Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odpowiedzialność głównego księgowego

 • 07.07.2014Ubezpieczenie D&O - kto jest objęty ochroną?
  Polisa D&O obejmować może szerokie grono ubezpieczonych, a do jej głównych adresatów należy zaliczyć członków zarządu. Są to osoby, które bezsprzecznie ponoszą odpowiedzialność za zarządzanie firmą. Liczne przepisy określają np. odpowiedzialność zarządu w stosunku do szkód wyrządzonych spółce, wierzycielom spółki, czy odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji w przypadku oferowania papierów wartościowych.
  • 27.06.2014Ubezpieczenie D&O – co to jest i jaką zapewnia ochronę?
   Ubezpieczenie D&O (ang. Directors and Officers) jest produktem ubezpieczeniowym chroniącym osoby zarządzające spółkami. Powstało jako odpowiedź na wprowadzenie w przepisach prawa i praktyce orzeczniczej osobistej odpowiedzialności osób zarządzających przedsiębiorstwami. Na zachodzie ubezpieczenie to jest obecne od dziesiątek lat i jest bardzo popularne wśród kadry kierowniczej zarówno wielkich koncernów, jak i małych prywatnych firm. Nierzadko zdarzają się przypadki, gdy menadżerowie warunkują podjęcie się zarządzania spółką tylko, jeżeli ta zagwarantuje zakup takiego ubezpieczenia.
   • 09.12.2013Księgowy na celowniku - jak zminimalizować ryzyka
    Praca księgowego i innych osób, które wykonują lub nadzorują wykonywanie czynności księgowych obarczona jest dużą odpowiedzialnością. Kształtuje się ona w różny sposób w kontekście rodzaju odpowiedzialności prawnej, formy w jakiej księgowy wykonuje czynności księgowe.
    • 16.11.2011Inwentaryzacja w drodze weryfikacji – najważniejsze zasady
     Porównanie stanów określonych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi jest trzecią z możliwych form inwentaryzacji. Metoda ta polega na porównaniu stanów wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz weryfikacji realnej wartości inwentaryzowanego składnika na dzień bilansowy.
     • 06.02.2008Czas pracy głównego księgowego

      Pytanie: Jakie specjalne zasady w zakresie organizacji czasu pracy występują w odniesieniu do głównego księgowego w firmie?