VAT: Prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do usług świadczonych za granicą

Podatnik z Polski który świadczy usługi zagraniczne podlegające opodatkowaniu w kraju siedziby usługobiorcy nie traci prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupami ponoszonymi na terytorium kraju.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy VAT podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Uprawnienie wynikające z powyższego przepisu odnosi się do podatników, którzy dokonują dostaw towarów bądź świadczenia usług opodatkowanych poza terytorium kraju, a zakupy, jakich dokonują, są związane właśnie z tymi czynnościami.
Warunkiem do odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami dokonywanymi poza terytorium kraju jest to, aby - hipotetycznie - w przypadku wykonywania tych samych czynności w kraju podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Powołany przepis wymaga ponadto, aby podatnik posiadał dokumenty, z których wynikać będzie związek odliczonego podatku z czynnościami wykonywanymi poza terytorium kraju. Powinny to być przede wszystkim dokumenty potwierdzające dokonanie określonych czynności poza terytorium kraju, które będą jednocześnie opisywać te czynności.

Przykładowo podatnik z Polski świadczący usługi informatyczne na rzecz zagranicznego kontrahenta ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu usług księgowych zakupionych na terenie kraju.

Podatek  związany z nabyciem takiej usługi mógłby zostać odliczony gdyby miejscem świadczenia i opodatkowania usług była Polska.

Jak wskazał Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 25.04.2023r., nr 0114-KDIP1-2.4012.17.2023.2.GK:

„Z opisu sprawy wynika, że będziecie Państwo posiadali faktury zakupowe a także dodatkowo będziecie sporządzali dokument wewnętrzny, z którego będzie wynikał związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi - dokument będzie zawierał opis dokonanych zakupów, z którego będzie wynikać co i w jakim celu zostało nabyte. Tym samym Państwu, zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi podatku VAT w Polsce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupów krajowych.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że będzie przysługiwało Państwu na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokonywanych na terytorium kraju zakupów (towarów i usług opisanych we wniosku) związanych z Państwa działalnością, tj. świadczeniem usług IT na rzecz podmiotów zagranicznych.”

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

 

Hasła tematyczne: prawo do odliczenia podatku vat, usługi za granicą

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...