Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

W dziale Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż znajduje się 61 artykuły spośród 55373 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 10.01.2024
  Zwolnienie z PCC nabycia mieszkania przy odziedziczonych udziałach w nieruchomościach
  Podatnik zamierza zakupić na podstawie umowy sprzedaży lokal mieszkalny. Uprzednio nabył w drodze dziedziczenia po ojcu: udział wynoszący 1/3 część w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz udział wynoszący 1/6 część w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Czy podatnikowi przy zakupie lokalu mieszkalnego przysługuje zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych? więcej »
 • 28.12.2023
  Określenie wartości rynkowej rzeczy i praw majątkowych w podatku od spadków i darowizn
  Określenie przez nabywcę wartości rynkowych nabytych rzeczy i praw majątkowych ma istotny wpływ na wysokość podstawy opodatkowania, a zatem również na wysokość należnego podatku od spadków i darowizn. więcej »
 • 27.12.2023
  Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn w najbliższej rodzinie - stan prawny od 1 lipca 2023 r.
  Zwolnienie w podatku od spadków i darowizn w obrębie najbliższej rodziny [1] polega na całkowitym zwolnieniu od podatku rzeczy lub praw majątkowych nabytych w drodze spadku lub darowizny, niezależnie od ich wartości. więcej »
 • 22.12.2023
  Czy darowizna od byłych teściów jest zwolniona z podatku?
  Podatniczka jest po rozwodzie, a teściowie chcą przekazać jej darowiznę pieniężną po ok. 36 tys. zł od każdego z nich. Ponieważ powinowactwo w dalszym ciągu istnieje pomimo rozwodu, czy teściowie (rodzice byłego męża) w dalszym ciągu należą do I grupy podatkowej? więcej »
 • 13.12.2023
  Sprzedaż prywatnych rzeczy a PCC
  Zamierzam zorganizować sprzedaż garażową. Sprzedaż nie byłaby prowadzona ciągle (2, 3 razy w roku), bez stosowania kas, wypisywania rachunków, etc. Jest to rodzaj dobrosąsiedzkiej pomocy i wzajemnego wsparcia. Czy okazyjna sprzedaż artykułów używanych o wartości poniżej 1000 zł lub artykułów nieużywanych, niezniszczonych, nieuszkodzonych, ale przechowywanych w domu powyżej 6 miesięcy (np. nietrafione prezenty) podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych? więcej »
 • 08.12.2023
  PIT: Sprzedaż ruchomości otrzymanych w spadku
  Przychód ze sprzedaży rzeczy ruchomych należy zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy. Z przepisu tego wynika, że w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie rzeczy. Jednak podlegający opodatkowaniu przychód powstaje wyłącznie, jeśli zbycie następuje w okresie krótszym niż pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Wobec tego, jeżeli sprzedaż następuje po upływie półrocznego okresu, wówczas przychód osiągnięty z tej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem czynność ta nie stanowi źródła przychodu dla celów tego podatku. więcej »
 • 04.12.2023
  Najem prywatny. Kiedy media są przychodem? Wszystko zależy od umowy
  Jeżeli zgodnie z zawartą umową najmu najemca lub dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia wydatków za media, opłat za użytkowanie wieczyste czy podatku od nieruchomości na podstawie wystawianych faktur/refaktur, to należności te nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym. więcej »
 • 04.12.2023
  Darowizna w rodzinie nie zawsze zwolniona z podatku
  Środki pieniężne, będące przedmiotem darowizny, zostały wpłacone na konto podatniczki a wpłaty dokonał jej ojciec. Natomiast z potwierdzenia wpłaty wynika, że wpłaty ww. środków dokonała podatniczka własnej osobie (obdarowana). Pracownik banku mylnie zaznaczył dane osoby zlecającej wpłatę. Z potwierdzenia wpłaty wynika, że jest to darowizna od ojca dla podatniczki jako obdarowanej. Czy darowizna zwolniona od podatku od spadków i darowizn? więcej »
 • 29.11.2023
  WSA. Przedawnienie podatku od spadku: Lepiej złożyć zeznanie niż czekać na decyzję fiskusa
  Obowiązek podatkowy powstały na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie przedawnia się, przedawnieniu ulega wyłącznie prawo organu do doręczenia decyzji ze skutkiem powstania zobowiązania podatkowego. Skoro nie przedawnia się obowiązek podatkowy, to ten istniejący już obowiązek nie może powstać po raz wtóry. Art. 6 ust. 4 u.p.s.d. należy odczytywać w ten sposób, że wobec wystąpienia okoliczności w nim wskazanych „odnawia” się prawo organu do doręczenia decyzji ustalającej zobowiązanie wywołującej skutek jego powstania, bowiem na nowo biegnie termin zakreślony w art. 68 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. „Powstanie” obowiązku podatkowego w związku z uprawomocnieniem się postanowienia sądu o nabyciu spadku, co do zasady, otwiera bieg nowego terminu przedawnienia prawa do doręczenia decyzji wywołującej skutek powstania zobowiązania i mimo, że nie pociąga za sobą kolejnej powinności złożenia zeznania, nie znosi spoczywającego już na podatniku niewykonanego obowiązku złożenia zeznania, który go obciąża w związku z przyjęciem spadku. więcej »
 • 24.11.2023
  Black Friday: Odstąpienie od umowy
  Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy to tzw. prawo do zwrotu towaru. Umożliwia kupującemu zapoznanie się z towarem i namysłu, czyli rozważenia racjonalności zakupu. To uprawnienie nie przysługuje w sklepach tradycyjnych, w których zależy to wyłącznie od woli sprzedawcy. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 lub 30 dni. więcej »
 • 23.11.2023
  UOKiK: W Black Friday jasne ceny
  Od początku roku przedsiębiorcy, którzy informują o obniżce ceny towaru lub usługi, mają obowiązek podawać najniższą cenę z 30 dni przed obniżką. To szczególnie ważne w kontekście zbliżających się największych świąt sprzedażowych - Black Friday i Cyber Monday. Teraz konsumenci rzeczywiście zobaczą, czy każda promocja to okazja do zakupu w atrakcyjnej cenie. więcej »
 • 23.11.2023
  Dobrowolne wpłaty od internautów a podatek od darowizn
  Podatnik zamierza rozpocząć internetową polegającą na umieszczaniu w jednym z serwisów filmów (wykładów). Spodziewa się uzyskiwać z tej aktywności wpływy w postaci dobrowolnych darowizn od osób, które będą słuchały i oglądały materiały na jego kanale. Czy uzyskane w ten sposób wpływy podlegają podatkowi od spadków i darowizn? więcej »
 • 20.11.2023
  Leasing konsumencki a PIT: Sprzedaż samochodu przed upływem 6 miesięcy
  W czerwcu 2020 r. podatniczka, która nie prowadzi działalności gospodarczej, zawarła umowę leasingu konsumenckiego dot. samochodu osobowego. Zgodnie z umową w czerwca 2023 r. finansujący przeniósł własność pojazdu na podatniczkę. Czy przy sprzedaży ww. samochodu podatniczka ma prawo rozpoznać wszystkie raty leasingowe (w tym początkową, comiesięczne oraz końcową) jako koszt jego nabycia przy wyliczeniu dochodu ze zbycia? więcej »
 • 17.11.2023
  Opodatkowanie najmu zależne od decyzji podatnika
  Zasadą jest kwalifikowanie przychodów do źródła - najem, a wyjątkiem sytuacja, w której podatnik, z uwagi na zakwalifikowanie składników majątku do kategorii „związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą” - kwalifikuje je do przychodów z działalności gospodarczej. Zatem, przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, chyba że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej. więcej »
 • 27.10.2023
  Zmiany w prawie spadkowym już w listopadzie
  Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 15 listopada 2023 r., wprowadza zmiany w zakresie zasad dziedziczenia, które mają usprawnić postępowanie spadkowe oraz stanowią odpowiedź na dostrzeżone mankamenty prawa spadkowego. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

19.04.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
19.04.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.04.2024

Szkolenie online: Specjalista ds. podatków (48 h) - kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT - kurs...

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY