Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

W dziale Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż znajduje się 81 artykuły spośród 56073 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 04.12.2023
  Darowizna w rodzinie nie zawsze zwolniona z podatku
  Środki pieniężne, będące przedmiotem darowizny, zostały wpłacone na konto podatniczki a wpłaty dokonał jej ojciec. Natomiast z potwierdzenia wpłaty wynika, że wpłaty ww. środków dokonała podatniczka własnej osobie (obdarowana). Pracownik banku mylnie zaznaczył dane osoby zlecającej wpłatę. Z potwierdzenia wpłaty wynika, że jest to darowizna od ojca dla podatniczki jako obdarowanej. Czy darowizna zwolniona od podatku od spadków i darowizn? więcej »
 • 29.11.2023
  WSA. Przedawnienie podatku od spadku: Lepiej złożyć zeznanie niż czekać na decyzję fiskusa
  Obowiązek podatkowy powstały na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie przedawnia się, przedawnieniu ulega wyłącznie prawo organu do doręczenia decyzji ze skutkiem powstania zobowiązania podatkowego. Skoro nie przedawnia się obowiązek podatkowy, to ten istniejący już obowiązek nie może powstać po raz wtóry. Art. 6 ust. 4 u.p.s.d. należy odczytywać w ten sposób, że wobec wystąpienia okoliczności w nim wskazanych „odnawia” się prawo organu do doręczenia decyzji ustalającej zobowiązanie wywołującej skutek jego powstania, bowiem na nowo biegnie termin zakreślony w art. 68 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. „Powstanie” obowiązku podatkowego w związku z uprawomocnieniem się postanowienia sądu o nabyciu spadku, co do zasady, otwiera bieg nowego terminu przedawnienia prawa do doręczenia decyzji wywołującej skutek powstania zobowiązania i mimo, że nie pociąga za sobą kolejnej powinności złożenia zeznania, nie znosi spoczywającego już na podatniku niewykonanego obowiązku złożenia zeznania, który go obciąża w związku z przyjęciem spadku. więcej »
 • 24.11.2023
  Black Friday: Odstąpienie od umowy
  Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy to tzw. prawo do zwrotu towaru. Umożliwia kupującemu zapoznanie się z towarem i namysłu, czyli rozważenia racjonalności zakupu. To uprawnienie nie przysługuje w sklepach tradycyjnych, w których zależy to wyłącznie od woli sprzedawcy. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 lub 30 dni. więcej »
 • 23.11.2023
  UOKiK: W Black Friday jasne ceny
  Od początku roku przedsiębiorcy, którzy informują o obniżce ceny towaru lub usługi, mają obowiązek podawać najniższą cenę z 30 dni przed obniżką. To szczególnie ważne w kontekście zbliżających się największych świąt sprzedażowych - Black Friday i Cyber Monday. Teraz konsumenci rzeczywiście zobaczą, czy każda promocja to okazja do zakupu w atrakcyjnej cenie. więcej »
 • 23.11.2023
  Dobrowolne wpłaty od internautów a podatek od darowizn
  Podatnik zamierza rozpocząć internetową polegającą na umieszczaniu w jednym z serwisów filmów (wykładów). Spodziewa się uzyskiwać z tej aktywności wpływy w postaci dobrowolnych darowizn od osób, które będą słuchały i oglądały materiały na jego kanale. Czy uzyskane w ten sposób wpływy podlegają podatkowi od spadków i darowizn? więcej »
 • 20.11.2023
  Leasing konsumencki a PIT: Sprzedaż samochodu przed upływem 6 miesięcy
  W czerwcu 2020 r. podatniczka, która nie prowadzi działalności gospodarczej, zawarła umowę leasingu konsumenckiego dot. samochodu osobowego. Zgodnie z umową w czerwca 2023 r. finansujący przeniósł własność pojazdu na podatniczkę. Czy przy sprzedaży ww. samochodu podatniczka ma prawo rozpoznać wszystkie raty leasingowe (w tym początkową, comiesięczne oraz końcową) jako koszt jego nabycia przy wyliczeniu dochodu ze zbycia? więcej »
 • 17.11.2023
  Opodatkowanie najmu zależne od decyzji podatnika
  Zasadą jest kwalifikowanie przychodów do źródła - najem, a wyjątkiem sytuacja, w której podatnik, z uwagi na zakwalifikowanie składników majątku do kategorii „związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą” - kwalifikuje je do przychodów z działalności gospodarczej. Zatem, przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, chyba że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej. więcej »
 • 27.10.2023
  Zmiany w prawie spadkowym już w listopadzie
  Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 15 listopada 2023 r., wprowadza zmiany w zakresie zasad dziedziczenia, które mają usprawnić postępowanie spadkowe oraz stanowią odpowiedź na dostrzeżone mankamenty prawa spadkowego. więcej »
 • 24.10.2023
  MF o kwestiach podatkowych związanych z pozwami frankowymi
  Konsekwencją unieważnienia umowy kredytu jest to, że obie strony muszą dokonać odpowiednich wzajemnych rozliczeń. Jednak sposób tych rozliczeń uzależniony jest każdorazowo od wyroku sądu i przyjętej w związku z tym metody wzajemnych rozliczeń w danej sprawie. Zasady te zatem mogą różnić się między sobą, co wymaga dokonywania każdorazowo indywidualnej oceny podatkowych skutków otrzymania takiego „zwrotu”. więcej »
 • 10.10.2023
  OC kierowców niepełnosprawnych oraz emerytów bez zmian
  Jak wskazała Polska Izba Ubezpieczeń, niepełnosprawność lub wiek emerytalny nie są bezpośrednim kryterium uwzględnianym do określenia ryzyka ubezpieczeniowego. Mogą natomiast wpływać pośrednio na wysokość stawki za ubezpieczenie, np. poprzez uwzględnienie liczby lat posiadania prawa jazdy, bezszkodowy przebieg ubezpieczenia czy liczbę przejeżdżanych rocznie kilometrów. Tym samym można założyć, że bezszkodowi emeryci lub renciści, będący doświadczonymi i bezpiecznymi kierowcami, płacą już dzisiaj relatywnie niższe składki niż pozostali posiadacze samochodów. więcej »
 • 10.10.2023
  Ustanowienie dożywotniej nieodpłatnej renty. Jaki podatek zapłacić?
  Z uwagi na wiek oraz w celu zapewnienia w przyszłości środków utrzymania podatniczka, jej mąż, córka i zięć mają zamiar zawrzeć umowę dożywotniej renty. Zgodnie z planowaną umową renty, córka i zięć ustanowi rentę nieodpłatną na rzecz podatniczki oraz rentę odpłatną na rzecz jej męża. Obie renty będą ustalone i wypłacane w złotych polskich i płatne miesięcznie przelewami na rachunki bankowe. Czy należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od otrzymywanej comiesięcznie nieodpłatnej renty od zięcia? więcej »
 • 09.10.2023
  Najem prywatny czy działalność gospodarcza
  Podatniczka jest właścicielką mieszkania, które wynajmuje na podstawie umowy najmu okazjonalnego. Co kwartał odprowadza Pani podatek w formie ryczałtu w wysokości 8,5%. Jest także współwłaścicielką mieszkania, które chciałaby wynajmować w ramach najmu krótkoterminowego. Czy uzyskane przychody z wynajmu obu mieszkań należy kwalifikować jako najem prywatny? Czy podatniczka powinna rozliczyć to w ramach działalności gospodarczej? więcej »
 • 04.10.2023
  Darowizna od babci za pośrednictwem matki
  Podatniczka zawarła umowę darowizny ze swoją babcią. Umowa ta została wykonana przez jej matkę, która, z uwagi na fakt, że babcia jest osobą starszą, przelała środki z jej konta na swoje konto, a następnie przelała je na konto podatniczki. Czy pośrednictwo matki w przekazaniu darowizny ma wpływ na obowiązek podatkowy? więcej »
 • 03.10.2023
  Wpływ spadku na konto wspólne małżonków
  W marca 2023 r. na konto podatniczki i jej męża wpłynęła gotówka będąca spadkiem po jego zmarłej babci. Kwota spadku to 15.000 Euro. Podatniczka pozostaje z mężem we wspólności majątkowej. Czy podatniczka musi zapłacić podatek od różnicy kwoty wolnej od podatku? Czy może cała kwota spadku jest zwolniona z opodatkowania? więcej »
 • 21.09.2023
  MF nowych sposobach ochrony przed kradzieżą tożsamości
  Od czerwca 2024 roku każdy będzie mógł zastrzec swój PESEL. Instytucje finansowe, notariusze i operatorzy telekomunikacyjni będą zobowiązani do sprawdzenia statusu PESEL-u przed podpisaniem umowy skutkującej zobowiązaniami finansowymi. Dzięki temu ofiary kradzieży tożsamości nie będą ponosić konsekwencji działań oszustów. Nowe przepisy mają zapobiec zaciągnięciu na skradzione dane identyfikujące osobę różnego rodzaju zobowiązań w postaci np. kredytów i pożyczek oraz otwierania rachunków rozliczeniowych przeznaczonych do wykorzystania w działalności przestępczej. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY