Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

W dziale Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż znajduje się 82 artykuły spośród 56086 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 11.06.2024
  Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych. Mieszkańcy nadal bez prawa własności
  Resort prowadzi obecnie prace koncepcyjne nad rozwiązaniami prawnymi zmierzającymi do uwłaszczenia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych, które nie uległy uwłaszczeniu z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. Założeniem tych rozwiązań jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów spółdzielni mieszkaniowych, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste po dniu 31 grudnia 2018 r. oraz pozostałych gruntów tych spółdzielni, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Pozwoli to na zrównanie sytuacji prawnej wszystkich spółdzielni, bez względu na moment, w którym uzyskały prawo użytkowania wieczystego gruntu - wyjaśniło Ministerstwo Rozwoju i Technologii w odpowiedzi na interpelację poselską. więcej »
 • 10.06.2024
  Bon energetyczny: Dla kogo, w jakiej wysokości i od kiedy
  7 czerwca 2024 r. została podpisana przez Prezydenta ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Ustawa przewiduje wprowadzenie na drugą połowę 2024 r. bonu energetycznego, czyli wsparcia dla odbiorców energii zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Aby go otrzymać należy spełnić kryterium dochodowe. Wysokość tego świadczenia zostanie zróżnicowana kwotowo, w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym. Dodatkowo, podwyższonym wsparciem objęte zostaną mniej zamożne gospodarstwa domowe, których źródła ogrzewania zasilane są energią elektryczną (np. pompy ciepła, piece akumulacyjne). więcej »
 • 10.06.2024
  Rzecznik Finansowy o wakacjach kredytowych w 2024 r. - pytania i odpowiedzi
  1. W jakim wymiarze kredytobiorca może skorzystać z tzw. „wakacji kredytowych” w 2024 r.? Z tzw. „wakacji kredytowych” w 2024 r. kredytobiorca może skorzystać przez 4 miesiące w roku, tj.: od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. – przez 2 wybrane przez siebie miesiące, a także od 1 września do 31 grudnia 2024 r. – przez 2 wybrane przez siebie miesiące. więcej »
 • 07.06.2024
  Czynsz za mieszkanie w TBS. Mieszkańcy domagają się zmian
  Mieszkańcy i mieszkanki PTBS postulują zmianę ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, której art. 28 normuje kwestię stawek czynszów. Zmiana ta miałaby opierać się na wyraźnym zakazaniu procederu polegającego na ściąganiu spłat kredytu zaciągniętego na jedną inwestycję i wykorzystywaniu tychże środków do spłaty kredytu zaciągniętego na inną inwestycję. Innymi słowy miałaby ona spowodować możliwość spożytkowania rat danej inwestycji tylko na spłatę zaciągniętego na nią kredytu. więcej »
 • 06.06.2024
  Kar za nieprzychodzenie na umówione wizyty do lekarzy nie będzie - MZ wyjaśnia
  Niedochodzenie pacjentów na zaplanowane wizyty do lekarzy stanowi istotny problem, który ma negatywny wpływ zarówno na system opieki zdrowotnej, jak i na samego pacjenta. Porozumienie Zielonogórskie szacuje, że tylko w 2022 roku pacjenci nie pojawili się 1,4 miliona razy u lekarza, choć byli do niego zapisani. Takie zjawisko znacząco wydłuża kolejki oczekujących na pomoc specjalistów oraz utrudnia dostęp do opieki zdrowotnej dla tych, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy. więcej »
 • 04.06.2024
  Skutki podatkowe otrzymania rozliczenia udziału w spółce cywilnej zmarłego męża
  W 2023 r. podatniczce zmarł mąż. Spadek po nim nabyła wspólnie z córką (po 1/2). Spadkodawca zawarł w 2016 r. umowę spółki cywilnej. Umowa spółki nie zawierała postanowień dot. wstąpienia spadkobierców lub dokonania rozliczeń po śmierci któregokolwiek ze wspólników. Czy od otrzymanej kwoty z tytułu rozliczenia udziału zmarłego męża jako wspólnika w spółce cywilnej podatniczka powinna zapłacić podatek? więcej »
 • 03.06.2024
  Bon senioralny coraz bliżej
  22 marca br. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowany został projekt ustawy o bonie senioralnym. Rozwiązanie skierowane będzie do seniorów w wieku 75 lat i więcej, i ich pracujących zstępnych. W ramach bonu, osoba starsza będzie mogła otrzymać usługi o charakterze opiekuńczym, świadczone w miejscu jej zamieszkania - czytamy w odpowiedzi Minister ds. polityki senioralnej na interpelację poselską. więcej »
 • 03.06.2024
  Opodatkowanie zaległych alimentów na rzecz dziecka
  Czy otrzymywane zaległe alimenty (należność główna) są wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a ustawy o PIT z uwagi na uzyskanie alimentów zasądzonych wyrokiem sądowym od ojca przed ukończeniem przez podatniczkę 25 roku życia? Czy alimenty te podlegają opodatkowaniu i ujawnieniu w zeznaniu rocznym PIT? więcej »
 • 28.05.2024
  mObywatel: Zabezpiecz się przed niechcianym kredytem na Twoje dane
  W ramach usługi aplikacji mObywatel możesz szybko i łatwo zastrzec swój PESEL. Dzięki temu zabezpieczysz się przed skutkami kradzieży tożsamości, takimi jak wzięcie kredytu na Twoje dane. W razie potrzeby możesz sprawnie cofnąć zastrzeżenie, a następnie zastrzec swój numer PESEL ponownie. W ten sposób będziesz stale chronić swoje dane. W aplikacji sprawdzisz również historię zastrzeżeń oraz weryfikacji statusu. więcej »
 • 28.05.2024
  Wzrośnie świadczenie z funduszu alimentacyjnego
  W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowywany jest projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który zakłada podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń  z funduszu alimentacyjnego o 100%, czyli z kwoty 500 zł miesięcznie do kwoty 1000 zł miesięcznie. Zakłada się, że podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego po raz pierwszy będzie miało zastosowanie od okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 października 2024 r. więcej »
 • 28.05.2024
  Ustanowienie nieodpłatnej służebności mieszkania. Kto i jaki podatek płaci?
  Syn oraz jego żona, na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, są właścicielami mieszkania. Syn zamierza ustanowić na rzecz rodziców nieodpłatną i dożywotnią służebność osobistą tego mieszkania. Służebność zostanie ustanowiona w formie aktu notarialnego, za zgodą żony syna, która złoży w tej sprawie stosowne oświadczenie. Czy rodzice będą zobowiązani do zapłaty podatku od spadków i darowizn? więcej »
 • 23.05.2024
  Skutki w PIT otrzymania zwrotu zadatku w podwójnej wysokości
  Podatnicy podpisali umowę przedwstępną na zakup mieszkania. Na podstawie tej umowy wpłacili 30% wartości nieruchomości tytułem zadatku. Niestety umowa nie została dotrzymana i zmusiła podatników do skierowania pozwu do sądu, który ostatecznie zarządził zapłatę zadatku w podwójnej kwocie wraz z poniesionymi kosztami i odsetkami z tytułu zwłoki. Czy otrzymane kwoty generują zobowiązanie podatkowe? więcej »
 • 23.05.2024
  WSA. Od odpłatnego zniesienia współwłasności jest PIT
  Czynność zniesienia współwłasności w świetle prawa cywilnego stanowi formę zbycia, a jeżeli zniesienie współwłasności następuje ze spłatą, wówczas mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem udziału w nieruchomości lub prawie, które wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bez znaczenia jest bowiem to, czy do odpłatnego zbycia dochodzi w drodze umowy sprzedaży, zamiany, działu spadku czy zniesienia współwłasności - czytamy w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. więcej »
 • 22.05.2024
  Spłata kredytu przez pozostałych kredytobiorców to nie darowizna
  Podatnik, wspólnie z rodzicami, zaciągnął kredyt na zakup mieszkania. Umowa kredytu jednoznacznie określa, że podatnik i jego rodzice są solidarnie odpowiedzialni za jego spłatę. Właścicielem mieszkania jest tylko podatnik. Czy spłata rat kredytu przez rodziców rodzi po stronie podatnika skutki/obowiązki podatkowe na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn? więcej »
 • 21.05.2024
  Rozliczanie kosztów stałych dostawy ciepła po zmianach - MKiŚ wyjaśnia
  Obowiązująca obecnie regulacja powoduje, że bez względu na ilość zużytej przez danego użytkownika energii, koszty te są równoważone względem wszystkich użytkowników w ramach danej spółdzielni bądź wspólnoty, co skutkuje nadmiernymi obciążeniami finansowymi osób, które energii zużywają mało i niedoszacowanymi obciążeniami użytkowników zużywających wielokrotnie więcej energii niż pozostali - czytamy w interpelacji poselskiej do Ministra Klimatu i Środowiska. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY