Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

W dziale Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż znajduje się 69 artykuły spośród 55587 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 10.10.2023
  OC kierowców niepełnosprawnych oraz emerytów bez zmian
  Jak wskazała Polska Izba Ubezpieczeń, niepełnosprawność lub wiek emerytalny nie są bezpośrednim kryterium uwzględnianym do określenia ryzyka ubezpieczeniowego. Mogą natomiast wpływać pośrednio na wysokość stawki za ubezpieczenie, np. poprzez uwzględnienie liczby lat posiadania prawa jazdy, bezszkodowy przebieg ubezpieczenia czy liczbę przejeżdżanych rocznie kilometrów. Tym samym można założyć, że bezszkodowi emeryci lub renciści, będący doświadczonymi i bezpiecznymi kierowcami, płacą już dzisiaj relatywnie niższe składki niż pozostali posiadacze samochodów. więcej »
 • 10.10.2023
  Ustanowienie dożywotniej nieodpłatnej renty. Jaki podatek zapłacić?
  Z uwagi na wiek oraz w celu zapewnienia w przyszłości środków utrzymania podatniczka, jej mąż, córka i zięć mają zamiar zawrzeć umowę dożywotniej renty. Zgodnie z planowaną umową renty, córka i zięć ustanowi rentę nieodpłatną na rzecz podatniczki oraz rentę odpłatną na rzecz jej męża. Obie renty będą ustalone i wypłacane w złotych polskich i płatne miesięcznie przelewami na rachunki bankowe. Czy należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od otrzymywanej comiesięcznie nieodpłatnej renty od zięcia? więcej »
 • 09.10.2023
  Najem prywatny czy działalność gospodarcza
  Podatniczka jest właścicielką mieszkania, które wynajmuje na podstawie umowy najmu okazjonalnego. Co kwartał odprowadza Pani podatek w formie ryczałtu w wysokości 8,5%. Jest także współwłaścicielką mieszkania, które chciałaby wynajmować w ramach najmu krótkoterminowego. Czy uzyskane przychody z wynajmu obu mieszkań należy kwalifikować jako najem prywatny? Czy podatniczka powinna rozliczyć to w ramach działalności gospodarczej? więcej »
 • 04.10.2023
  Darowizna od babci za pośrednictwem matki
  Podatniczka zawarła umowę darowizny ze swoją babcią. Umowa ta została wykonana przez jej matkę, która, z uwagi na fakt, że babcia jest osobą starszą, przelała środki z jej konta na swoje konto, a następnie przelała je na konto podatniczki. Czy pośrednictwo matki w przekazaniu darowizny ma wpływ na obowiązek podatkowy? więcej »
 • 03.10.2023
  Wpływ spadku na konto wspólne małżonków
  W marca 2023 r. na konto podatniczki i jej męża wpłynęła gotówka będąca spadkiem po jego zmarłej babci. Kwota spadku to 15.000 Euro. Podatniczka pozostaje z mężem we wspólności majątkowej. Czy podatniczka musi zapłacić podatek od różnicy kwoty wolnej od podatku? Czy może cała kwota spadku jest zwolniona z opodatkowania? więcej »
 • 21.09.2023
  MF nowych sposobach ochrony przed kradzieżą tożsamości
  Od czerwca 2024 roku każdy będzie mógł zastrzec swój PESEL. Instytucje finansowe, notariusze i operatorzy telekomunikacyjni będą zobowiązani do sprawdzenia statusu PESEL-u przed podpisaniem umowy skutkującej zobowiązaniami finansowymi. Dzięki temu ofiary kradzieży tożsamości nie będą ponosić konsekwencji działań oszustów. Nowe przepisy mają zapobiec zaciągnięciu na skradzione dane identyfikujące osobę różnego rodzaju zobowiązań w postaci np. kredytów i pożyczek oraz otwierania rachunków rozliczeniowych przeznaczonych do wykorzystania w działalności przestępczej. więcej »
 • 20.09.2023
  Opodatkowanie darowizny obciążonej poleceniem darczyńcy
  Podatnik otrzymał od swoich rodziców gotówkę. Pieniądze te zostały przekazane z poleceniem darowizny darczyńców na zakup mieszkania, co zostało zapisane w umowie darowizny. Pieniądze wpłacił na swoje konto bankowe, a kolejno zostały one przelane firmie deweloperskiej w całości na zakup mieszkania. Czy wykonanie, na swoją rzecz, polecenia darczyńcy, czyli przekazanie środków pieniężnych na zakup mieszkania można ująć jako ciężar darowizny? więcej »
 • 19.09.2023
  Odwołanie darowizny i zwrot nieruchomości. Co z podatkiem?
  Skoro opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem enumeratywnie wymienionym w ustawie, to odwołanie darowizny - jako nieobjęte zakresem - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. więcej »
 • 06.09.2023
  Wpłata pieniędzy na konto dziecka bez podatku
  Rodzice wpłacają na konto swojego dziecka m.in. środki pieniężne jakie otrzymał w prezencie od rodziny lub bliskich znajomych rodziców z okazji urodzin, świąt czy innych okazji. Czy wpłaty te podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn? więcej »
 • 24.08.2023
  Darowizna w gotówce wpłacona na konto bankowe. Co z podatkiem?
  Podatnik otrzymał od swojej mamy darowiznę w gotówce. Celem wpłaty tej kwoty na jego konto bankowe żona podatnika, która jest pełnomocnikiem tego konta, udała się do banku wraz z mamą męża - w tytule wpłaty jest wyraźnie wskazane, że jest to darowizna dla syna od mamy. Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia z zapłaty podatku od spadków i darowizn? więcej »
 • 31.07.2023
  Pieniądze zgromadzone w PPK można wypłacić w każdej chwili
  W ustawie o pracowniczych planach kapitałowych przewidziano uprawnienie uczestnika PPK, który nie osiągnął jeszcze 60 roku życia, do wycofania środków ze swojego rachunku PPK. Taki zwrot środków dokonywany jest na wniosek uczestnika PPK i następuje w formie pieniężnej, w terminach określonych w statucie funduszu inwestycyjnego, statucie funduszu emerytalnego lub regulaminie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. więcej »
 • 20.07.2023
  Świadczenie z polisy ubezpieczeniowej zmarłej przyjaciółki. Co z podatkiem?
  Przyjaciółka podatniczki zawarła umowę na indywidualne ubezpieczenie na życie. Ubezpieczająca wskazała jako jedyną osobę uposażoną z ubezpieczenia podatniczkę. Czy w związku z otrzymanym świadczeniem z polisy ubezpieczeniowej osoby zmarłej na podatniczce ciąży obowiązek dokonania zgłoszenia powyższego faktu w podatku od spadków i darowizn do urzędu skarbowego? więcej »
 • 18.07.2023
  Poradnik turystyczny 2023 - co warto wiedzieć przed podróżą?
  Wiele osób jest już na urlopie, a niektórzy dopiero zaczynają wakacje. Ministerstwo Finansów przypomina o czym trzeba pamiętać, żeby bezpiecznie i komfortowo wypocząć. Sprawdź, co musisz wziąć ze sobą i na co uważać kiedy planujesz podróż, zwłaszcza w egzotycznym kierunku. „Poradnik turystyczny 2023” Krajowej Administracji Skarbowej zawiera niezbędne informacje dla podróżnych. Z poradnika dowiesz się m.in.: więcej »
 • 13.07.2023
  Opłaty za czynności urzędowe powinny być zniesione?
  Wysokość opłat za czynności urzędowe, mimo że nie stanowi bariery finansowej dla znacznej części obywateli, dla osób o znacznie ograniczonych zasobach finansowych może stanowić znaczne obciążenie. Zaświadczenia o stanie cywilnym, rejestracja danych osobowych, odpisy zupełne aktów stanu cywilnego to podstawowe dokumenty niezbędne osobom do sprawnego funkcjonowania w naszym społeczeństwie. To obciążenie finansowe może nieumyślnie ograniczyć ich dostęp do podstawowych usług i potencjalnie utrudnić im uczestnictwo w działalności społecznej. więcej »
 • 04.07.2023
  Program Pierwsze Mieszkanie - pytania i odpowiedzi
  1 lipca 2023 r. weszły w życie przepisy wdrażające program Pierwsze Mieszkanie. Na program składają się dwa instrumenty. Pierwszym z nich jest Bezpieczny kredyt 2%, czyli system dopłat do kredytu na zakup pierwszego M. Drugi to Konto mieszkaniowe – program pomocy oszczędzającym na zakup pierwszego mieszkania. Program Pierwsze Mieszkanie jest rozwiązaniem kompleksowym. Bezpieczny kredyt 2% adresujemy do osób, które są już gotowe kupić mieszkanie, a Konto Mieszkaniowe - do osób, które planują to w perspektywie następnych kilku lat. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

24.05.2024

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.05.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY