INDEKS TEMATYCZNY » prawo do odliczenia podatku VAT

 • 20-06-2024
  Nieruchomość do użytku firmowego i prywatnego - prawo do odliczenia VAT
  Podstawowym warunkiem nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek ponoszonego wydatku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jednak przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia.  więcej »
 • 11-03-2024
  Zakupy związane z wynajmowanymi lokalami a odliczenie VAT
  Wynajem nieruchomości może przybrać zasadniczo dwie formy - wynajmu długoterminowego i krótkoterminowego. Pierwszy rodzaj może być regulowany w formie umowy na czas określony lub nieokreślony, na okres miesięcy bądź lat. Drugi natomiast przybiera postać wyłącznie umowy na czas określony i dotyczy okresów dziennych lub tygodniowych. Różnią się one między sobą znacząco pod względem opodatkowania VAT. więcej »
 • 04-07-2023
  VAT: Ustalenie szacunkowej proporcji w odliczeniu podatku naliczonego
  Przepisy ustawy VAT dają możliwość ustalenia szacunkowej proporcji według której podatnik wykonujący czynności zwolnione oraz opodatkowane może odliczać podatek naliczony. więcej »
 • 30-06-2023
  VAT: Częściowe odliczenie podatku naliczonego
  W obrocie gospodarczym funkcjonują podatnicy, którzy jednocześnie wykonują czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czynności ustawowo zwolnione od podatku VAT. więcej »
 • 28-06-2023
  VAT: Ulga na złe długi - korekta podatku należnego - cz. 2 
  Świadczenie usług oraz dostawa towarów może mieć miejsce również na rzecz innych podmiotów niż czynni podatnicy VAT. W takim przypadku podatnik, który nie otrzymał wynagrodzenia również może skorzystać z ulgi na złe długi. więcej »
 • 27-06-2023
  VAT: Ulga na złe długi VAT cz. 1 - korekta podatku należnego
  Konieczność zapłaty podatku VAT z tytułu dokonanej dostawy towaru lub wykonanej usługi powiązana jest z momentem powstania obowiązku podatkowego. Należy pamiętać, że taki obowiązek podatkowy nie w każdym przypadku jest równoznaczny z datą otrzymania płatności. W wielu przypadkach obowiązek podatkowy powstaje już w dacie dokonania dostawy lub w dacie wykonania usługi i nie ma znaczenia czy sprzedawca otrzymał wynagrodzenie za wykonane świadczenie. więcej »
 • 23-06-2023
  VAT: Powstanie prawa do obniżenia podatku
  Zgodnie z zasadą neutralności VAT, podatnicy mają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo to jednak warunkowane jest kumulatywnym wystąpieniem dwóch przesłanek:   powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy VAT) oraz powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny (art. 86 ust. 10b ustawy VAT). więcej »
 • 20-06-2023
  VAT: Odliczenie podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany
  Jak wskazuje art. 88 ust. 4 ustawy VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zgodnie z tą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. więcej »
 • 19-06-2023
  Odliczenie VAT w ramach samofakturowania
  Zgodnie z art. 106d ust. 1 ustawy VAT podmiot nabywający towary lub usługi od podatnika może wystawiać w imieniu i na rzecz tego podatnika faktury dokumentujące dokonanie przez podatnika sprzedaży na rzecz tego podmiotu. Warunkiem jest aby ten podmiot i ten podatnik wcześniej zawarli odpowiednią umowę, w której została określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności. więcej »
 • 16-06-2023
  VAT: Brak prawa do odliczenia VAT z wadliwych faktur
  Elementarne znaczenie w kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego ma treść art. 88 ust. 3a pkt 4 ustawy VAT, gdzie ustawodawca wskazał, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY