Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

10.06.2015

Odliczanie VAT z duplikatu faktury

Faktury służą udokumentowaniu zdarzeń gospodarczych i są podstawą do odliczania podatku naliczonego. Zdarza się jednak, że część z nich może ulec uszkodzeniu lub zaginięciu - wówczas konieczne jest wystawienie duplikatu faktury. Powstaje pytanie czy istnieją specjalne terminy odliczania VAT z duplikatów faktur, od czego zależeć będzie sposób ich rozliczania i jakie zasady

Zasady wystawiania duplikatów faktur

Od 1 stycznia 2014 r. w życie weszły zaktualizowane ustalenia na temat zasad wystawiania duplikatów faktur, a zawarto je w art. 106l ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm). Wynika z nich, że duplikat faktury jest możliwy do wystawienia jeśli pierwotna faktura uległa zniszczeniu lub zaginięciu. Tylko w takim przypadku podatnik (lub osoba przez niego upoważniona) ma prawo wystawić nową fakturę, która będzie zawierała dokładnie te same dane, co jej pierwsza wersja. Elementami dodatkowymi, które muszą się na niej znaleźć są: słowo DUPLIKAT oraz data wystawienia duplikatu.

Istnieje także możliwość wystawienia duplikatu faktury przez nabywcę towaru, jeśli z wnioskiem takim występuje sprzedawca. Jest on zobowiązany do wystawienia faktury także wówczas, jeśli to on był osobą wystawiającą fakturę pierwotną lub korzystał z usługi samofakturowania. Należy wiedzieć, że przepisy prawne o podatku od towarów i usług nie zawierają żadnych informacji co do obniżania podatku należnego o podatek naliczony wynikający z duplikatu faktury. Oznacza to, że duplikat ten powinno traktować się dokładnie tak, jak pierwotną, tradycyjną fakturę.

Możliwość odliczenia podatku o kwotę podatku naliczonego

Jeśli towary lub usługi wykorzystywane są do czynności opodatkowanych, to podatnikowi przysługuje prawo odliczenia kwoty podatku naliczonego od podatku należnego. Aby zaistniała możliwość dokonania takiego odliczenia konieczne jest wyznaczenie momentu powstania obowiązku podatkowego, a dodatkowo - podatnik musi być w posiadaniu faktury dokumentującej daną transakcję. Warto wiedzieć, kiedy istnieje możliwość odliczenia podatku o kwotę podatku naliczonego.

Podstawową zasadą upoważniającą do tego typu odliczeń jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim odliczeń może dokonywać jedynie podatnik podatku od towarów i usług, przy których nabyciu naliczono podatek. Po drugie nabyte towary lub usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych - takich, których następstwem będzie zaistnienie momentu obowiązku podatkowego.

Liczne interpretacje indywidualne czy decyzje dyrektorów izb skarbowych podkreślają, że towary i usługi, które po nabyciu nie są przeznaczone i wykorzystywane do czynności opodatkowanych, co znaczy, że przeznaczone są do wykorzystania w czynnościach zwolnionych od podatku VAT bądź niepodlegających temu podatkowi - nie mogą stanowić podstawy do odliczania podatku naliczonego od podatku należnego. Znaczenie tu mają przede wszystkim okoliczności nabycia towarów i usług, w odniesieniu do rodzaju działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatnika.

Wszystko to wpływa także na zasadę niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Oznacza ona możliwość natychmiastowego odliczenia podatku naliczonego, zanim jeszcze nabyte usługi lub towary zaczną być użytkowane na rzecz działalności opodatkowanej. Wyżej opisane rozliczenia mogą być dokonywane w ściśle określonych terminach określonych w art. 86 ust. 10–13 ustawy.

Rozliczenie VAT na podstawie duplikatu faktury

Rozliczeń podatku należnego i naliczonego można dokonać w okresie, w którym:

  • powstał obowiązek podatkowy,
  • podatnik posiada fakturę potwierdzającą transakcję,
  • rzeczywiście nabyto towary lub usługi.

W przypadku, kiedy podatnik nie możne posługiwać się fakturą, ponieważ uległa zniszczeniu lub zaginięciu, koniecznie musi postarać się o uzyskanie duplikatu, który ma taką samą moc, jak faktura pierwotna. Tym samym zasadne jest odliczanie podatku naliczonego przez firmy, które posiadają jedynie duplikat faktury, jeśli nie zostało to zrobione z faktury pierwotnej.

W przypadku, kiedy podatek naliczony został już odliczony od podatku należnego, a faktura zaginęła lub zniszczyła się - podatnik po otrzymaniu duplikatu nie możne przeprowadzić tej czynności ponownie. Takie rozumienie wynika z przepisów prawnych o prawie podatkowym, potwierdzone dostępnymi interpretacjami indywidualnymi.

Michał Kaczmarski, specjalista w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego z biura rachunkowo-podatkowego Kognitariat w Warszawie

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz