Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2022 r. - prawo, podatki, ubezpieczenia

Termin i miejsce: 17.02.2022, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Opis szkolenia:

UWAGA

Informujemy, że limit zgłoszeń na szkolenie w dniu 24.01.2022 został osiągnięty. Zapraszamy na kolejny termin.

Ustawodawca planuje wprowadzenie ułatwień w procedurze zatrudniania cudzoziemców - 17 listopada 2021 r. Sejm przyjął ustawę, która wydłuża możliwość pracy cudzoziemców na podstawie oświadczeń rejestrowanych w urzędach pracy z obecnych 6 do 24 miesięcy. Jednocześnie nowelizacja wprowadza kilka innych ułatwień.

Zmiany pozwolą pracodawcom na dużo elastyczniejszych zasadach zatrudniać cudzoziemców, szczególnie z państw sąsiadujących z Polską.

Zatrudnianie cudzoziemców staje się coraz bardziej popularne, jednak należy pamiętać, że zatrudnienie osoby z innego państwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest dużo bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie Polaka.

Dla pracodawców i pracowników z zagranicy największym problemem są długotrwałe procedury legalizacji pobytu cudzoziemca i jego zatrudnienia. Co ciekawe, nowelizacja przepisów zakłada przyśpieszenie procedur legalizacyjnych.

Niestety, procedury i przepisy zostały dodatkowo skomplikowane obecną sytuacją epidemiologiczną, która wymusiła wprowadzenie zmian prawnych w niemal wszystkich obszarach. Kolejne wersje "tarczy antykryzysowej" regulują również kwestie pobytu i pracy w Polsce cudzoziemców.

Czy skomplikowane i długotrwałe procedury związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemca stały się jeszcze trudniejsze?

Czy cudzoziemcy będą musieli opuścić terytorium kraju?

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy?

Jak obecnie wyglądają procedury?

Jakie zmiany zostaną wprowadzone w 2022r.?

Które terminy zostają odroczone, a które nie?

Dla pracodawców problematyczne są również kwestie podatkowe - płatnicy nie mają pewności czy należy od dochodu cudzoziemca pobierać zaliczkę czy podatek ryczałtowy, czy może w ogóle żadnego podatku, z jakich ulg mogą korzystać cudzoziemcy.

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. W szczególności przybliżone zostaną zasady zatrudniania cudzoziemców w okresie epidemii COVID-19.

Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.

 

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.

Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Program szkolenia:

1. Pobyt cudzoziemców w Polsce

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej

2.1. Obywatele Unii Europejskiej

2.2. Obywatele państw trzecich - Ukrainy, Rosji, Białorusi

2.4. Pobyt czasowy a pobyt stały

3. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej w okresie epidemii

3.1. Kto może wjechać do Polski?

3.2. Kto jest kierowany na kwarantannę?

3.3. Kto jest zwolniony z kwarantanny?

3.4. Pobyt cudzoziemców w Polsce w okresie epidemii

3.4.1. Przedłużenie terminów legalnego pobytu w Polsce

3.4.2. Przedłużenie terminów opuszczenia Polski

3.4.3. Terminy składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i stały

3.4.4. Ważność dokumentów pobytowych cudzoziemców (wizy, karty pobytu)

3.4.5. Obowiązki informacyjne organów administracji

4. Legalizacja pobytu cudzoziemców - usprawnienie procedur i wprowadzenie procedur dla osób przyjeżdżających do pracy u przedsiębiorców prowadzących działalność o strategicznym znaczeniu dla Polski

5. Praca cudzoziemców na terenie Polski

5.1 Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej

5.2 Obywatele państw sąsiadujących z Polską, zmiany planowane od 2019 r.

5.3. Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia

5.4. Zezwolenie na pracę

5.5. Zmiany obowiązujące od 2018 r. - nowa procedura oświadczeniowa oraz nowy typ zezwoleń na pracę sezonową (w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce)

5.6. Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2018

5.7 Zmiany od 2022 r. - wydłużenie okresu pracy na podstawie oświadczenia, preferencje dla niektórych branż

5.8. Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji

5.9. Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń - sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Praca cudzoziemców na terenie Polski w okresie epidemii

6.1. Przedłużenie okresów ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy

6.2. Terminy do składania wniosków o przedłużenie zezwoleń

6.3. Zmiana warunków pracy cudzoziemca w okresie epidemii

6.4. Świadczenia postojowe i inne dla cudzoziemców

7. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców

7.1. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

7.2. Miejsce zamieszkania

7.3. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

7.4. Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych

7.5. Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym

7.6. Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym

7.7. Ulgi podatkowe, z których mogą skorzystać cudzoziemcy (w tym ulga dla młodych)

7.7.1. Zasady korzystania z ulgi dla młodych, oświadczenia składane pracodawcom

7.7.2. Ulga dla młodych w przypadku cudzoziemców

7.8. Zasady występowania o nadpłaty podatku

7.9. Certyfikat rezydencji

7.10. Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

7.11. Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców

7.12. Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu - informacje ORD-W1

8. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

8.1. Zasada jednego ustawodawstwa

8.2. Zasada równego traktowania

8.3. Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania

8.4. Zasada zachowania praw nabytych

8.5. Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy

8.6. Pracownicy delegowani

8.7. Pracownicy transportu międzynarodowego

8.8. Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich

8.9. Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie

8.10. Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce

8. 11. Ubezpieczenia obywateli państw trzecich

9. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

Trener:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy". Jest m. in. autorem książek: "Exit tax" (Infor 2019), "Ceny transferowe. Nowa dokumentacja w 2019 r." (Infor 2019), "Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r." (Infor 2018), "Ceny transferowe. Dokumentacja w 2018 r." (Infor 2018), "Zatrudnianie cudzoziemców - rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17" (Infor 2017), "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Unilever, Deloitte, Polimex - Mostostal i in. Dla portalu podatki.biz realizuje szkolenia z tematyki opodatkowania dochodów zagranicznych (m.in. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą, Delegowanie pracowników za granicę, Zatrudnianie pracowników z zagranicy, Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą). Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.

Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.

Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:  390 zł

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce:    
17.02.2022, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »