Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

altana czy budynek

 • 26.03.2012Zewnętrzny obmiar altany a podatek od nieruchomości
  Z uzasadnienia: Ocieplenie altany niewątpliwie zwiększa powierzchnię, którą altana zajmuje w terenie, lecz nie może powiększyć jej powierzchni użytkowej czyli powierzchni budynku wyliczonej w oparciu o fizyczny obmiar jego powierzchni po wewnętrznej długości ścian. Tym samym w takim przypadku nie ma podstaw prawnych do naliczenia podatku od nieruchomości.
  • 30.05.2011Tarasu nie wlicza się do powierzchni użytkowej altany
   Ustalając powierzchnię budynku podległą opodatkowaniu w podatku od nieruchomości należy - zgodnie z definicją legalną budynku z art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - uwzględnić przestrzeń wydzieloną przegrodami budowlanymi (ścianami), mierząc po ich zewnętrznych krawędziach, które wyznaczają linie graniczne pomiędzy budynkiem jako całością, a wolną przestrzenią w otoczeniu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
   • 30.09.2009Orzecznictwo podatkowe: Taras tarasowi nie równy
    Z uzasadnienia: Aby wliczyć do powierzchni użytkowej altany taras, musiałby być on wydzielony z przestrzeni, za pomocą przegród budowlanych. Tymczasem w omawianej sprawie taras jedynie z dwóch stron jest zabudowany ścianami altany natomiast z pozostałych dwóch stron jest otwarty. Tak więc nie można uznać, tak wydzielonej z przestrzeni części zwanej przez strony sporu "tarasem" za część obiektu budowlanego wydzieloną z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, której powierzchnię należy wliczyć do powierzchni użytkowej przedmiotowej altany. Tym samym nie było podstaw prawnych do naliczenia podatku od nieruchomości.