Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

deficyt budżetowy

 • 16.09.2020Podatki 2021: Zaklinanie rzeczywistości - MF twierdzi, że nie planuje zwiększenia poziomu podatków
  W Ministerstwie Finansów nie planuje się, mimo podwyższonych wydatków spowodowanych pandemią koronawirusa, zwiększenia poziomu podatków – zapewnia szef resortu finansów, Tadeusz Kościński. Jednocześnie resort popiera wprowadzenie na poziomie unijnym tzw. podatku cyfrowego i rozważa zmiany dotyczące ulg podatkowych.
  • 14.09.2020Podatki 2021: Zaklinanie rzeczywistości - MF twierdzi, że nie planuje zwiększenia poziomu podatków
   W Ministerstwie Finansów nie planuje się, mimo podwyższonych wydatków spowodowanych pandemią koronawirusa, zwiększenia poziomu podatków – zapewnia szef resortu finansów, Tadeusz Kościński. Jednocześnie resort popiera wprowadzenie na poziomie unijnym tzw. podatku cyfrowego i rozważa zmiany dotyczące ulg podatkowych.
   • 14.07.2020Podatki 2020: Biznes apeluje o nowe standardy stanowienia prawa podatkowego
    Zrzeszające przedsiębiorców organizacje zaapelowały do prezydenta m.in. o jasne określenie kryteriów, jakie musi spełniać ustawa dotycząca spraw gospodarczych. Biznes liczy także m.in. na zapewnienie konsultacji, odpowiednie vacatio legis oraz wprowadzenie wymogu osiągnięcia 3/5 większości sejmowej przy zwiększaniu obciążeń podatkowych.
    • 22.06.2020Podatki 2020: Zdecydowany spadek wpływów z podatków
     Ministerstwo Finansów opublikowało nowe dane dotyczące wykonania budżetu państwa w okresie od stycznia do maja 2020 r. Pierwotnie budżet miał być zrównoważony, ale w efekcie pandemii koronawirusa wpływy podatkowe są zdecydowanie mniejsze od wcześniejszych założeń. Najmocniej spadają wpływy z podatku dochodowego CIT. Po pierwszych pięciu miesiącach 2020 r. deficyt budżetowy wynosi już 25,9 mld zł.
     • 27.02.2020Polska omija stabilizującą regułę wydatkową?
      Komisja Europejska zwraca uwagę na omijanie przez Polskę tzw. stabilizującej reguły wydatkowej – wynika z nowego raportu pn. „Country Report Poland 2020", który dotyczy stanu polskiej polityki gospodarczej i fiskalnej. Problemy rodzi głównie to, że wydatki i deficyt strukturalny przekroczyły w 2019 r. rekomendowany przez Brukselę poziom.
      • 30.12.2019Wpływy z PIT i CIT w górę, dochody z akcyzy na dotychczasowym poziomie
       W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy 2019 r. wpływy z podatków dochodowych PIT i CIT zwiększyły się odpowiednio o 11,3 oraz 16,2 proc. rok do roku – podało Ministerstwo Finansów. Najmniejsze zmiany odnotowano w przypadku podatku akcyzowego i podatku od gier, gdzie wzrost wyniósł tylko 0,1 proc. w skali roku.
       • 08.05.2019Polska z większym deficytem budżetowym – nowe prognozy KE
        W bieżącym roku PKB Polski wzrośnie o 4,2 proc. rok do roku – wynika z najnowszych prognoz gospodarczych Komisji Europejskiej. W nowej analizie analitycy wskazali też m.in. na spodziewany wzrost deficytu budżetowego oraz mniejszą dynamikę wzrostu wpływów z podatków pośrednich.
        • 25.04.2019Podatki 2019: Spadają wpływy z VAT i akcyzy
         W I kwartale br. zmalały w skali roku zarówno wpływy z podatku VAT, jak i akcyzy i podatku od gier – wynika z nowych danych, które opublikowało Ministerstwo Finansów. Dochody tego rodzaju zmniejszyły się odpowiednio o 0,6 oraz 3 proc. Stale zwiększały się natomiast wpływy z podatków dochodowych PIT i CIT.
         • 25.04.2019Rząd przyjął aktualizację programu konwergencji
          Rząd przyjął w środę uchwałę dotyczącą Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022 (WPFP). Głównym elementem planu jest tzw. aktualizacja programu konwergencji. Ministerstwo Finansów przewiduje m.in. kontynuację uszczelniania systemu podatkowego, czemu służyć ma np. wprowadzenie tzw. testu przedsiębiorcy i opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych.
          • 26.03.2019Deficyt budżetowy sięgnie 3 proc.?
           Po zapowiedzi zwiększenia wydatków państwa, związanego m.in. z rozszerzeniem programu 500+ i dodatkowym świadczeniem dla emerytów i rencistów, deficyt budżetowy może osiągnąć poziom 2-3 proc. w relacji do PKB. Rozluźnienie dyscypliny finansów publicznych będzie skutkować wzrostem zadłużenia Polski.
           • 08.02.2019Wpływy podatkowe wyniosły w 2018 r. prawie 350 mld zł
            W 2018 r. dochody podatkowe państwa wyniosły 349,9 mld zł i okazały się wyższe o 18,2 mld zł względem kwoty przewidywanej w ustawie budżetowej – poinformowało Ministerstwo Finansów. Jak wynika z szacunkowych danych, kluczową rolę odegrał tradycyjnie podatek od towarów i usług (VAT), z tytułu którego państwo uzyskało 174,9 mld zł.
            • 22.08.2018Ustawa budżetowa 2019 – rząd liczy na większe uszczelnienie systemu podatkowego
             We wtorek rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2019 r. Założenia przewidują m.in. wzrost dochodów budżetowych do 386,9 mld zł. Deficyt nie ma z kolei przekraczać 28,5 mld zł. Rząd liczy też, że wprowadzane zmiany w prawie podatkowym pozwolą na dalsze uszczelnienie systemu podatkowego.
             • 07.06.2018Presja fiskalna w Polsce będzie rosnąć – ocenia Bank Światowy
              W średnim okresie czasu presja fiskalna w Polsce będzie rosnąć – ocenił Bank Światowy.  W przyjętej w tym tygodniu „Strategii Partnerstwa dla Polski na lata 2019-2024" analitycy Banku Światowego wskazali, że pomimo bardzo dobrej ściągalności podatków, deficyt budżetowy Polski będzie w najbliższych latach zbliżać się do poziomu 3 proc. PKB.
              • 07.05.2018Wpływy podatkowe Polski będą coraz większe – przewiduje KE
               W 2018 r. PKB Polski wzrośnie o 4,3 proc. rok do roku – przewiduje Komisja Europejska. W nowej prognozie założono, że w kolejnym roku wskaźnik ten zmniejszy się do 3,7 proc. Głównym motorem gospodarki ma być popyt krajowy. Analitycy KE spodziewają się także dalszej poprawy ściągalności podatków oraz wzrostu wpływów z tego tytułu.
               • 01.02.2018Wpływy z VAT wyższe o prawie jedną czwartą
                W 2017 r. podatek od towarów i usług (VAT) przyniósł budżetowi Polski 156,8 mld zł, co oznacza wzrost o 23,9 proc. rok do roku – podało Ministerstwo Finansów. Ogółem wpływy podatkowe były w 2017 r. wyższe o 4,7 proc. względem założeń budżetowych, a deficyt budżetowy wyniósł 25,4 mld zł, czyli był zdecydowanie niższy od wcześniejszych prognoz.
                • 31.10.2017Brakuje transparentności w publikowaniu danych budżetowych – twierdzi FOR
                 Dane dotyczące wykonania budżetu są publikowane z coraz większymi opóźnieniami, a brak regularności utrudnia rzetelną ocenę stanu finansów publicznych Polski – uważają eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Eksperci zwracają też uwagę na największą od lat skalę przesunięć zwrotów podatku VAT.
                 • 25.08.2017Podatki 2018: Projekt nowego budżetu zakłada większe uszczelnienie systemu
                  Rząd przyjął w czwartek wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2018. Dochody mają wynieść 355,7 mld zł, a wydatki osiągnąć poziom 397,2 mld zł. W efekcie deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść dokładnie 2,7 proc. PKB. Szacując wysokość wpływów do budżetu, Ministerstwo Finansów założyło kontynuację i podjęcie nowych działań związanych z uszczelnianiem systemu podatkowego.
                  • 08.08.2017Nie będzie obniżenia stawek VAT
                   Rząd w Założeniach do projektu ustawy budżetowej na rok 2018 przyjął, że w 2018 r. stawki VAT pozostaną na poziomach obowiązujących w 2017 r. Jednocześnie decyzja dotycząca zasadności zmiany wysokości i struktury obowiązujących stawek podatku VAT zostanie podjęta w momencie właściwym pod względem stabilności finansów publicznych, m.in. po analizie efektów podjętych działań uszczelniających system podatkowy - to fragment odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie wyborczej obietnicy obniżenia progów podatku VAT.
                   • 21.06.2017Podatki na świecie: Japonia zdecydowanie zwiększy podatek od sprzedaży?
                    Japonia powinna zmienić politykę podatkową i dążyć do wyraźnego zwiększenia opodatkowania konsumpcji – twierdzi Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Obecnie w Japonii obowiązuje stawka na poziomie 8 proc., a podwyżka podatku od sprzedaży planowana jest dopiero na 2019 r. Jak ocenia MFW, Tokio powinno podnieść podatek nawet do 15 proc.
                    • 25.05.2017Podatki 2017: Dochody podatkowe w górę o 21 proc.
                     W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2017 r. dochody podatkowe wzrosły o 21 proc. rok do roku – poinformował resort finansów. W największym stopniu zwiększyły się wpływy z podatku od towarów i usług (VAT), które okazały się wyższe w sumie o ok. 14,4 mld zł.
                     • 22.05.2017MFW zaleca Polsce ujednolicenie stawek podatku VAT
                      Wysiłki mające poprawić działanie polskiej administracji podatkowej są godne uznania, a zwiększenie wpływów podatkowych jest obiecujące – stwierdził Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Fundusz przedstawił też zalecenia dla Polski, w tym m.in. ujednolicenie stawek podatku od towarów i usług (VAT) oraz stopniowe odchodzenie od specjalnych systemów emerytalnych.
                      • 19.05.2017MFW zaleca Polsce ujednolicenie stawek podatku VAT
                       Wysiłki mające poprawić działanie polskiej administracji podatkowej są godne uznania, a zwiększenie wpływów podatkowych jest obiecujące – stwierdził Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Fundusz przedstawił też zalecenia dla Polski, w tym m.in. ujednolicenie stawek podatku od towarów i usług (VAT) oraz stopniowe odchodzenie od specjalnych systemów emerytalnych.
                       • 23.03.2017Podatki 2017: Wpływy z VAT zgodne z planem
                        W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2017 r. budżet państwa osiągnął nadwyżkę na poziomie niemal 0,9 mld zł – wynika z szacunkowych danych Ministerstwa Finansów. Jak tłumaczą eksperci, takie wyniki zostały przewidziane przez resort finansów, a w najbliższych miesiącach należy spodziewać się rosnącego deficytu budżetowego.
                        • 14.02.2017KE obniża prognozy wzrostu, MF liczy na lepszą ściągalność podatków
                         Komisja Europejska zaktualizowała prognozy gospodarcze i wskazuje, że w 2017 r. PKB Polski wzrośnie o 3,2 proc w skali roku. Nowa prognoza jest gorsza o 0,2 pkt proc. względem przewidywań z listopada 2016 r. Jak twierdzi Ministerstwo Finansów, deficyt budżetowy powinien pozostać na bezpiecznym poziomie, a pozytywny efekt przynieść mają działania związane z uszczelnianiem systemu podatkowego.
                         • 01.02.2017Wpływy z VAT w górę
                          W 2016 r. wpływy z podatku od towarów i usług (VAT) wyniosły w sumie 126,6 mld zł i okazały się wyższe o 2,8 proc. w skali roku – poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów. Wzrost dochodów budżetowych zanotowano również w przypadku podatku dochodowego PIT oraz akcyzy. Mniejsze od oczekiwań wpływy przyniósł natomiast tzw. podatek bankowy.
                          • 30.01.2017Podatki 2017: Wyższe kary za wyłudzenia VAT już od 1 marca
                           Sejm przyjął w ubiegłym tygodniu nowelizację zaostrzającą odpowiedzialność karną za wyłudzenia podatku od towarów i usług (VAT). Nowe regulacje wejdą w życie już z początkiem marca br. i będą dotyczyć głównie nieprawidłowości związanych z wystawianiem tzw. fikcyjnych faktur.
                           • 17.01.2017Podatki 2017: Główne założenia podatkowe nowego budżetu
                            W obecnym roku limit wydatków budżetowych ustalono na kwotę 384,7 mld zł, a wysokość dochodów ma osiągnąć poziom 325,4 mld zł – wynika z ustawy budżetowej na rok 2017, która czeka obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw. Zdecydowanie największe znaczenie odgrywać ma podatek od towarów i usług (VAT). Wpływy z tytułu tej daniny mają osiągnąć poziom 143,4 mld zł.
                            • 28.12.2016Podatki na świecie: Hiszpania stawia na zielone podatki
                             W przyszłym roku Hiszpania wprowadzi nowe zielone podatki, czyli opłaty i daniny związane z szeroko pojętą ochroną środowiska. Rząd tego kraju przewiduje, że zmiany w systemie podatkowym przyniosą budżetowi dodatkowe wpływy podatkowe na poziomie ok. 500 mln euro w skali roku. W ten sposób Madryt zamierza zmniejszyć, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, deficyt budżetowy.
                             • 15.12.2016Rozliczenia VAT. Obowiązek stosowania prewspółczynnika
                              Pytanie podatnika: Czy Gmina dokonując po centralizacji rozliczeń podatku VAT Gminy odliczeń podatku VAT od zakupów związanych wyłącznie z działalnością polegającą na dostawie wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, będzie zobowiązana do stosowania przepisów o sposobie określenia proporcji (tzw. prewspółczynniku) zawartych w art. 86 ust. 2a-h ustawy o VAT w odniesieniu do tych zakupów, czy też przepisy te nie będą miały zastosowania, ponieważ należy uznać, że zakupy te nie będą wykorzystywane do działalności innej niż działalność gospodarcza Gminy? 
                              • 16.11.2016Odpisy na ZFŚS kolejny rok bez zmian?
                               Interpelacja nr 6897 do ministra finansów w sprawie społecznych skutków "zamrożenia" wysokości odpisu podstawowego na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w latach 2012-2017
                               • 23.08.2016MF przedstawiło wstępne założenia budżetowe na 2017 r.
                                Ministerstwo Finansów przekazało członkom rządu wstępny projektu budżetu państwa na rok 2017. Deficyt budżetowy ma wzrosnąć i wynieść 59,3 mld zł. Autorzy projektu liczą m.in. na uszczelnienie systemu podatkowego oraz „odbudowę strumienia dochodów podatkowych”.
                                • 23.08.2016Podatki 2016: Wpływy podatkowe coraz wyższe
                                 W pierwszych siedmiu miesiącach 2016 r. dochody podatkowe państwa wzrosły o 7 proc. rok do roku – poinformowało Ministerstwo Finansów. Największy wzrost zanotowano w przychodach z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
                                 • 24.06.2016Podatki 2016: Dochody podatkowe wyraźnie w górę
                                  W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2016 r. dochody podatkowe państwa okazały się wyższe o 7,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu czasu rok wcześniej – wynika z nowych danych dotyczących wykonania budżetu państwa, które opublikowało Ministerstwo Finansów. Najbardziej rosły dochody z podatku dochodowego PIT oraz podatku od towarów i usług (VAT).
                                  • 12.05.2016Zmiany w działaniu regionalnych izb obrachunkowych?
                                   Interpelacja nr 1702 w sprawie możliwości kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych
                                   • 05.04.2016Podatki 2016: Wpływy z VAT zagrożone
                                    W marcu 2016 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,9 proc. rok do roku i wzrosły o 0,1 proc. względem poprzedniego miesiąca – wynika z nowych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jak oceniają eksperci, utrzymująca się deflacja oznacza, że najprawdopodobniej nie uda się zrealizować zakładanych w tegorocznym budżecie wpływów z podatku od towarów i usług (VAT). 
                                    • 04.04.2016Podatki 2016: Wpływy z VAT zagrożone
                                     W marcu 2016 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,9 proc. rok do roku i wzrosły o 0,1 proc. względem poprzedniego miesiąca – wynika z nowych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jak oceniają eksperci, utrzymująca się deflacja oznacza, że najprawdopodobniej nie uda się zrealizować zakładanych w tegorocznym budżecie wpływów z podatku od towarów i usług (VAT). 
                                     • 17.03.2016Podatki 2017: MF podniesie stawki VAT?
                                      W przypadku wystąpienia konieczności ograniczenia poziomu deficytu budżetowego może dojść do pozostawienia stawek podatku od towarów i usług (VAT) na obecnym poziomie lub nawet ich podniesienia – ocenia Narodowy Bank Polski, który opublikował we wtorek nowy „Raport o inflacji”. Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, w resorcie nie prowadzi się obecnie prac związanych ze zmianami stawek VAT. 
                                      • 16.03.2016Podatki 2017: MF podniesie stawki VAT?
                                       W przypadku wystąpienia konieczności ograniczenia poziomu deficytu budżetowego może dojść do pozostawienia stawek podatku od towarów i usług (VAT) na obecnym poziomie lub nawet ich podniesienia – ocenia Narodowy Bank Polski, który opublikował we wtorek nowy „Raport o inflacji”. Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, w resorcie nie prowadzi się obecnie prac związanych ze zmianami stawek VAT. 
                                       • 10.02.2016Podatki na świecie: Portugalia podnosi podatki pośrednie
                                        Rząd Portugalii zmienia politykę podatkową – obciążenia podatkowe zostaną w większym stopniu skierowane na podatki pośrednie. Wzrosnąć ma m.in. opodatkowanie samochodów, paliw oraz banków. Decyzje portugalskich władz to głównie efekt obniżenia prognoz, na których oparty jest budżet tego kraju na 2016 r.
                                        • 07.01.2016Podatki 2016: Deflacja zagrozi wpływom podatkowym?
                                         Przedłużająca się deflacja stawia pod dużym znakiem zapytania realizację założeń budżetowych rządu, w tym tych dotyczących spodziewanych wpływów podatkowych – oceniają eksperci Pracodawców RP. Szczególnie zagrożone mogą być wpływy z podatków pośrednich, czyli m.in. podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego. 
                                         • 15.12.2015Podatki 2016: Nowe podatki przyniosą budżetowi ok. 7,5 mld zł
                                          Wprowadzenie podatku bankowego oraz tzw. podatku od hipermarketów przyniesie w przyszłym wzrost wpływów budżetowych o ok. 7,5 mld zł – wynika z projektu ustawy budżetowej na rok 2016 r. Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt przyszłorocznego budżetu skierowano już na wtorkowe posiedzenie rządu.
                                          • 04.12.2015Podatki 2015: Wpływy z VAT mniejsze o ponad 13 mld zł
                                           W 2015 r. wpływy podatkowe z podatku od towarów i usług (VAT) będą niższe o 13,3 mld zł względem zaplanowanych w tegorocznej ustawie budżetowej dochodów - poinformowało Ministerstwo Finansów. Rząd zamierza znowelizować budżet na 2015 r. Przewidziano zmniejszenie wysokości dochodów budżetu w sumie o 10,5 mld zł.
                                           • 03.12.2015Podatki 2015: Wpływy z VAT mniejsze o ponad 13 mld zł
                                            W 2015 r. wpływy podatkowe z podatku od towarów i usług (VAT) będą niższe o 13,3 mld zł względem zaplanowanych w tegorocznej ustawie budżetowej dochodów – poinformowało Ministerstwo Finansów. Rząd zamierza znowelizować budżet na 2015 r. Przewidziano zmniejszenie wysokości dochodów budżetu w sumie o 10,5 mld zł.
                                            • 17.09.2015Podatki na świecie: Włochy wprowadzą nowy podatek cyfrowy
                                             Premier Włoch Matteo Renzi zapowiedział wprowadzenie w 2017 r. tzw. podatku cyfrowego. Włochy już wcześniej chciały wprowadzić tego typu daninę, ale ostatecznie musiały się w 2014 r. wycofać z tego planu. Na przeszkodzie stanęła wtedy Komisja Europejska, która wskazała, że proponowana ustawa narusza przepisy unijne.
                                             • 04.09.2015Podatki na świecie: Izrael szykuje obniżkę VAT i podatku korporacyjnego
                                              Władze Izraela rozważają obniżkę niektórych podatków, co miałoby skutkować pobudzeniem gospodarki tego państwa. Jak stwierdził minister finansów Mosze Kahlon, w grę mogłaby wchodzić obniżka podatku od towarów i usług (VAT) oraz dotyczącego firm podatku korporacyjnego.
                                              • 20.08.2015Podatki na świecie: Arabia Saudyjska wprowadzi podatek VAT?
                                               Arabia Saudyjska powinna zacząć odchodzić od uzależnienia wpływów budżetowych od dochodów z wydobywania i sprzedaży ropy naftowej – twierdzi Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), który w wydanym stanowisku proponuje saudyjskiemu rządowi wprowadzenie m.in. podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku od nieruchomości.
                                               • 01.07.2015Niższe stawki VAT dopiero od 2017 r.?
                                                Interpelacja nr 33052 do ministra finansów w sprawie powrotu do 22% stawki podatku VAT
                                                • 27.05.2015Wpływy z VAT wyższe od oczekiwań
                                                 W ubiegłym roku wpływy z podatku od towarów i usług (VAT) były o ponad 8 mld zł wyższe od oczekiwań – wynika z przyjętego przez rząd we wtorek sprawozdania resortu finansów. W całościowym ujęciu dochody budżetowe wyniosły 283,5 mld zł, podczas gdy w ustawie budżetowej zakładano wpływy na poziomie 277,7 mld zł.
                                                 • 27.05.2015Kiedy możliwe będzie zwiększenie kwoty wolnej od podatku?
                                                  Zdjęcie z Polski przez Komisję Europejską tzw. procedury nadmiernego deficytu może otworzyć drogę m.in. do powrotu do niższych stawek VAT i zwiększenia kwoty wolnej od podatku PIT - wynika z zapowiedzi Ministerstwa Finansów. Jak stwierdził minister Mateusz Szczurek, po zatwierdzeniu decyzji KE Polska będzie mieć możliwość rozluźnienia polityki budżetowej.
                                                  • 26.05.2015Kiedy możliwe będzie zwiększenie kwoty wolnej od podatku?
                                                   Zdjęcie z Polski przez Komisję Europejską tzw. procedury nadmiernego deficytu może otworzyć drogę m.in. do powrotu do niższych stawek VAT i zwiększenia kwoty wolnej od podatku PIT – wynika z zapowiedzi Ministerstwa Finansów. Jak stwierdził minister Mateusz Szczurek, po zatwierdzeniu decyzji KE Polska będzie mieć możliwość rozluźnienia polityki budżetowej.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] ... [ 6 ] następna strona »