Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Podatek naliczony duplikatu faktury

 • 07.08.2020Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
  Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
  • 06.08.2020Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
   Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
   • 29.05.2020Rozliczenie VAT z faktury korygujcej przy braku odliczenia z faktury pierwotnej
    Przedsibiorca, który otrzyma najpierw faktur korygujc nie moe dokona zmniejszenia kwoty podatku naliczonego bez ujcia wczeniej faktury pierwotnej. Jak prawidowo zachowa si w takiej sytuacji? W praktyce najlepiej wystpi do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktury pierwotnej, a nastpnie za faktury korygujcej. 
    • 29.08.2019Rozliczenie VAT z faktury korygujcej przy braku odliczenia z faktury pierwotnej
     Przedsibiorca, który otrzyma najpierw faktur korygujc nie moe dokona zmniejszenia kwoty podatku naliczonego bez ujcia najpierw faktury pierwotnej. Praktyczn wskazówk dla podatnika jak prawidowo zachowa si w takiej sytuacji jest wystpienie do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktury pierwotnej nastpnie za faktury korygujcej. 
     • 20.03.2019Prawo i termin odliczenia VAT z duplikatów faktur
      Pytanie: Czy Wnioskodawca moe odliczy VAT od zakupu nieruchomoci, w miesicu grudniu 2018 r., lub dwóch nastpnych okresach rozliczeniowych, z duplikatów faktur VAT otrzymanych od sprzedawcy w dniu 12 grudnia 2018 r.; w fakturach VAT duplikat ani w fakturach pierwotnych nie zosta podany numer NIP?
      • 20.11.2018Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
       Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
       • 01.03.2018Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
        Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221; dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
        • 27.12.2017Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsibiorców - pytania i odpowiedzi
         Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsibiorcy za dany okres. Przesya si go wycznie w wersji elektronicznej. Dane s pobierane bezporednio z systemów finansowo-ksigowych przedsibiorstwa. JPK posiada okrelony ukad i format (schemat xml), który uatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyaj JPK_VAT, czyli ewidencj zakupu i sprzeday VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadz ksigowo w formie elektronicznej, przekazuj inne struktury JPK na danie organów podatkowych.
         • 28.11.2017Odliczenie VAT z duplikatu faktury
          Zgodnie z zasad ogóln w zakresie, w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych, podatnikowi VAT przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego.
          • 27.11.2017Odliczenie VAT z duplikatu faktury
           Zgodnie z zasad ogóln w zakresie, w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych, podatnikowi VAT przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego.
           • 05.07.2017Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
            Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221; dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
            • 28.10.2016Duplikat faktury. Skutki w podatku dochodowym i VAT
             Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z pón. zm.; dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
             • 27.10.2016Duplikat faktury. Skutki w podatku dochodowym i VAT
              Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z pón. zm.; dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
              • 20.07.2016Duplikaty faktur a rozliczenie podatkw
               Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z pn. zm.; dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, ktra powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
               • 13.07.2016Odliczenie VAT z faktur, ktrych papierowa forma zostanie zniszczona
                Pytanie podatnika: Czy dopuszczalne jest przechowywanie otrzymywanych i wystawianych przez Spk dokumentw (w szczeglnoci faktur zakupu i sprzeday, faktur korygujcych, not obcieniowych oraz rachunkw) wycznie w formie elektronicznej i niszczenie papierowych oryginaw tych dokumentw? Czy Spka zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w wystawionych fakturach, jeeli bd one przechowywane wycznie w formie elektronicznej?
                • 20.05.2016Kiedy mona odliczy VAT z duplikatu faktury?
                 Duplikat faktury ma moc prawn rwn fakturze pierwotnej, dokumentuje w ten sam sposb to samo zdarzenie gospodarcze co faktura i stanowi na rwni z ni podstaw do odliczenia podatku naliczonego. Trzeba jednak pamita o pewnej kwestii.
                 • 19.05.2016Kiedy mona odliczy VAT z duplikatu faktury?
                  Duplikat faktury ma moc prawn rwn fakturze pierwotnej, dokumentuje w ten sam sposb to samo zdarzenie gospodarcze co faktura i stanowi na rwni z ni podstaw do odliczenia podatku naliczonego. Trzeba jednak pamita o pewnej kwestii.
                  • 05.08.2015VAT. Termin odliczenia podatku naliczonego
                   Pytanie podatnika: Czy prawo do odliczenia podatku naliczonego, naley liczy od okresu, w ktrym Spka otrzymaa faktur a nie od okresu, w ktrym u sprzedawcy powsta obowizek podatkowy?
                   • 10.06.2015Odliczanie VAT z duplikatu faktury
                    Faktury su udokumentowaniu zdarze gospodarczych i s podstaw do odliczania podatku naliczonego. Zdarza si jednak, e cz z nich moe ulec uszkodzeniu lub zaginiciu - wwczas konieczne jest wystawienie duplikatu faktury. Powstaje pytanie czy istniej specjalne terminy odliczania VAT z duplikatw faktur, od czego zalee bdzie sposb ich rozliczania i jakie zasady
                    • 09.06.2015Odliczanie VAT z duplikatu faktury
                     Faktury su udokumentowaniu zdarze gospodarczych i s podstaw do odliczania podatku naliczonego. Zdarza si jednak, e cz z nich moe ulec uszkodzeniu lub zaginiciu - wwczas konieczne jest wystawienie duplikatu faktury. Powstaje pytanie czy istniej specjalne terminy odliczania VAT z duplikatw faktur, od czego zalee bdzie sposb ich rozliczania i jakie zasady
                     • 12.05.2015Czy mona odliczy VAT z duplikatu faktury?
                      Podstawowe zasady dotyczce odliczania podatku naliczonego zostay sformuowane w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm.). Wyjania je dokadnie interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 kwietnia 2015 r., nr IBPP2/4512-35/15/ICz.
                      • 11.05.2015Czy mona odliczy VAT z duplikatu faktury?
                       Podstawowe zasady dotyczce odliczania podatku naliczonego zostay sformuowane w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm.).
                       • 14.01.2015Odliczenie VAT z faktury otrzymanej z opnieniem
                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma moliwo odliczenia VAT w deklaracji podatkowej za jeden z dwch nastpnych okresw rozliczeniowych, nastpujcych po okresie, w ktrym naby prawo do odliczenia, rozumianym jako okres, w ktrym zostay cznie spenione obydwa warunki przewidziane w przepisach, tj. w stosunku do danej transakcji, powsta obowizek podatkowy i Wnioskodawca otrzyma faktur?
                        • 03.09.2014Brak faktury a prawo odliczenia VAT
                         Z uzasadnienia: Podatnik dla wykazania podatku naliczonego musi posiada faktur z ktrej podatek ten wynika i to a przez cay okres do przedawnienia zobowizania podatkowego. Jest on zobowizany okaza j organom podatkowym i nie s one zobowizane do zastpowania go w tym obowizku przez poszukiwanie faktury, ktrej podatnik nie posiada w czasie kontroli. aden przepis prawa podatkowego nie uprawnia organw podatkowych do dania od kontrahentw kontrolowanych podmiotw wystawienia dla tych podmiotw duplikatw faktur VAT pomidzy zbywc a kontrolowanym. Obowizek uzyskania duplikatw w przypadku utraty oryginaw faktur ciy na podatniku.
                         • 11.06.2013Ulga na ze dugi - wtpliwoci podatnikw
                          Od pocztku tego roku obowizuj zmienione zasady dokonywania korekty podatku nalenego oraz naliczonego z tytuu nieuregulowanych nalenoci, tzw. ulga na ze dugi. Przyjrzyjmy si zatem stanowisku organw podatkowych oraz gwnym wtpliwociom, ktre rodz si u podatnikw w zwizku ze stosowaniem tych przepisw.
                          • 25.01.2013Odliczenie VAT z duplikatw faktur
                           Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 2007 r. naby usug magazynow. Faktury z tego tytuu nigdy nie dotary do dziau ksigowoci Spki, nie zostay zarejestrowane ani zaksigowane, a co za tym idzie, podatek naleny nie zosta pomniejszony o podatek naliczony z niniejszych faktur. Wnioskodawca nie uregulowa nalenoci ze spornych faktur VAT. Wnioskodawca zwrci si z prob o wystawienie duplikatw spornych faktur, co nastpio w marcu 2012 r. W chwili obecnej uregulowano zobowizanie wynikajce z przedmiotowych faktur. Czy Spka ma prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarw i usug z duplikatw niniejszych faktur?
                           • 21.09.2012Odliczenie VAT z duplikatu faktury
                            W sytuacji, gdy nabywca towaru (usugi) nie posiada oryginau faktury VAT lub faktury VAT korygujcej, moe on zwrci si do sprzedawcy o wystawienie duplikatu dokumentu. Naley tu jednak zaznaczy, e wystawienie duplikatu faktury nie jest ponownym wystawieniem faktury VAT. Jest to jedynie odtworzenie faktury/faktury korygujcej zgodnie z danymi zawartymi na jej kopii. Potwierdza zatem stan faktyczny wynikajcy z oryginau dokumentu.
                            • 24.02.2012Termin rozliczenia VAT z tytuu importu towarw
                             Pytanie podatnika: W jakim terminie podatnik ma prawo do rozliczenia naliczonego podatku VAT z tytuu importu towarw? W miesicu otrzymania przez przedstawiciela – agencj celn potwierdzonej kopii zgoszenia oraz dwch kolejnych czy wedug daty odbioru SAD, wynikajcej z kopii, jako daty pierwotnego odbioru przez przedstawiciela bezporedniego?
                             • 14.12.2011Prawo do odliczenia VAT z duplikatw faktur
                              Pytanie podatnika: W maju 2007 r. Wnioskodawczyni wraz z mem nabya 2 lokale uytkowe celem prowadzenia w nich dziaalnoci gospodarczej. Nabycie przedmiotowych lokali zostao potwierdzone aktem notarialnym, w ktrym jako nabywc okrelono maonkw nieposiadajcych rozdzielnoci majtkowej. W padzierniku 2007 r. Wnioskodawczyni zarejestrowaa dziaalno i dokonaa zgoszenia rejestracyjnego na potrzeby podatku VAT. Z uwagi na fakt braku faktur dokumentujcych zakup ww. lokali Wnioskodawczyni wystpia do sprzedawcy o wystawienie duplikatu tych faktur. Otrzymaa je w kwietniu 2011 r. W jaki sposb Wnioskodawczyni powinna dokona odliczenia podatku VAT wynikajcego z tych duplikatw?
                              • 26.09.2011Protok z kontroli jako dowd istnienia faktur
                               Faktyczny brak faktur VAT, utraconych w zwizku z poarem, w przypadku gdy ich istnienie zostao potwierdzone przez pracownikw uprawnionego organu - nie pozbawio podatnika moliwoci skorzystania z obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego przy nabyciu towarw i usug, za dany okres rozliczeniowy - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.
                               • 17.05.2011Moment odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury
                                Gdy nabywca towaru lub usugi nie posiada oryginau faktury VAT lub faktury VAT korygujcej, moe zwrci si do sprzedawcy o wystawienie duplikatu dokumentu. Wystawienie duplikatu faktury nie jest ponownym wystawieniem faktury VAT. Jest to jedynie odtworzenie faktury/faktury korygujcej zgodnie z danymi zawartymi na jej kopii. Potwierdza zatem stan faktyczny wynikajcy z oryginau dokumentu.
                                • 21.04.2011NSA: Brak duplikatw faktur powoduje utrat prawa do odliczenia VAT
                                 Z uzasadnienia: Dla kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego istotnym jest, czy w momencie korzystania, w ramach skadanej deklaracji podatkowej z tego prawa, podatnik dysponowa stosownymi oryginaami faktur dokumentujcymi podatek naliczony. Jednak potwierdzenie tego stanu rzeczy w momencie kontroli podatkowej powinno wynika z dokumentacji rdowej przechowywanej przez podatnika. W sytuacji gdy podatnik utraci t dokumentacj w wyniku poaru, winien swoje uprawnienie wykaza stosownymi duplikatami faktur.
                                 • 17.01.2011Wydatki na wniosek o dotacje s kosztem porednim
                                  Pytanie podatnika: Czy wydatek poniesiony na usug dotyczc sporzdzenia wniosku o dotacj bdzie stanowi koszt podlegajcy bezporedniemu zaliczeniu i wpisaniu do podatkowej ksigi przychodw i rozchodw na podstawie faktury, czy te bdzie stanowi koszt zwikszajcy warto pocztkow rodkw trwaych?
                                  • 14.07.2010Prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie duplikatu faktury VAT
                                   Pytanie podatnika: W 2009 r. zakupia Pani wraz z mem dziaki rekreacyjne od Agencji Nieruchomoci Rolnych. Dziaki zostay nabyte w celu budowy w przyszoci maego orodka rekreacyjnego, celem prowadzenia w nim dziaalnoci gospodarczej, opodatkowanej podatkiem od towarw i usug. Nabycie przedmiotowego gruntu zostao udokumentowane aktem notarialnym, w ktrym jako nabywc okrelono maonkw - maonkowie nie posiadaj rozdzielnoci majtkowej. Sprzedawca wystawi rwnie faktur VAT, dokumentujc t transakcj. Faktury tej nigdy Pani nie otrzymaa i nie posiada wiedzy, co si z ni stao. Zakup tego gruntu nie zosta te zaksigowany w prowadzonych w zwizku z dziaalnoci gospodarcz ewidencjach. W zwizku z zauwaonym brakiem zoya Pani wniosek do sprzedawcy o wystawienie duplikatu przedmiotowej faktury. Czy przysuguje Pani prawo do odliczenia podatku od towarw i usug na podstawie duplikatu faktury?
                                   • 04.05.2009Nie ma faktury, nie ma odliczenia VAT
                                    Pytanie podatnika: W jaki sposb A powinna zaksigowa obecnie po upywie prawie 4 lat faktur, ktrej fizycznie nie posiada (firma B odmwia przesania duplikatu) a faktura naszym zdaniem powinna by obciona stawk VAT 7%?
                                    • 14.09.2007Prawo do odliczenia w momencie otrzymania oryginau, czy duplikatu faktury?
                                     Pytanie podatnika: Czy kwot podatku VAT tj. 12 760 z z faktury VAT nr x z dnia 30.06.2004 r., ktrej duplikat otrzymaa 29.12.2006 r. moe rozliczy jako podatek naliczony w poz. 47 deklaracji VAT-7 za miesic grudzie 2006 lub stycze 2007 czyli w miesicu otrzymania duplikatu faktury lub miesicu nastpnym, czy moe powysza kwota podatku VAT powinna zosta rozliczona poprzez korekt deklaracji VAT-7 za miesic czerwiec 2004 roku?