Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

W dziale Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż znajduje się 68 artykuły spośród 54044 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 19.04.2023
  Prawo do zapomnienia, archiwalne publikacje i prawo prasowe
  Prowadzenie współcześnie działalności prasowej w sposób tradycyjny (tj. przez publikacje tekstów papierowych) wraz z publikacją materiałów prasowych w Internecie lub prowadzenie działalności prasowej wyłącznie w sieci, jak również funkcjonowanie możliwości technicznych pozwalających na szybkie pozyskiwanie danych osobowych z publikowanych w Internecie materiałów prasowych, nakazuje ograniczenie czasu przetwarzania danych osobowych w materiałach prasowych dostępnych w Internecie (z uzasadnienia). więcej »
 • 18.04.2023
  NSA: Po wydaniu decyzji skarga na bezczynność staje się bezprzedmiotowa
  Teza: Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego podlega odrzuceniu, jeżeli została wniesiona po wydaniu decyzji przez organ, któremu zarzucono przewlekłe prowadzenie postępowania, nawet wówczas, gdy decyzja ta nie jest jeszcze ostateczna (art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. w zw. z art. 37 § 1 pkt 2 oraz art. 104 § 1 k.p.a.) więcej »
 • 11.04.2023
  Podatek od spadku: Mieszkanie z TBS a prawo do ulgi mieszkaniowej
  Po śmierci kuzynki podatniczka nabyła w spadku mieszkanie w bloku stanowiące odrębną własność, przy czym w 2016 r. spisała ze zmarłą u notariusza umowę sprawowania opieki. Obecnie podatniczka mieszka w mieszkaniu TBS - na umowie najmu widnieje jako osoba uprawniona do zamieszkania w lokalu. Czy podatniczka może skorzystać z ulgi mieszkaniowej na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn? więcej »
 • 06.04.2023
  Pośrednictwo w przekazaniu zebranych środków bez podatku od darowizn
  Aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania zdarzenie musi podlegać regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Sytuacja natomiast, w której podatnik jest pośrednikiem w przekazaniu zebranych środków nie rodzi dla niego w ogóle skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn, gdyż nie nabył środków pieniężnych na własność (dla siebie). Skoro przekazane na konto podatnika środki nie są dla niego przysporzeniem majątkowym to nie ma „nabycia”, o którym mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn. więcej »
 • 24.03.2023
  Skutki w PIT spłaty kredytu przez dłużnika solidarnego
  Spłata rat kredytu hipotecznego przez współwłaściciela solidarnie zobowiązanego z tytułu umowy kredytowej do spłaty zadłużenia, nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie wystąpi bowiem trwałe przysporzenie w majątku, ponieważ zniesienie współwłasności nieruchomości będzie dokonane nieodpłatnie oraz nabywca zrzeknie się roszczeń o zwrot zapłaconych rat kredytu - wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 22.03.2023
  Darowizna gotówki w rodzinie - NSA przyznaje rację fiskusowi
  Warunkiem wystarczającym do skorzystania ze zwolnienia podatkowego uregulowanego w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest udokumentowanie dokonania przekazania środków pieniężnych we wskazany w tym przepisie sposób przez darczyńcę na rzecz obdarowanego - stwierdził w uchwale siedmiu sędziów Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 21.03.2023
  Rozliczenie podatku od spadków i zapisów
  Jeśli nabyłeś własność rzeczy lub praw majątkowych na terytorium Polski w drodze: dziedziczenia, zapisu zwykłego lub dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, to otrzymany przez Ciebie majątek podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. więcej »
 • 10.03.2023
  WSA. Darowizna w gotówce od rodziny również zwolniona z podatku
  Wskazany w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn sposób dokumentowania darowizny ma służyć zapobieżeniu fikcyjnym umowom darowizny sporządzanym wyłącznie dla zmniejszenia obciążeń podatkowych, a nie stworzyć barierę w skorzystaniu ze zwolnienia od podatku. Istotne jest zatem, czy darowizna pomiędzy osobami wymienionymi w tym przepisie faktycznie miała miejsce. W sytuacji niekwestionowania tego faktu brak jest podstaw do twierdzenia, że podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia tylko dlatego, że wpłata na rachunek bankowy nastąpiła z adnotacją "wpłata własna". więcej »
 • 03.03.2023
  Ubezpieczenie OC nieużywanego samochodu
  Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie, odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje także w sytuacji, gdy do powstania szkody doszło w czasie wsiadania i wysiadania z samochodu, w trakcie otwierania drzwi, czy też gdy szkoda powstała na skutek wybuchu silnika w czasie, kiedy pojazd się nie poruszał. Usunięcie z drogi publicznej pojazdu i jego przetrzymywanie np. na wydzielonym parkingu, jedynie redukuje do pewnego stopnia ryzyko powstania szkody w związku z ruchem tego pojazdu, jednak nie niweluje takiego ryzyka w całości. więcej »
 • 23.02.2023
  Wcześniejsza spłata kredytu: czy można ubiegać się o zwrot nadpłaconych pieniędzy?
  Ze względu na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz stanowiska zajęte przez Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK, kredytobiorca zyskał możliwość żądania zwrotu nadpłaconych kwot przy wcześniejszej spłacie zaciągniętego kredytu konsumenckiego lub hipotecznego. W jakich sytuacjach takie uprawnienie jest aktualne? Jak wystąpić o zwrot swojej nadpłaty? Wyjaśniamy! więcej »
 • 17.02.2023
  Darowizna w rodzinie: Przelew gotówki na konto a zwolnienie z podatku
  Cały czas istnieje problem z darowiznami środków finansowych przekazywanych w najbliższej rodzinie. Chodzi o małżonków, dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, pasierbów, pasierbice, rodzeństwo, ojczymów i macochy. Problem dotyczy przede wszystkim pieniędzy przekazywanych w gotówce, bowiem zarówno rozbieżna praktyka urzędów skarbowych, jak i brak jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych doprowadziły do całkowicie sprzecznych interpretacji ww. przepisu. więcej »
 • 01.02.2023
  Na co może liczyć owdowiały emeryt? MRiPS odpowiada
  Sytuacja emerytów pogarsza się znacząco z chwilą śmierci współmałżonka. Struktura ich budżetów domowych ulega drastycznej zmianie. Wdowy i wdowcy, kiedy zostają sami, muszą nadal pokryć m.in. wszystkie wydatki związane z utrzymaniem mieszkania, opłacić media itp. Jeśli wybiorą świadczenie rodzinne wynoszące 85 proc. emerytury zmarłego, tracą prawo do własnej emerytury. więcej »
 • 30.01.2023
  Najem prywatny na ryczałcie. Co stanowi przychód?
  Podatnik będzie osiągać przychody z wynajmowania lokali mieszkalnych i miejsc postojowych nie w ramach działalności gospodarczej. Oprócz czynszu najmu, najemcy będą zobowiązani przekazywać pieniądze na pokrycie kosztów eksploatacyjnych i czynszu dla spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Przykładowo tymi wydatkami są koszty energii elektrycznej, gazu, zużycia wody, koszty ogrzewania, fundusz remontowy. Czy otrzymane od najemców pieniądze będą przychodem opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym? więcej »
 • 27.01.2023
  Zwrot opłat za media od byłego męża jest przychodem
  W 2022 r. został orzeczony rozwód. Od tego były mąż podatniczki mieszka z nią i bezumownie korzysta z domu jednorodzinnego, który jest wyłącznie własnością podatniczki. Podatniczka wezwała byłego męża do opuszczenia domu, a jeśli tego nie uczyni złoży wniosek do sądu o wydanie postanowienia o eksmisję. Jednocześnie wezwała byłego męża do uiszczania co miesiąc opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu oraz do uiszczania połowy opłat za media. Czy opłaty uiszczane przez byłego małżonka podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 26.01.2023
  Zwrot nakładów na cudzą nieruchomość bez PIT
  W trakcie trwania związku podatniczka ponosiła wydatki związane z wykończeniem i wyposażeniem mieszkania partnera. W sierpniu 2022 r. zakończyła ten związek. W związku z faktem, że poniosła znaczne nakłady, w listopadzie zawarła z byłym partnerem pozasądowe porozumienie dot. zwrotu poczynionych nakładów w formie uznania długu oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji, udokumentowane aktem notarialnym. Czy otrzymany ww. zwrot stanowi dla podatniczki przychód na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.10.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY