otwarcia spadku wykazane zostało prawidłowo. Późniejsze działania spadkobierców (zawarcie ugody na podstawie której wynagrodzenie objęte określonymi fakturami VAT nie było należne) nie stanowi podstawy do korekty przez organ podatkowy zobowiązań spadkodawcy. Zatem, spadkobiercy nie przysługuje uprawnienie do otrzymania zwrotu zadeklarowanego i zapłaconego PIT za 2008 r. oraz zaliczek na PIT wpłaconych w 2009 r. przez spadkodawcę. więcej »
 • 03-02-2014
  Podatki 2014: Zmiany ws. wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku
  Do Ordynacji podatkowej trafią nowe regulacje odnoszące się do problemu załatwiania wniosku o stwierdzenie nadpłaty po upływie terminu przedawnienia – wynika z założeń do projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Nowe regulacje powinny wejść w życie jeszcze w 2014 r. więcej »
 • 30-01-2014
  Podatki 2014: Korekta deklaracji "z urzędu" do zmiany
  Resort finansów zamierza zmodyfikować zasady dokonywania „z urzędu” korekt deklaracji. Najważniejszą zmianą będzie podniesienie kwoty takich korekt z 1000 do 5000 zł – przewiduje projekt założeń do tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej. więcej »
 • 30-10-2013
  Sprzedaż należności po skorzystaniu z ulgi na złe długi a korekta zeznania
  Użyty w art. 89a ust. 4 (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r.) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwrot „należność została uregulowana w jakiejkolwiek formie” nie obejmował jej zbycia - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

06.02.2023

Szkolenie on-line: Compliance podatkowe - procedury zapewniające bezpieczeństwo podatkowe

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.02.2023

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.02.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.02.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty rozliczania PIT osób osiągających dochody z zagranicy

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
14.02.2023

Szkolenie on-line: Typowanie podatników do kontroli - czyli co administracja skarbowa wie o...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY