Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Nadpłata podatku

 • 04-01-2019NSA: Nadpłata powstaje nie tylko w przypadkach wprost wyliczonych w Ordynacji Podatkowej
  Z uzasadnienia: ...Nadpłata powstaje wtedy, gdy podatnik spełnia nieistniejące zobowiązanie podatkowe lub istniejące zobowiązanie spełnia w wysokości przekraczającej określony prawem obowiązek. Najistotniejszą cechą nadpłaty jest więc nieuzasadnione prawnie przysporzenie budżetu Skarbu Państwa (gminy, powiatu, województwa) kosztem majątku podatnika. więcej »
 • 02-08-2018Podatki 2020: Zwrot nadpłaty na korzystniejszych warunkach?
  Nadpłata podatku będzie zaliczana lub zwracana bez wydawania decyzji w każdym przypadku, gdy nie budzi to wątpliwości organu podatkowego – wynika z projektu nowej Ordynacji podatkowej. Jak tłumaczy resort finansów, przepisy regulujące nadpłatę podatku zostaną generalnie przebudowane. Nowa Ordynacja ma wejść w życie w 2020 r. więcej »
 • 17-03-2017RPO o problemach z niezasadnie zwróconym podatkiem
  Do rzecznika praw obywatelskich napływają informacje wskazujące, że w praktyce obrotu zdarzają się przypadki, gdy organ dokonuje zwrotu z tytułu nadpłaty zapłaconego wcześniej przez podatnika podatku, a po pewnym czasie uznaje, iż zwrot był jednak niezasadny. Zdaniem dr. Adam Bodnara, państwo nie powinno odzyskiwać podatku w postępowaniach cywilnych. więcej »
 • 06-07-2016Zmiana interpretacji a prawo do zwrotu odsetek od nienależnie zapłaconego podatku
  Pytanie: W 2013 r. z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie zapłaciłem podatek w oparciu o stanowisko organu podatkowego wyrażone w interpretacji indywidualnej wydanej na mój wniosek. W listopadzie 2015 r. Minister Finansów zmienił ww. interpretację i nie byłem zobowiązany do zapłaty podatku. Czy nadpłata powstała na skutek zastosowania się do interpretacji indywidualnej, która następnie została zmieniona przez Ministra Finansów podlega oprocentowaniu? więcej »
 • 31-05-2016WSA. Nadpłata podatku przy przeniesieniu własności nieruchomości na rzecz gminy
  Z uzasadnienia: Zapłatą podatku - umożliwiającą żądanie stwierdzenia nadpłaty w trybie określonym w przepisach art. 72 i art. 75 Ordynacji podatkowej - jest wpłata podatku na konto uprawnionego organu, przelanie z rachunku bankowego zobowiązanego, ale także przymusowe ściągnięcie przez organ kwoty zaległości podatkowej w postępowaniu egzekucyjnym. W zakresie tej procedury weryfikacji rozliczenia podatkowego nie mieszczą się inne określone w Ordynacji podatkowej przypadki realizacji zobowiązań podatkowych. więcej »
 • 15-03-2016NSA. Zwrot nadpłaty podatku po korekcie deklaracji
  Jeżeli organ podatkowy nie kwestionuje prawidłowości skorygowanej deklaracji, to wówczas za nieuprawnione należy uznać wzywanie podatnika do składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty wszczynającego postępowanie w tej sprawie. W takiej bowiem sytuacji ustawodawca zobowiązał organ podatkowy do zwrotu nadpłaty, bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę (art. 75 § 4 Ordynacji podatkowej) - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 08-10-2015Zwrot nadpłaty podatku. Oprocentowanie będzie szerzej stosowane
  Nowa Ordynacja podatkowa dokładnie unormuje zasady dotyczące oprocentowania nadpłat podatku – wynika ze zaktualizowanej wersji założeń do projektu nowej Ordynacji, nad którymi pracuje resort finansów. Oprocentowanie ma przysługiwać m.in. wtedy, gdy zwrot nadpłaty wynika z wadliwego stanowienia albo stosowania prawa.  więcej »
 • 26-03-2015Nadpłata i zwrot podatku - MF ułatwi życie podatnikom
  Katalog uprawnionych do uzyskania nadpłaty zostanie rozszerzony na wszystkie podmioty objęte stosunkiem podatkowoprawnym – wynika ze wstępnych założeń do projektu nowej Ordynacji podatkowej. Wprowadzona ma być także m.in. możliwość zwrotu nadpłaty podmiotom wskazanym przez podatnika. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »