Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatki 2014 pit

 • 21.02.2014Podatki 2015: Część deklaracji podatkowych złożymy tylko przez internet
  Od przyszłego roku deklaracje podatkowe, w tym również zeznania, wykazy i informacje, w wersji papierowej składać będą mogli jedynie niektórzy płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatnicy niebędący płatnikami tego podatku – wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw.
  • 21.02.2014PIT od przychodów uzyskiwanych z działów specjalnych produkcji rolnej
   Pytanie podatnika: Czy dochody Wnioskodawcy uzyskiwane ze szklarniowej uprawy sałaty, jako dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie norm szacunkowych dochodu rocznego, w sytuacji, gdy w pozostałym zakresie prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza opodatkowana jest liniowym podatkiem dochodowym, w oparciu o prowadzoną księgę przychodów i rozchodów?
   • 20.02.2014PIT za 2013. Jaki formularz wybrać?
    Zgodnie z ustawą o PIT, po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku następnego - podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowiązują tutaj następujące zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim więc formularzu należy rozliczyć dochody?
    • 20.02.2014Darowizna akcji oraz udziałów na rzecz żony a podatek dochodowy
     Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest właścicielem akcji oraz udziałów w spółkach kapitałowych z siedzibą na terytorium Polski. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny aktywów na rzecz swojej żony do jej majątku odrębnego spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
     • 19.02.2014Terminy. Zaliczka na PIT i CIT oraz wybór formy opłacania zaliczek
      Przypominamy, że jutro mija termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za styczeń 2014 r. 20-tego lutego to także ostateczny termin na złożenie zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz zawiadomienia o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników. Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz obowiązków podatkowych, których termin upływa 20 lutego 2014 r.:
      • 14.02.2014Podatki 2014: Zmiany w korekcie VAT a podatki dochodowe
       Zgodnie z ostatnią wersją projektu nowelizacji ustawy o VAT, zmiany w zasadach odliczania podatku naliczonego od samochodów osobowych wejdą w życie 1 kwietnia 2014 r. W tym samym terminie zmienią się również przepisy ustaw o podatkach dochodowych. Zmiany te mają charakter dostosowawczy do zmian w zakresie podatku od towarów i usług i polegają na wprowadzeniu ogólnych przepisów dotyczących przychodów i kosztów podatkowych związanych z korektą VAT.
       • 14.02.2014Opozycja proponuje nowelizację ustawy o PIT
        Prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu i sprzedaży przez rolników produktów rolnych, które pochodzą z własnej uprawy lub hodowli, powinno zostać uproszczone – twierdzi klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, który skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt zakłada pełne wyłączenie tego rodzaju działalności z opodatkowania podatkiem PIT.
        • 14.02.2014NSA: Korekta zeznania spadkodawcy a zwrot nadpłaty podatku
         Z uzasadnienia: Zeznanie złożone przez spadkodawcę sporządzone zostało prawidłowo, a także zaliczki odprowadzone przez niego obliczone zostały właściwie. Tym samym zobowiązanie podatkowe na dzień otwarcia spadku wykazane zostało prawidłowo. Późniejsze działania spadkobierców (zawarcie ugody na podstawie której wynagrodzenie objęte określonymi fakturami VAT nie było należne) nie stanowi podstawy do korekty przez organ podatkowy zobowiązań spadkodawcy. Zatem, spadkobiercy nie przysługuje uprawnienie do otrzymania zwrotu zadeklarowanego i zapłaconego PIT za 2008 r. oraz zaliczek na PIT wpłaconych w 2009 r. przez spadkodawcę.
         • 14.02.2014PIT za 2013: Odliczenie składek potrąconych przez ZUS z wyrównania zawieszonej emerytury
          Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni może odliczyć potrącone przez ZUS z wyrównania zawieszonej emerytury składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w zeznaniu podatkowym PIT za 2013 r. od sumy uzyskanych dochodów w 2013 r.?
          • 12.02.2014Podatki 2014: Zmiany w ustawie o 1 proc. podatku na OPP
           W marcu wejdzie w życie nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Podpisana we wtorek przez prezydenta Komorowskiego nowela zakłada wprowadzenie korzystnych dla OPP zmian. Organizacje będą miały więcej czasu na zgłoszenie do urzędu skarbowego numeru konta, na który wpływać mają pieniądze przekazane przez podatników w ramach odpisu 1 proc. podatku PIT.
           • 12.02.2014Podróże służbowe: Zwrot kosztów wyżywienia a zwolnienie z PIT
            Pytanie podatnika: Czy kwota zapłaconego przez pracodawcę na podstawie faktury wyżywienia pracownika delegowanego, obejmującej jednodniowe, jak również kilkudniowe zakwaterowanie na szkolenie, kurs, warsztaty, itp. podlega zwolnieniu na postawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w przykładowej sytuacji pracownikowi powinno opodatkować się kwotę posiłków zapewnionych przez pracodawcę ponad limit diety i co w związku z tym z wypłaconą częścią diety w wysokości 25% za kolację?
            • 11.02.2014Podatki 2014: Podatnicy złożyli rekordowo dużo e-deklaracji
             W ciągu pierwszego miesiąca 2014 r. podatnicy wysłali przez internet przeszło 3 mln e-deklaracji podatkowych – poinformowało Ministerstwo Finansów. W porównaniu do poprzedniego roku liczba ta jest wyższa aż o 36 proc.
             • 11.02.2014Skutki w PIT zaciągnięcia nieoprocentowanej pożyczki od pracodawcy
              Pytanie podatnika: Czy nieoprocentowana pożyczka zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a niespokrewnioną osobą fizyczną (spółka cywilna) będącą jednocześnie jego pracodawcą spowoduje powstanie nieodpłatnego świadczenia i będzie wymagała od Wnioskodawcy zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tytułu niezapłaconych pożyczkodawcy odsetek? Jeśli konieczne jest zapłacenie takiego podatku, to jak się go rozlicza (kiedy, w jakiej wysokości, w jakim dokumencie)? Jak wówczas nalicza się oprocentowanie?
              • 10.02.2014Nowa umowa podatkowa z Liberią
               Na ostatnim posiedzeniu sejmowym posłowie przyjęli ustawę o ratyfikacji umowy o wymianie informacji podatkowych, podpisanej przez Polskę i Liberię 7 sierpnia 2013 r. Dokument szczegółowo określa zasady współpracy między oboma państwami.
               • 05.02.2014Ulga mieszkaniowa w PIT: Zamiana mieszkań w rodzinie a wydatki na cele mieszkaniowe
                Pytanie podatnika: Czy w wyniku zamiany mieszkań pomiędzy Wnioskodawczynią a Jej rodzicami, dla Wnioskodawczyni powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego? Jeśli tak, to od jakiej kwoty będzie liczony?
                • 04.02.2014PIT od środków pieniężnych otrzymanych po rozwiązaniu spółki jawnej
                 Pytanie podatnika: Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki osobowej, środków pieniężnych z tytułu zakończenia działalności spółki osobowej poprzez jej rozwiązanie bez przeprowadzenia procedury likwidacji będzie skutkowało powstaniem po jego stronie przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
                 • 03.02.2014Wybór formy opodatkowania we wniosku EDG-1
                  Teza: Zaprezentowany przez organy podatkowe obu instancji pogląd, że zaznaczenie przez skarżącego we wniosku EDG-1 w rubryce 26 (Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej) pozycji nr 3 (Inne ewidencje) nie zastępuje oświadczenia (wniosku) o wyborze formy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jest niezgodny wynikiem prawidłowego wnioskowania prawniczego.
                  • 31.01.2014PIT za 2013: Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
                   Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy, obliczony według skali lub 19% stawką liniową, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że odliczeniu podlega jedynie część składki zdrowotnej. Odliczana kwota nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Dodajmy także, że ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składki do podatku wynikającego z przychodów, którego uzyskanie było podstawą poniesienia składki, tzn. jeżeli podatnik z powodu niskiego podatku z działalności gospodarczej nie ma możliwości odliczenia pełnej wysokości składek, to może odliczyć dalszą część składek od podatku wynikającego np. ze stosunku pracy.
                   • 29.01.2014Podatki 2014: Opodatkowanie PIT dochodów księży wikariuszy i proboszczów
                    O dochodach i rozliczeniach podatkowych księży krąży wiele opowieści. Bez wchodzenia w ocenę ich słuszności, sprawdźmy po prostu, w jaki sposób przepisy podatkowe regulują opodatkowanie księży, wikariuszy i proboszczów.
                    • 29.01.2014Rejestracja firmy: Jedno okienko a oświadczenie o wyborze ryczałtu
                     Zaprezentowany przez organy podatkowe obu instancji pogląd, że zaznaczenie przez skarżącego we wniosku EDG-1 w rubryce 26 (Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej) pozycji nr 3 (Inne ewidencje) nie zastępuje oświadczenia (wniosku) o wyborze formy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w przepisach art. 9a ust. 2 ustawy o PIT i w art. 9 ust. 1 ustawie o ryczałcie, jest niezgodny wynikiem prawidłowego wnioskowania prawniczego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
                     • 27.01.2014Tak, nie, nie, tak. Zabawy z fiskusem
                      Wydawanie interpretacji przez organy podatkowe zaczyna przypominać zabawę. Fiskus ogranicza się jedynie do udzielania odpowiedzi „tak” lub „nie”. Działania te, niestety, pochwalają również sądy. Szkoda, bo w ten sposób liczbę pytań i wątpliwości podatników tylko się mnoży.
                      • 24.01.2014Parametry i wskaźniki 2014: Pracownik
                       Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                       • 24.01.2014PIT za 2013: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
                        Zgodnie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki na ubezpieczenie społeczne, do których zalicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie było podstawą ich poniesienia. Zatem, jeżeli podatnik zapłacił w ramach działalności gospodarczej składki na własne ubezpieczenie społeczne, a w ramach działalności nie ma ich od czego odliczyć, może je uwzględnić przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o pracę czy najmu.
                        • 20.01.2014Podatki na świecie: Austria obniży stawki podatku PIT
                         Rządząca Austrią koalicja powołała grupę roboczą, która ma się zająć reformą systemu podatkowego. Zespół przygotuje propozycje zmian mających na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych. Zapowiedziano już m.in. obniżenie stawek opodatkowania dochodów.
                         • 17.01.201420 stycznia. Wybór formy opodatkowania PIT: Działalność gospodarcza
                          Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą do 20 stycznia br. muszą zdecydować o formie opodatkowania w 2014 roku. Przy czym, podatnicy, którzy w 2013 r. prowadzili działalność i byli opodatkowani w formie podatku liniowego, ryczałtem, w formie karty podatkowej czy na zasadach ogólnych, chcąc utrzymać tą formę opodatkowania nie muszą składać żadnego oświadczenia. Obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania mają bowiem tylko podatnicy, którzy zamierzają zmienić formę opodatkowania. Do 20 stycznia 2014 r. należy także złożyć zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opłacania ryczałtu.
                          • 17.01.201420 stycznia. Wybór formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
                           Podatnicy, którzy w 2014 r. chcą opłacać podatek od przychodów z tzw. najmu prywatnego w formie ryczałtu, muszą złożyć oświadczenie w urzędzie skarbowym do 20 stycznia 2014 r. Ten sam termin obowiązuje, gdy chcą zrezygnować z ryczałtu. Oświadczenie nie składają podatnicy, którzy nie zamierzają zmieniać dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia należy także złożyć zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opłacania ryczałtu. W tym terminie składa się również oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodów przez jednego z małżonków. Dotyczy to małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa, w przypadku gdy przedmiot najmu należy do ich wspólnego majątku.
                           • 16.01.2014Podatki 2014. Opodatkowanie PIT dochodu ze zbycia akcji
                            W przypadku, gdy do 31 grudnia 2013 r. podatnik uzyskał dochód ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny, wówczas wolny od podatku dochodowego był dochód w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Sprawdźmy, jak jest teraz.
                            • 13.01.2014Podatki 2014: Organy podatkowe otrzymają więcej uprawnień
                             W ramach czynności sprawdzających organy podatkowe będą mogły m.in. wstępnie weryfikować sprawy dotyczące przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach – wynika z założeń do projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej.
                             • 08.01.2014Wybór formy opodatkowania: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
                              Do 20 stycznia 2014 r. podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, a także ci, którzy osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, mogą zmienić dotychczas obowiązującą ich formę opodatkowania. Dla niektórych z nich korzystnym rozwiązaniem może być wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tę formę opodatkowania reguluje ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm., dalej: ustawa o ryczałcie).
                              • 03.01.2014Podatki 2014: IKZE zyskają pod względem podatkowym
                               Podpisana niedawno przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa o zmianach w OFE nie oznacza tylko częściowej likwidacji II filara emerytalnego. W ustawie przewidziano też kilka zmian dotyczących Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), czyli części III filara. Konta te staną się atrakcyjniejsze pod względem podatkowym.
                               • 02.01.2014Podatki 2014: Noworoczne zmiany w ustawach o PIT i CIT
                                Wraz z początkiem 2014 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustaw podatkowych. Do zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) włączone zostały spółki komandytowo-akcyjne (SKA). Wśród pozostałych zmian znajduje się m.in. wprowadzenie zwolnienia z PIT dochodów pochodzących ze sprzedaży praw majątkowych, otrzymanych darowizną albo odziedziczonych.
                                • 30.12.2013Podatki 2014: Odliczenie kosztów nabycia papierów wartościowych
                                 Jedną ze zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, która wchodzi w życie 1 stycznia 2014 r. jest możliwość pomniejszenia przez spadkobierców przychodów ze zbycia udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, o koszty poniesione na ich nabycie przez spadkodawców.
                                 • 16.12.2013Podatki 2014: Zmiany ws. 1% podatku na OPP
                                  Organizacje pożytku publicznego (OPP) będą mieć czas na zgłoszenie do urzędu skarbowego numeru rachunku, na który przekazane mają zostać środki z tytułu 1 proc. PIT, do 30 czerwca danego roku, a nie jak dotychczas 31 stycznia – wynika z uchwalonej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
                                  • 13.12.2013Nadchodzi zmierzch polisolokat
                                   Najprawdopodobniej już w pierwszej połowie 2014 r. zyski z tzw. polisolokat zostaną opodatkowane podatkiem dochodowym. To kolejny – po opodatkowaniu lokat z dzienną kapitalizacją – krok mający na celu ograniczenie możliwości optymalizacji podatkowej. Do planów Ministerstwa Finansów od dłuższego czasu dostosowują się banki oferujące polisolokaty, zazwyczaj usuwając je ze swojej oferty.
                                   • 12.12.2013Podatki 2014: Nowy wzór formularza PIT-16
                                    W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, czyli formularza PIT-16. Względem obecnej wersji nowy wzór będzie zawierał mniej pól do podawania danych identyfikacyjnych.
                                    • 10.12.2013Nowe umowy podatkowe z Wyspami Dziewiczymi i Kajmanami
                                     Polska podpisała umowy w sprawie wymiany informacji podatkowych z Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi oraz Kajmanami. Przepisy obejmują m.in. procedury wymiany informacji na żądanie oraz współpracy przy ściganiu w sprawach dotyczących przestępstw podatkowych.
                                     • 10.12.2013Nie wszystkie odszkodowania są zwolnione z PIT
                                      Interpelacja nr 21715 do ministra finansów w sprawie stanowiska na temat opodatkowania otrzymanych odszkodowań podatkiem dochodowym od osób fizycznych
                                      • 05.12.2013Podatki na świecie: Hiszpania obniży stawki podatków dochodowych
                                       Hiszpania diametralnie zmieni prowadzoną przez siebie politykę podatkową. Decyzje podjęte w ostatnich latach, kiedy Madryt raczej zwiększał – podobnie jak obecnie m.in. Francja – presję fiskalną, okazały się nieskuteczne. Obecny rząd Mariano Rajoya zapowiedział obniżenie podatków dochodowych. Dojdzie do tego najprawdopodobniej w 2015 r.
                                       • 28.11.2013Podatki 2014: Nowe wzory NIP
                                        Wraz z początkiem 2014 r. zmianie ulegną wzory formularzy NIP oraz zgłoszenia ZAP-3 – wynika z opublikowanego wczoraj przez resort finansów projektu nowego rozporządzenia ws. zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych. Z katalogu znikną m.in. wzory załączników NIP-B i NIP-C. Pozostałe modyfikacje mają charakter przede wszystkim redakcyjny.
                                        • 27.11.2013Prezydent podpisał nowelę ustaw o PIT i CIT
                                         Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek nowelizację ustaw o podatkach PIT i CIT. Nowela zakłada m.in. objęcie podatkiem CIT spółek komandytowo-akcyjnych (SKA) oraz zmianę zasad opodatkowania transakcji sekurytyzacyjnych.
                                         • 25.11.2013Sprzedaż nieruchomości z majątku odrębnego a prawo do ulgi przy meldunku małżonka
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest właścicielem lokalu mieszkalnego, przy czym stroną kupującą wymienioną w akcie notarialnym z 23 października 2008 r. jest tylko wnioskodawca, bez małżonki, choć był już wtedy w związku małżeńskim. W mieszkaniu tym zameldowana jest tylko żona. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwała ulga meldunkowa przy sprzedaży ww. lokalu? Czy od 1 stycznia 2014 r. (po upływie 5 pełnych lat) bez względu na wszystko Wnioskodawca będzie zwolniony z podatku?
                                          • 14.11.2013Służebność przesyłu a podatki. Będzie nowe zwolnienie
                                           Wynagrodzenia związane z ustanowieniem służebności przesyłu zostaną zwolnione z opodatkowania – wprowadzenie nowego zwolnienia zapisano w projekcie nowelizacji ustaw o PIT i CIT, opublikowanego niedawno przez resort finansów.
                                           • 13.11.2013Składki zdrowotne rolników - zmiany od 2014 roku
                                            Z początkiem przyszłego roku zmianie ulegnie wysokość składki zdrowotnej rolników prowadzących działy specjalne. Od 1 stycznia najniższa miesięczna składka wynosić będzie dokładnie 151 zł. Aktualnie jest to jeszcze 144 zł. Wzrost jest związany z podniesieniem wysokości płacy minimalnej z 1600 zł w 2013 do 1680 zł w 2014 r.
                                            • 13.11.2013Rząd wraca do pomysłu opodatkowania polisolokat
                                             Zyski z tzw. polisolokat zostaną opodatkowane podatkiem dochodowym – wynika z nowej wersji projektu nowelizacji ustaw o PIT i CIT, opublikowanego przez resort finansów. Zmianie ulegną też zasady opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez klientów banku w związku z prowadzeniem rachunku bankowego.
                                             • 25.10.2013Podatki 2014: Nowy wzór wniosku PIT-16
                                              Od przyszłego roku obowiązywać będzie nowy wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, czyli formularza PIT-16. Projekt rozporządzenia resortu finansów przewiduje – w porównaniu do obecnej wersji – zmniejszenie zakresu wymaganych danych identyfikacyjnych.
                                              • 23.10.2013Podatki 2014: Zmiany w ustawach o PIT i CIT
                                               W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu zmian w ustawach podatkowych. Pierwotnie nowela miała dotyczyć tylko opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych (SKA), ale sejmowa komisja ds. finansów publicznych dodała do projektu również kilka innych zapisów, w tym głównie o nowych zwolnieniach z podatku PIT.
                                               • 14.10.2013Jak zawsze na ostatnią chwilę
                                                Ustawodawca od lat przyzwyczaja podatników, że lubi działać z zaskoczenia. Przepisy uchwalane są na ostatnią chwilę i - tak naprawdę – nigdy do końca nie wiadomo, jaki przybiorą ostateczny kształt. Rządzący wciąż chyba pozostają pod wrażeniem bajki o Kopciuszku i tak jak on chcą się bawić a potem tylko zdążyć przed północą.
                                                • 09.10.2013Podatki 2014: Nowe wzory PIT
                                                 W rozliczeniach w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obowiązywać będą nowe wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych PIT – wynika z projektu rozporządzenia, opublikowanego przez resort finansów. Nowe formularze mają mieć zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2013 r.
                                                 • 04.10.2013Podatki 2014: Wzrosną normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
                                                  W 2014 r. podatek dochodowy od osób fizycznych osiągających przychód z działów specjalnych produkcji rolnej będzie o prawie 4% wyższy niż w 2013 r. Taki wniosek wypływa z opublikowanego we wtorek rozporządzenia ministra finansów określającego normy szacunkowe obowiązujące w przyszłym roku. Podwyżka ominie osoby prowadzące wylęgarnie drobiu, a także hodowców białych myszy laboratoryjnych, a wynika to jedynie z zasad zaokrąglania.
                                                  • 03.10.2013Podatki 2014: Najważniejsze limity - rachunkowość, PIT, CIT i VAT
                                                   Przełom września i października jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowiązków przedsiębiorców. Z nim właśnie ustawodawca wiąże ustalenie pewnych limitów, które decydują o możliwościach i formach rozliczeń osób prowadzących działalność gospodarczą. Kurs euro wpływa na kilka ważnych spraw.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] następna strona »