W jakim terminie powstaje nadpłata podatku?

Obowiązkiem podatników jest zapłata podatku w terminie ustawowym. Jeżeli podatnik nadpłaci podatek lub też zapłaci podatek nienależny, mamy do czynienia z nadpłatą. Nadpłata wystąpi również w sytuacji, gdy to płatnik pobierze za dużą kwotę podatku lub pobierze podatek nienależny.

 

 

Nadpłata co do zasady podlega zwrotowi ale przed tym należy ustalić datę powstania nadpłaty (co ma znaczenie np. w przypadku naliczania oprocentowania nadpłaty).

W przypadku podatników nadpłata powstaje z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej.

Od tej reguły podstawowej przewidziano pewne wyjątki o czym stanowi art. 72 §  2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, gdzie możemy przeczytać, że nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego - dla podatników podatku dochodowego.

Przykład 1

Termin płatności podatku VAT za styczeń to 25. luty. W dniu 15 lutego podatnik zapłacił podatek w kwocie wyższej niż należna. W konsekwencji nadpłata powstała w dniu 15 luteego.

Przykład 2

Przedsiębiorca rozliczający się podatkiem liniowym w dniu 20 kwietnia złożył zeznanie PIT-36L za rok poprzedni. W dniu 30 kwietnia nadpłacił podatek dochodowy. W tym wypadku nadpłata powstała w dniu 20 kwietnia tj. w dniu złożenia zeznania rocznego.

Podobnie też jeżeli nadpłata została wykazana dopiero w skorygowanym zeznaniu rocznym, datą powstania nadpłaty jest dzień złożenia skorygowanego zeznania rocznego.

 

 

Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 03.11.2020 r, II FSK 2016/18:

„ Korekta zeznania podatkowego zastępuje zeznanie pierwotne. Inaczej mówiąc, z chwilą jej złożenia wzruszeniu ulega domniemanie prawidłowości rozliczenia wynikającego z pierwotnie złożonego zeznania, które traci byt prawny i zostaje zastąpione przez zeznanie skorygowane.

Jeżeli zatem nadpłata została wykazana dopiero w skorygowanym zeznaniu rocznym, datą powstania nadpłaty w rozumieniu art. 76a § 2 pkt 1 w związku z art. 73 § 2 pkt 1 o.p. jest dzień złożenia skorygowanego zeznania rocznego. Bez znaczenia dla takiej konstatacji pozostaje fakt, że nadpłata istniała już obiektywnie w dacie złożenia pierwotnego zeznania rocznego, skoro faktycznie jej wysokość nie została w prawem przewidziany sposób określona.”

Końcowo wskażmy, że w sytuacji, gdy podatnik nie stwierdzi nadpłaty w dniu złożenia zeznania, datą powstania nadpłaty w podatku dochodowym jest data wydania decyzji organu podatkowego stwierdzającego istnienie tej nadpłaty.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: nadpłata podatku

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...