VAT: Informacje podsumowujące

Podatnicy, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE i dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych oprócz deklaracji podatkowych mają również obowiązek składania informacji podsumowujących.

 

Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

1) powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych,

2) dokonano przemieszczenia towarów lub zmiany w zakresie procedury magazynu call-off stock.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy VAT informacja podsumowująca zawiera zbiorcze informacje o dokonanych:

1) wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów do których ma zastosowanie zerowa stawka VAT na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,

2) wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,

3) dostawach towarów zgodnie z art. 136 ust. 1 lub 2 (wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna), na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,

4) usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca,

5) przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock, o której mowa w dziale II rozdziale 3b, oraz o zmianach w zakresie tej procedury zawartych w informacjach.

Pismo z dnia 3 stycznia 2020 r., wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.821.2019.1.MC:

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że Wnioskodawca zarejestrowany jako podatnik na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w związku z wykonywaniem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, na rzecz podatników, którzy będą zobowiązani do rozliczenia importu usług w kraju ich siedziby, będzie miał obowiązek składania w urzędzie skarbowym "informacji podsumowujących" stosownie do art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, w sytuacji gdy przedmiotowe usługi nie będą zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowane stawką 0%.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

 

Hasła tematyczne: informacje podsumowujące, podatnik vat-ue

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...