Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » informacje podsumowujące

 • 06-09-2017„Zerowe” informacje podsumowujące VAT-UE
  Czy podatnik jest zobowiązany składać do urzędu skarbowego „zerowe” informacje podsumowujące VAT-UE? więcej »
 • 04-10-2016Podatki 2017: Informacje podsumowujące tylko przez internet 
  Informacje podsumowujące będą mogły być od przyszłego roku przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną – wynika z projektu nowelizacji, która ma uszczelnić system poboru podatku od towarów i usług (VAT). Co istotne, tego rodzaju informacje mają być składane jedynie za okresy miesięczne, czyli do 25. dnia kolejnego miesiąca. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2017 r.  więcej »
 • 30-09-2016Nabywanie towarów od kontrahentów unijnych przez przedsiębiorcę, który nie jest podatnikiem VAT
  Przedsiębiorcy, którzy nie są podatnikami VAT, ale którzy zamierzają nabywać towary od kontrahentów z Unii Europejskiej, muszą mieć na uwadze to, że niekiedy dokonanie takich transakcji będzie wiązało się z koniecznością dopełnienia odpowiednich formalności wymaganych przepisami prawa podatkowego, a dokładniej wynikającymi z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT). więcej »
 • 03-07-2015MF wyjaśnia. Informacja podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym
  Razem ze zmianami przepisów w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia (reverse charge), wprowadzono obowiązek składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym (zwanej dalej Informacją) oraz obowiązek korygowania tej informacji, jeżeli dane zawarte w informacji ulegają zmianie. Wzór informacji podsumowującej/korekty informacji podsumowującej (VAT-27) został określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 849). więcej »
 • 16-12-2014VAT: Zmiany najprawdopodobniej od kwietnia 2015 roku
  Zgodnie z najnowszym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (projekt z 2 grudnia 2014 roku), planowane w tym projekcie zmiany w ustawie o VAT nie wejdą w życie tak jak pierwotnie planowano 1 stycznia 2015 r., a 1 kwietnia 2015 r. więcej »
 • 24-10-2014Rozliczenie w VAT faktury korygującej WNT
  Korektę wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podatnik powinien rozpoznać w okresie otrzymania od kontrahenta dokumentu korygującego (faktury korygującej bądź innego dokumentu wystawionego przez kontrahenta), bez względu na to, czy upłynął trzeci miesiąc od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanego wcześniej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez Spółkę, czy też nie - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 2 października 2014 r., sygn. ILPP4/443-336/14-2/BA. więcej »
 • 15-10-2014Zasady składania informacji podsumowujących VAT-UE
  Stosownie do postanowień art. 100 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), podatnicy podatku od towarów i usług, zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące o dokonanych transakcjach: więcej »
 • 11-09-2012Zerowe informacje podsumowujące VAT-UE
  Czy podatnik jest zobowiązany składać do urzędu skarbowego zerowe informacje podsumowujące VAT–UE? więcej »
 • 20-06-2012VAT 2012: Parametry, wskaźniki, limity
  Podatek od towarów i usług (VAT), czyli podatek od wartości dodanej, jest, przynajmniej z założenia, neutralny dla przedsiębiorców i ostatecznie płacony przez końcowego nabywcę - konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a następnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsiębiorcom duże problemy. Osoby rozliczające VAT muszą bowiem pamiętać m.in. o obowiązujących limitach. Aby choć trochę ułatwić życie podatnikom i płatnikom przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych aktualnych parametrów i wskaźników podatku od towarów i usług. więcej »
 • 03-04-2012Zasady korygowania informacji podsumowujących
  Korygując informację podsumowującą, nie jest konieczne złożenie pisemnego uzasadnienia złożenia korekty. Stanowisko to potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 9 marca 2012 r. nr IPTPP2/443-775/11-4/KW. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »